Gå til sidens indhold

Uddannelsesgabet mellem kvinder og mænd øges

Fuldførte videregående uddannelser 2020/2021

51,2 pct. af kvinder, der var mellem 30 og 35 år i 2021, har fuldført en videregående uddannelse. Det er første gang, at mere end halvdelen af kvinderne i denne aldersgruppe har taget en videregående uddannelse. Til sammenligning har 36,4 pct. af mændene i aldersgruppen fuldført en videregående uddannelse. Det vil altså sige, at der er en forskel på 14,8 procentpoint mellem de to køn. Selv om andelen af personer med en fuldført videregående uddannelse er steget for begge køn, er forskellen mellem kønnene også blevet større gennem årene. I 2005 var forskellen 8,7 procentpoint.

30-35-årige med en fuldført videregående uddannelse fordelt på kønKilde: www.statistikbanken.dk/status40

Særligt lange videregående uddannelser står bag kvindernes fremgang

Den øgede forskel mellem mænd og kvinder skyldes især, at langt flere kvinder fuldfører en lang videregående uddannelse end for 15 år siden. I 2005 havde kun 9,6 pct. af kvinder mellem 30 og 35 år en lang videregående uddannelse. I 2021 var den tilsvarende andel 21,5 pct. Også flere mænd har fået en lang videregående uddannelse i perioden, men stigningen her har kun været fra 9,5 pct. i 2005 til 15,9 pct. i 2021.

30-35-årige med en fuldført videregående uddannelse fordelt på køn og type af uddannelseKilde: www.statistikbanken.dk/status40

Kvinder får oftere videregående uddannelse end mænd uanset geografi

Hvor man geografisk er vokset op har også en vis betydning for uddannelse, men dog ikke nær så meget som køn. Hvis man fordeler befolkningen på, hvor de gik i grundskole, da de var 13 år, er der i alle regioner et stort gab mellem mænd og kvinder i andelen, der har fuldført en videregående uddannelse. I Region Sjælland, hvor færrest får en videregående uddannelse, er det 35,8 pct. af mænd og 53,5 pct. af kvinder, der har en videregående uddannelse. I Region Hovedstaden, hvor flest får en videregående uddannelse, er de tilsvarende andele 46,1 pct. og 61,9 pct.

30-35 årige med en fuldført videregående uddannelse fordelt på køn og grundskolens beliggenhedKilde: www.statistikbanken.dk/status50

COVID-19-pandemien kan have indflydelse

Det kan ikke udelukkes, at COVID-19-pandemien har haft en vis effekt på andelen af personer med fuldført videregående uddannelse de sidste to år, idet der er kommet færre indvandrere til Danmark, og statistikken kun medtager videregående uddannelser taget i Danmark. Når der er færre indvandrere i befolkningen, vil der alt andet lige også være flere i befolkningen, der har taget en videregående uddannelse i Danmark, da indvandrere oftere har taget en uddannelse i deres hjemland.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. april 2022 - Nr. 143

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen bygger på uddannelsesinstitutionernes indberetning til Elevregisteret. Uddannelser og kurser taget i udlandet indgår ikke i Elevregisteret og indgår derfor ikke i denne opgørelse. Gruppen af personer med ukendt uddannelsesniveau består hovedsagligt af indvandrere. I nogle tilfælde har en studerende taget flere uddannelser på flere niveauer. Kun den seneste uddannelse er talt med i denne opgørelse. Elevregistret
er et forløbsregister, hvor man kan følge den enkelte studerende gennem dennes uddannelseskarriere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation