Gå til sidens indhold

Stigende andel af unge modtager boligstøtte

Boligstøtte december 2021

Antallet af 25-29-årige, som modtager boligstøtte, er vokset fra 42.500 til 69.600 personer fra 2007 til 2021. Det skyldes til dels større ungdomsårgange, men andelen af aldersgruppen, som modtager boligstøtte, er ligeledes vokset fra 9,6 til 13,1 pct. over samme årrække. Generelt er andelen af boligstøttemodtagere vokset blandt personer under 40 år, mens andelen er faldet blandt de ældre. Adgang til boligstøtte afhænger blandt andet af boligudgifter og indkomstniveauer. Den højere andel af unge boligstøttemodtagere afspejler, at indkomsten siden årtusindeskiftet er stagneret i de yngre aldersgrupper og er vokset hurtigere for de ældre.

Andel af befolkning, som modtager boligstøtte efter alder. December i åretKilde: www.statistikbanken.dk/bost64 og folk1a

Pensionister har lettere adgang til boligstøtte

Folkepensionister og personer, der fik tildelt førtidspension før 2003, kan søge om boligydelse. Kriterierne for at modtage boligydelse er mildere end for boligsikring, der kun kan søges af ikke-pensionister. Dette kombineret med mange enlige blandt de ældre gør, at andelen af boligstøttemodtagere er høj i denne gruppe. Således modtog 47 pct. af ældre over 90 år boligydelse. Dette er dog et fald fra 52 pct. i 2007. Forhøjet pensionsalder og højere udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner er medvirkende årsager til den faldende andel af boligstøttemodtagere blandt de 65-80-årige.

Flere førtidspensionister får boligsikring

Antallet af boligstøttemodtagere har været nogenlunde uforandret under COVID-19. Det er primært boligsikringen til ikke-pensionister, som er følsom over for de økonomiske konjunkturer. Antallet af modtagere af boligsikring steg lidt i 2020 og toppede med 270.200 modtagere i marts 2021. Dette skal sandsynligvis ses i lyset af den højere arbejdsløshed og lavere indkomst i dele af 2020. Men herefter er antallet af boligstøttemodtagere faldet, blandt andet som følge af stigende beskæftigelse. Boligsikring til førtidspensionister vokser i hele perioden fra januar 2019. Det er en strukturel stigning, der dels hænger sammen med stigning i antallet af førtidspensionister samt, at der kun er tale om personer, som har fået tildelt førtidspension efter 2003. Boligydelse til pensionister er ikke påvirket af COVID-19 i nogen væsentlig grad.

Antal husstande, der modtog boligstøtte fra januar 2019 til december 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/bost64

Boligstøtte til folke- og førtidspensionister stiger mest

Boligydelsen var i 2021 med en gennemsnitlig udbetaling på 3.205 kr. højere end boligsikringen til ikke-pensionister, som var på 1.231 kr. Boligsikring til førtidspensionister var gennemsnitligt på 1.807 kr. i 2021. Samlet voksede den udbetalte boligstøtte fra 1.299 mio. kr. i 2020 til 1.310 mio. kr. i 2021. Dette er en stigning på 0,8 pct.

Boligstøtte i december måned

 

Husstande

Udbetalt beløb

Gnsntl. beløb pr. husstand

 

2020

2021

2020

2021

2020

2021

 

antal

1.000kr.

kr.

Boligstøtte i alt

599863

593783

1299470

1310402

2181

2207

Boligsikring til ikke-pensionister

264955

256523

327598

315800

1236

1231

Heraf almindelige lejere

264676

256253

326861

315086

1235

1230

Boligsikring til førtidspensionister1

55801

61783

99138

111624

1777

1807

Boligydelse til pensionister

279107

275477

881314

882978

3158

3205

Heraf almindelige lejere

214220

213273

625395

634033

2919

2973

Heraf pensionister i ældreboliger

56196

54420

241752

236158

4302

4340

Anm: Beløbene i tabellen er efter reduktion af boligstøtten som følge af kontanthjælpsloftet og er inklusive boligydelse ydet som lån.
1 Boligsikring til førtidspensionister, som er tildelt førtidspension efter 1. januar 2003.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bost64

Nyt fra Danmarks Statistik

3. marts 2022 - Nr. 69

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Boligstøtte ydes enten som boligsikring eller som boligydelse. Boligsikring tildeles ikke-pensionerede samt til førtidspensionister som har fået tildelt førtidspension efter 1. januar 2003. Boligydelse tildeles pensioni-ster og førtidspensionister fra før 1. januar 2003. Boligstøtte af¬hænger primært af husstandens samlede indkomst, formue, huslejen, boligens størrelse og antal hjemmeboende børn. Pensionister som er ejere og andelshavere kan tildeles boligydelse i form af lån.
Se flere oplysninger i statistikdokumentationen og emnesiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation