Gå til sidens indhold

Kvinder i Danmark fik generelt lidt flere børn i 2021

Fertilitet 2021

Den samlede fertilitetskvotient (15-49 år) steg i 2021 til 1.724 pr. 1.000 kvinder. Det er en stigning efter en fireårig periode (2017-2020) med faldende fertilitet i befolkningen. Fertilitetskvotienten i 2021 var på niveau med situationen i 2018, hvor den samlede fertilitet var 1.730 pr. 1.000 kvinder. Fertilitetskvotienterne opgøres også fordelt på alder, og heraf fremgår det, at de største fertilitetsstigninger var at finde blandt de 30-34-årige, hvor den steg fra 130,6 i 2020 til 135,6 pr. 1.000 kvinder i 2021, og blandt de 35-39-årige, hvor den tilsvarende steg fra 68,5 til 73,3 pr. 1.000 kvinder. Samme aldersfordelte beregning viste også, at fertilitetskvotienten i aldersgruppen 20-24 år faldt for femte år i træk.

Den samlede fertilitetskvotient pr. 1.000 kvinder (15-49 år)Kilde:www.statistikbanken.dk/fod407

Gennemsnitsalderen for de fødende kvinder steg 0,2 år

Gennemsnitsalderen steg o,2 år for både de førstegangsfødende kvinder og for samtlige fødende kvinder fra 2020 til 2021. I 2020 var gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder 29,6 år og i 2021 29,8 år, mens gennemsnitsalderen for samtlige fødende kvinder tilsvarende steg fra 31,2 til 31,4 år. For fædrene var gennemsnitsalderen derimod uændret: 31,5 år for førstegangsfædre og 33,5 år for fædre til alle nyfødte.

Gennemsnitsalder for mødre og fædre

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

gennemsnitsalder

Førstegangsfødende kvinder

29,1

29,2

29,3

29,5

29,6

29,8

Samtlige fødende kvinder

30,8

30,8

31,0

31,0

31,2

31,4

Førstegangsfædre

31,2

31,2

31,3

31,5

31,5

31,5

Fædre til nyfødte

33,4

33,3

33,4

33,5

33,5

33,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/fod11

Størst stigning i antallet af nyfødte, der blev født som moderens tredje barn

I 2021 blev der født 63.473 børn, hvilket var 4,2 pct. flere end i 2020. Heraf var der 9,6 pct. flere nyfødte, som var moderens tredje barn end i 2020. Tilsvarende var 5,8 pct. og 6,6 pct. flere af de nyfødte hhv. moderens andet og fjerde barn. Der blev kun født 1,3 pct. flere i 2021 end i 2020, som var moderens førstefødte. Af de 2.536 flere nyfødte i 2021 end i 2020, udgjorde børn, der blev født som moderens andet og tredje barn, 82 pct.

Antal levendefødte, fordelt efter hvorvidt den nyfødte var moderens første, andet, tredje, ... barnKilde: www.statistikbanken.dk/fodpm

Nyt fra Danmarks Statistik

15. februar 2022 - Nr. 48

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Grundmaterialet for beregningerne af fertilitet er udtræk fra det Centrale Personregister (CPR) om levendefødte og befolkning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation