Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Mere vedmasse i skovene - især af løvtræ

Ressourceregnskab for skov 2018

De danske skove indeholdt 135 mio. kubikmeter vedmasse i 2018. Det er 17 pct. mere end i 2008. Vedmasse af løvtræ er vokset mest med 23 pct., mens der er blevet 8 pct. mere vedmasse af nåletræ. Skovarealet er øget lidt gennem perioden, men væksten i vedmassen skyldes især, at der er blevet mere vedmasse pr. ha skov. I 2018 var der 212 m3 vedmasse pr. ha, det er 13 pct. mere end i 2008 (187 m3 pr. ha).

Vedmasse, beholdning (ultimo året) efter træartKilde: www.statistikbanken.dk/skovrg01.

Mere vedmasse af løvtræ fordi der ikke fældes så meget

Vedmassen vokser, når træerne samlet set vokser mere end den mængde der fjernes gennem hugst, trædød og stormfald. Når mængden af vedmasse af løvtræ er vokset mere end nåletræet fra 2008 til 2018, så skyldes det at der fjernes væsentlig mindre løvtræs vedmasse gennem hugst mv. end der er tilvækst. Tilvæksten af nåletræ i 10-årsperioden har været højere end for løvtræ, men hugst og andre reduktioner af nåletræ har også været større. Derfor vokser beholdningen af nåletræ mindre.

Vedmasseændringer efter træart. Ultimo 2008 - ultimo 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/skovrg01.

Vedmassens beregnede markedsværdi er 16,6 mia. kr.

Værdien af vedmassen er i 2018 beregnet til 16,6 mia. kr., hvilket svarer til 26.000 kr. pr. ha skov eller 122 kr. pr. m3 vedmasse. Vedmassens markedsværdi beregnes ud fra bl.a. priserne på tømmer og energitræ, typiske omkostninger ved skovning og antagelser om bl.a. fældetab. Til sammenligning er de seneste opgørelser af værdien for en anden naturressource, beholdningen af olie og naturgas, opgjort til 151 mia. kr. i 2016.

Mange andre værdier end vedmasse i skovene

Skovene har værdi på mange måder. Vedmassens markedsmæssige værdi som kilde til tømmer, brænde og flis er kun en af dem. Værdien af skoven for biodiversitet, som kulstoflager og den rekreative værdi er andre vigtige værdier. Ressourceregnskabet for skov omfatter foreløbig kun en markedsmæssig værdisætning af vedmassen.

Skovarealet stabilt i de seneste år

Skovarealet har været stigende set over de sidste hundrede år i Danmark, men de seneste år har udviklingen været stagnerende. Skov har således de seneste fire år udgjort 14,9 pct. af det danske areal, når det opgøres som indikator 15.1 for FN's mål for bæredygtig udvikling.

Midtjylland har mest skov, men Sjælland har mest vedmasse pr. hektar

Blandt regionerne er det Midtjylland, der har mest skov, både opgjort som areal og vedmasse. Region Sjælland er den region, hvor der er mest vedmasse pr. ha skov (295 m3 pr. ha), mens Region Nordjylland har mindst (179 m3 pr. ha). Løvtræ har typisk mere vedmasse pr. ha i skoven end nåletræ.

Vedmasse og skovareal efter region og træart. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/skovrg01 og skovrg03.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. juni 2020 - Nr. 246

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Statistik­dokumentation