Gå til sidens indhold

Færre elever på musikskolerne i 2020/2021

Musikskoler 2020/2021

Aktiviteten for de indskrevne elever i landets musikskoler er faldet markant i den seneste sæson. Den samlede aktivitet, som var faldet 3 pct. fra 2018/2019 til 2019/2020, faldt yderligere med knap 9 pct. fra 2019/2020 til 2020/2021. Det er især sammenspil, som har oplevet en tilbagegang - knap 12 pct. - fra forrige til seneste sæson, men også instrumentundervisningen og forskoleholdene har haft betydelig tilbagegange på hhv. 10 pct. og 9 pct. Det er især en vigende tilgang af nye elever, der har drevet nedgangen i aktiviteten. Faldet blandt musikskole-elever, der har haft det samme fag i mindst to år inden sæsonstart, var på 4 pct. mens der for helt nye elever uden foregående musikskoleundervisning var et fald på næsten 16 pct. fra 2019/2020 til 2020/2021. Musikskole-elevernes andel af samtlige børn fra 6 til 16 år faldt i samme periode fra 9,4 pct. til 8,6 pct. Sæsonen 2020/2021 var præget af omfattende nedlukninger af samfundet grundet COVID-19, hvilket kan forklare det markante fald.

Musikskolernes aktiviteter efter holdtypeKilde: www.statistikbanken.dk/muskol02

Eleverne samles om de mest populære fag

Musikskolerne udbyder undervisning i mange forskellige fag, men de fleste aktiviteter er koncentreret om relativt få fag. De ti mest populære instrumentfag i sæson 2020/2021 omfattede således tilsammen 88 pct. af musikskoleelevernes samlede instrument- og sangundervisning. I modsætning hertil dækkede de ti fag med de færreste elever kun 1,4 pct. af den samlede instrument- og sangundervisning. Rækkefølgen blandt de seks mest populære instrumenter har ligget fast siden 2012/2013, bortset fra at saxofonen for en kort bemærkning i sæsonen 2019/2020 havde overhalet elguitaren, som det sjette mest populære instrument.

Kønsfordeling på de ti mest populære instrumentfag inkl. sang. 2020/2021Kilde: www.statistikbanken.dk/muskol02

Pigerne er stadig i overtal - men ikke i alle fag

Piger udgør 53 pct. af eleverne på instrument- og sangundervisningen på landets musikskoler. Til gengæld er drengene i overtal i seks ud af de ti mest populære instrumentfag. Med 87 pct. er tværfløjte det top-10-fag med den største andel piger, mens elguitar modsat er det top-10-fag med den største andel drenge - 83 pct. Set over en årrække er der tegn på opblødning i den traditionelle kønsfordeling for instrumenter. Fx er der for typiske drengefag som elbas og slagtøj et svagt skift i retning af en større andel af piger. Fx er pigernes andel af slagtøjseleverne steget fra 13 pct. i 2016/2017 til 18 pct. i 2020/2021, og de tilsvarende tal for elbas er hhv. 24 pct. og 27 pct. På samme vis er andelen af drenge, der spiller tværfløjte, steget fra 9 pct. til 13 pct. af eleverne fra 2016/2017 til 2020/2021. For sang er andelen af mandlige elever i perioden steget fra 17 pct. til 19 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. januar 2022 - Nr. 19

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på spørgeskemaer og indberetninger af administrative data fra lan¬dets knap 100 musikskoler, der er kommunale eller modtager kommunalt tilskud. Data for musikskolernes tilskud og udgifter til fx lønninger er indsamlet af Slots- og Kulturstyrelsen. Eleverne er opgjort som såkaldte aktivitets¬elever, dvs. at det er det samlede antal tilmeldinger til undervisningen, der opgøres uden hensyn til, om det sker som ene- eller holdundervisning.
Statistikken afspejler primært elever indskrevet på musikskolernes sang- og instrumentundervisning samt sam¬spils- og forskolehold. Musikskolerne underviser også i institutioner og skoler samt udbyder en række udad¬vendte informations- og motivationsaktiviteter i fx kulturhuse og på folkebiblioteker. Disse aktiviteter er kun i be¬grænset omfang dækket af statistikken. For at forbedre beskrivelsen af disse aktiviteter, er der derfor igangsat et udviklingsarbejde med deltagelse af musikskolernes organisationer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation