Gå til sidens indhold

Unge fra Vestegnen går direkte videre på studiet

Fra grundskole og gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2021

Der er stor forskel på, om de unge fortsætter direkte med studierne efter endt studentereksamen i de enkelte kommuner, eller om de vælger at holde et eller flere sabbatår. Studenter fra Vestegnen ligger i den absolutte top, når man ser på, hvem der fra 2021-årgangen straks gik i gang med en ny uddannelse. Ishøj ses på førstepladsen med 36 pct., efterfulgt af Brøndby med 28 pct. og Albertslund med 25 pct. I den modsatte ende ligger forstæderne uden for Aarhus lavest på landsplan; Odder med 5 pct., Favrskov og Skanderborg med 6 pct. af årgangen fra 2021. Hvis man sammenligner forstæderne i Hovedstadsområdet ses den laveste tilslutning til hurtig studiestart blandt studenterne fra Gentofte og Rudersdal med 8 pct. og Egedal med 9 pct.

Andel af elever, der gik i gang med en uddannelse tre måneder efter gymnasiet fordelt på kommunerKilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik baseret på studenternes bopæl (CPR) og elevregistret.

Indvandrere og efterkommere er hurtigst i gang med uddannelse

At Vestegnen har den højeste andel af unge, der går direkte i gang med en ny uddannelse, kan hænge sammen med, at det også er de kommuner, som har den højeste andel af unge indvandrere og efterkommere. De vælger nemlig i langt højere grad at fortsætte direkte på en uddannelse efter deres studentereksamen. Indvandrere topper, idet 34 pct. af 2021-årgangen er gået direkte i gang med en ny uddannelse. Mændene i lidt højere grad end kvinderne, idet 35 pct. mod 32 pct. for kvinderne var hurtigt i gang. En næsten lige så høj andel af efterkommerne starter umiddelbart på videre studier efter gymnasiet. Her er det hhv. 28 pct. af mændene og 31 pct. af kvinderne. Til sammenligning gælder det kun for 12 pct. af mændene og 10 pct. af kvinderne blandt personer med danske oprindelse.

Uddannelsesstatus tre måneder efter gymnasiet fordelt på køn og herkomst. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/forlob15

Rekordfå går direkte videre efter gymnasiet

Mens der under COVID-19-pandemien kunne ses en stigning i andelen af studenter, der valgte at gå direkte videre på et nyt studium efter endt studentereksamen, kan man igen se den stigende tendens til at udsætte studiestarten. Blandt årgangen, der forlod gymnasiet i 2021, er der kun 13 pct., der valgte at forsætte direkte på en uddannelse, hvilket er et fald på 10 pct. i forhold til 2020, hvor det var 15 pct. af årgangen, der gik direkte i gang og et fald på 48 pct. sammenlignet med 2011, hvor 25 pct. fortsatte med det samme.  

Andel af studenter, der gik i gang med en ny uddannelse tre måneder efter studentereksamenKilde: www.statistikbanken.dk/forlob15

Især mænd kommer hurtigt i gang med en ny uddannelse

Det er særligt mændene, som starter på en uddannelse lige efter bestået studentereksamen, mens kvinderne i højere grad tager et sabbatår. I 2021 valgte 14 pct. af mændene at gå i gang med en uddannelse efter sommerferien, mens det kun gjaldt for lidt under 13 pct. af kvinderne. Blandt de tidligere årgange ses det dog, at andelen af kvinderne, som er i gang med et studium efter to års sabbatpause er højere, når man sammenligner med mændene. Det kan derfor forventes, at kvinderne fra årgang 2021 i højere grad vil starte på en uddannelse senere, når man sammenligner kønnene.

Universitetet er det mest populære valg blandt studenterne

Universiteterne er det mest populære valg blandt dem, der starter direkte efter studentereksamen. Her startede næsten halvdelen af dem fra 2021-årgangen, som valgte at gå i gang med det samme. Søgningen hertil er relativt stabil i perioden 2011 til 2021, dog med et fald på 4 pct. De mellemlange uddannelser er det eneste uddannelsesniveau, hvor der sker en stigende tilslutning i samme periode. I 2021 startede 29 pct. på en professionshøjskole, hvilket er en stigning på 29 pct. i forhold til 2011. Andelen, der vælger at tage en erhvervsuddannelse direkte efter gymnasiet, er der hvor det største fald kan ses. I 2011 startede 17 pct. på erhvervsuddannelserne, mens det i 2021 kun var 13 pct. Det er et fald på 22 pct.

Påbegyndt videre uddannelse tre måneder efter gennemført studentereksamenKilde: www.statistikbanken.dk/forlob15

Nyt fra Danmarks Statistik

17. maj 2022 - Nr. 173

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør uddannelsesstatistikken fra og med 2015 ud fra en ny klassifikation - se www.dst.dk/disced-15.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation