Gå til sidens indhold

Fortsat flere fagforeningsmedlemmer i 2021

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 31. december 2021

Ændret 24. maj 2022 kl. 11:15

Tallene for 2021 er i denne opgørelse revideret som følge af fejl i en dataleverance fra en lønmodtagerorganisation. Efter rettelse af fejlen er der tale om en stigning på 7.675 medlemmer i alt i lønmodtagerorganisationerne fra 2020 til 2021 og ikke et fald på 5.800 som først angivet. Alt revideret er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I 2021 steg antallet af medlemmer af lønmodtagerorganisationerne med tilknytning til arbejdsmarkedet med 7.700 til 1.903.700 pr. 31. december 2021. Det er niende år i træk, at der er stigninger i det samlede medlemstal. Stigningen i 2021 skyldes en stigning på 7.900 for mænd, mens der var et fald på 200 for kvinder.

Medlemstal fordelt på køn i lønmodtagerorganisationerne. 31. decemberKilde: www.statistikbanken.dk/lonmed2

Organiseringsgraden steg fra 65,9 til 66,2 pct.

Samtidig steg organiseringsgraden, målt som antallet af medlemmer af lønmodtagerorganisationerne med arbejdsmarkedstilknytning i forhold til arbejdsstyrken for de 16-65-årige, fra 65,9 pct. i 2020 til 66,2 pct. i 2021. Her bør det bemærkes, at den seneste tilgængelige registerbaserede arbejdsstyrke fra november 2020, er anvendt til beregningen af organiseringsgraden for begge år.

Flest kvindelige medlemmer i landets lønmodtagerorganisationer

I 2021 var 51,2 pct. af medlemmerne i landets lønmodtagerorganisationer kvinder, svarende til et fald på 0,2 procentpoint i forhold til 2020. I 2021 var andelen af kvinder størst hos Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) med 55,9 pct., dernæst fulgte Akademikernes Centralorganisation (AC) med 51,5 pct., mens kvindernes andel uden for hovedorganisationerne var 45,0 pct. Den laveste andel af kvindelige medlemmer var hos Ledernes hovedorganisation med 31,2 pct.

Kønsfordelingen blandt medlemmer i hovedorganisationerne. 31. december 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/lonmed2

Flere medlemmer uden for hovedorg., hos AC og Lederne, men færre hos FH

Udviklingen i antallet af medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning fra 31. december 2020 til 31. december 2021 er ret forskellig alt efter hvilken hovedorganisation, man zoomer ind på. Uden for hovedorganisationerne, AC og Lederne har oplevet stigninger på hhv. 11.100, 9.900 og 1.600 medlemmer. Omvendt faldt antallet af medlemmer under FH med 15.000.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal fordelt på hovedorganisationer. 31. december

 

2020

2021

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Medlemmer i alt

920735

975294

1896029

928622

975082

1903704

FH

466670

596914

1063584

462557

586066

1048623

AC

141174

151509

292683

146660

155966

302626

Ledernes Hovedorganisation

76767

33959

110726

77247

35069

112316

Uden for hovedorganisationerne

236124

192912

429036

242158

197981

440139

Anm.: En opdateret oversigt over hvilke enkelt-forbund, der tilhører hvilke hovedorganisationer ultimo 2021 kan findes på www.dst.dk/ext/1800384411/0/arbejde-loen-og-indkomst/De-enkelte-fagforeningers-tilhoersforhold-til-hovedorganisationerne-pr-31-12-2021--pdf.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lonmed3

Revision af opgørelsen af de seneste års medlemstal

Med denne offentliggørelse af antallet af medlemmer af lønmodtagerorganisationerne med tilknytning til arbejdsmarkedet pr. 31. december 2021 revideres de tilsvarende medlemstal pr. 31. december 2019 og 2020. Pr. 31. december 2019 drejer det sig om en opjustering på ca. 1.000 medlemmer for Dansk Journalistforbund, og pr. 31. december 2020 drejer det sig om en samlet nedjustering på ca. 11.000 som følge af ændrede indberetninger fra Dansk Journalistforbund, Frie Funktionærer, Spillerforeningen og Foreningen af danske Sceneinstruktører.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. maj 2022 - Nr. 174

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter hovedorganisationerne og fagforbund uden for hovedorganisationerne. Indberetningen er frivillig. Statistikken omfatter ikke selvstændigt erhvervsdrivende, studerende, efterlønsmodtagere eller pensionister. Til beregning af organiseringsgraden for 2021 er den senest opgjorte registrerede arbejdsstyrke fra november-2020 anvendt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation