Gå til sidens indhold

Over halvdelen af befolkningen har tre navne

Navne - hele befolkningen 1. januar 2023

I Danmark er det mest almindeligt at have tre navne (fornavne + efternavne) i alt. Dette har 55 pct. af befolkningen. Herefter kommer personer med to navne (33 pct.). Når man fordeler befolkningen på alder ligger andelen af personer med tre navne mellem 49 og 63 pct. Højest er andelen blandt de 1-årige og lavest blandt de 55-årige. Andelen af personer med to navne er noget mere spredt, nemlig mellem 15 og 45 pct. alt efter alder. Her ses den højeste andel blandt de 58-årige og den laveste andel blandt de 1-årige. 12 pct. af befolkningen har fire eller flere navne.

Befolkningen fordelt efter antal navne og alder. Januar 1993 og 2023

Lidt flere med fire navne eller mere end for 30 år siden

For 30 år siden var andelen med tre navne det samme som i dag, nemlig 55 pct. Andelen af befolkningen med to navne er faldet fra 37 pct. i 1993 til 33 pct. i 2023. Samtidig er andelen med fire navne eller flere steget fra 9 pct. i 1993 til 12 pct. i 2023.

Andelen af 1-årige med tre navne er i januar 2023 på 63 pct., hvilket er det samme som for 30 år siden. Blandt 1-årige med to navne og fire navne eller flere er der dog sket en stor ændring. Andelen af 1-årige med to navne er faldet fra 27 pct. til 15 pct. Samtidig er andelen af 1-årige med fire navne eller flere steget fra 10 pct. til 22 pct.

Poul Erik Nielsen og Kirsten Jensen topper i deres respektive grupper

Den hyppigste navnekombination blandt personer med tre navne er Poul Erik Nielsen, hvilket 303 personer hedder. Blandt personer med to navne er den hyppigste navnekombination Kirsten Jensen, hvilket 619 personer hedder.

Seks ud af ti i Østjylland har tre navne

Ses der på befolkningen efter hvor de bor, så er der små forskelle. I Østjylland har 58 pct. af befolkningen tre navne, hvilket er den højeste andel i landet. Den laveste andel findes i Københavns Omegn med 50 pct. Det er de samme to landsdele, der har henholdsvis højeste og laveste andel af befolkningen med to navne. Højeste andel findes i Københavns Omegn med 38 pct. og laveste andel findes i Østjylland med 30 pct. Byen København har med 15 pct. af befolkningen med fire navne eller flere den højeste andel og den tilsvarende laveste andel findes i Sydjylland med 10 pct.

Befolkningen fordelt efter antal navne og landsdel. Januar 2023

Næsten alle helt små børn har en unik navnekombination

Jo flere navne en person har, jo større er chancen for, at man er alene om at hedde en given kombination af for- og efternavne. I hele befolkningen i Danmark har 81 pct. en unik navnekombination, hvilket vil sige, at de er helt alene om at hedde netop det, de hedder. Ses på alder, er andelen med en unik navnekombination højest blandt 0-1-årige, hvor 98 pct. er alene om netop deres fulde navn.

Andel af befolkningen med en unik navnekombination. Januar 2023

De meste almindelige navne i Danmark

I januar 2023 er Kirsten Jensen det mest almindelige fulde navn med 619 personer. Derefter kommer Kirsten Nielsen og Henrik Nielsen, som hhv. 605 og 593 hedder.

Ses kun på første fornavn og efternavn, dvs. at personer også kan have et eller flere mellemnavne, er de mest almindelige navnekombinationer Jens Jensen for mænd og Kirsten Jensen for kvinder, hvilket hhv. 2.914 og 1.985 hedder.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. januar 2023 - Nr. 18

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. januar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om navne bygger på et udtræk fra CPR. Navnestatistikken omfatter alle personer, der er bosat i Danmark 1. januar.
I CPR-registeret kan man kun have ét efternavn. Resten af de navne, en person har, betragter vi som fornavne. Fornavne adskilt af et mellemrum betragtes som hvert sit selvstændige navn.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation