Gå til sidens indhold

Markant fald i antal bedrifter

Landbrugs- og gartneritællingen 1. juni 2021

Antallet af bedrifter er faldet meget markant i 2021 sammenlignet med året før, nemlig med godt 5 pct. Det er et langt større fald, end hvad man har kunnet observere de foregående år. Ud over den almindelige og velkendte strukturudvikling med færre og større bedrifter - antallet af bedrifter er blevet mere end halveret på 30 år - skyldes faldet i 2021 også, at minkerhvervet er forsvundet fra det danske jordbrug efter aflivningen af minkene i efteråret 2020. I 2020 var der 817 bedrifter med mink, se www.statistikbanken.dk/pels33, som nu enten er ophørt eller er fortsat med anden produktion. Se flere oplysninger om mink i artiklen Fakta om minkbranchen i Danmark.

Antal bedrifterKilde: www.statistikbanken.dk/bdf11

Bedrifter med landbrug og gartneri udvalgte år

 

1991

2001

2020

2021

1991

2001

2020

2021

 

bedrifter

bedrifter i pct.

Bedrifter i alt

77197

53489

33148

31395

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0-19,9 ha

31976

20642

15379

14205

41,4

38,6

46,4

45,2

20,0-49,9 ha

29065

15185

6309

5957

37,7

28,4

19,0

19,0

50,0-99,9 ha

12269

10662

4154

4047

15,9

19,9

12,5

12,9

100,0-199,9 ha

3210

5455

3676

3580

4,2

10,2

11,1

11,4

200-399,9 ha

542

1356

2414

2360

0,7

2,5

7,3

7,5

400 ha og derover

134

191

1216

1246

0,2

0,4

3,7

4,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bdf11

Store bedrifter

De store bedrifter er vokset i antal gennem årene, både relativt og absolut. For 30 år siden var der således blot knapt 700 bedrifter i Danmark med mindst 200 ha jord svarende til 1 pct. af alle bedrifter. Så store bedrifter er ikke længere noget særsyn, idet der i 2021 var 3.600 bedrifter på mindst 200 ha - 12 pct. af alle bedrifter. Heraf var godt 1.200 bedrifter på 400 ha og derover.

Afgrøder

Arealet med landbrug og gartneri udgør med ca. 2,6 mio. ha over 60 pct. af hele Danmarks areal. Dette er højt sammenlignet med de fleste andre lande. Langt den største del af arealet dyrkes med landbrugsafgrøder som fx korn, ærter, kartofler, roer og afgrøder med grovfoder til husdyrene. Kun ca. 20.000 ha dyrkes med gartneri, dvs. grøntsager, frugt, bær og prydplanter. Sammensætningen af afgrøder har været ret stabil gennem de 30 seneste år med korn som den dominerende afgrøde.

Afgrøder

 

1991

2011

2021

1991

2011

2021

 

ha

pct.

Landbrug og gartneri i alt

2769657

2639944

2618399

100,0

100,0

100,0

Korn til modenhed

1558552

1490606

1362954

56,3

56,5

52,1

Bælgsæd til modenhed

98876

7109

34145

3,6

0,3

1,3

Rodfrugter

201415

84462

92110

7,3

3,2

3,5

Industriafgrøder

280319

152834

166299

10,1

5,8

6,4

Frø til udsæd

49729

66122

109817

1,8

2,5

4,2

Græs og helsæd i omdrift

336694

566426

493349

12,2

21,5

18,8

Gartneriafgrøder

27347

19852

19513

1,0

0,8

0,7

Græs uden for omdrift

212030

186652

234288

7,7

7,1

8,9

Andre afgrøder og braklægning

4695

65881

105924

0,2

2,5

4,0

Kilde: www.statistikbanken/afg5

Pløjefri dyrkning

Inden for de seneste år har pløjefri dyrkning vundet stadig større indpas i jordbruget. Der er tale om en dyrkningsform med minimal jordbearbejdning som ifølge FAO, FN's fødevareorganisation kan forbedre jordbrugets bæredygtighed ved binding af CO2 i jorden. Læs mere hos FAO. Den pløjefri dyrkning, som også kaldes reduceret jordbearbejdning, er steget fra 11 pct. af jordbrugets areal i 2016 til 22 pct. i 2021. Dyrkningsformen fylder relativt mere på Øerne end i Jylland.

Pløjefri dyrkning

 

2016

2018

2020

2021

 

ha

Hele landet

284521

357590

497789

575053

Jylland

174760

217874

326901

375060

Øerne

109760

139716

170887

199994

 

pløjefri dyrkning i pct. af samlet areal

Hele landet

10,8

13,6

19,0

22,0

Jylland

9,5

12,1

17,8

20,4

Øerne

14,0

16,7

21,8

25,6

Kilde: www.statistikbanken/afg5

Nyt fra Danmarks Statistik

11. maj 2022 - Nr. 163

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Landbrugs- og gartneritællingen er en stikprøvetælling med deltagelse af landbrug i Danmark. Siden 1995 er oplysninger om afgrøder og forpagtning hentet fra landmændenes ansøgning om arealstøtte. Før den tid blev disse oplysninger indhentet ved spørgsmål på spørgeskemaet. Tællingerne i 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1999, 2010 og 2020 var totaltællingerne med deltagelse af alle landbrugs- og gartneribedrifter i Danmark, og de øvrige tællinger stikprøver med en varierende udvalgsandel, typisk omkring 25-30 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation