Gå til sidens indhold

Stigning i tilgangen af nye biler i andet kvartal

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.800
juni 2022
-0,2 %
maj til juni 2022

Nyregistrerede motorkøretøjer juni 2022

Det samlede antal registreringer af nye biler i april-juni 2022 var 14,7 pct. højere end i januar-marts 2022 opgjort i sæsonkorrigerede tal. I husholdningerne var stigningen på 33,2 pct., mens tilgangen i erhvervene steg med 0,5 pct. Stigningen skal ses i lyset af, at tilgangen af biler i første kvartal lå på et lavt niveau. I juni blev der registreret 11.800 personbiler, og det er 0,2 pct. færre end i maj. Tilgangen til husholdningerne og erhvervene i juni lå hhv. 1,3 pct. lavere og 1,0 pct. højere.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55Månedlig tilgang af nye personbiler i alt, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Elbilerne udgjorde 17 pct. af de nye biler i juni

2.600 elbiler udgjorde i juni 2022 17,2 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 16,1 pct. i maj. Husholdningerne stod for 1.600 elbiler, og det svarer til 21,3 pct. af deres nye biler mod 21,2 pct. i maj. Elbilandelen i erhvervene var 13,2 pct. i juni mod 10,5 i maj.

Pluginhybriderne udgjorde med 2.800 biler i juni 18,6 pct. af de nye biler mod 17,5 pct. i maj. 1.200 heraf gik til husholdningerne, hvilket svarer til 16,6 pct. af deres nye biler mod 16,9 pct. i maj. De resterende 1.500 biler gik til erhvervene svarende til 20,6 pct. af deres tilgang i juni mod 18,2 pct. i maj.

Markant lavere tilgang i de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye biler i perioden juli 2021 - juni 2022 var på 163.500, hvilket var 21,2 pct. eller 44.000 lavere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 27,0 pct. til 89.400 biler, mens den faldt med 12,7 pct. i erhvervene til 74.100 biler. De benzin- og dieseldrevne biler gik 37,0 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 65,5 pct. og pluginhybriderne med 7,8 pct.

Andelen af nye elbiler og pluginhybrider er steget kraftigt siden 2021

Samlet set udgjorde elbilerne og pluginhybriderne i perioden juli 2021 - juni 2022 39,3 pct. af de nye biler mod 24,1 pct. i de foregående 12 måneder. For husholdningernes vedkommende var det 43,9 pct. mod 27,5 pct. I erhvervene var det 33,6 pct. mod 19,2 pct.

Tilgangen af nye personbiler fordelt på drivmiddel, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2022

 

2022

 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

 

Apr.-juni/
jan.-mar.

Juni/
maj

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

9714

10807

10539

11946

11853

11831

 

14,7

-0,2

I husholdningerne

4078

4678

4733

5845

6101

6020

 

33,2

-1,3

I erhvervene

5636

6130

5806

6101

5752

5811

 

0,5

1,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Juni

Æn-
dring

 

Juli 2020
- juni 2021

Juli 2021
- juni 2022

Æn-
dring

 

2021

2022

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

20508

14967

-27,0

 

207463

163513

-21,2

Benzin

10576

7815

-26,1

 

118413

80639

-31,9

Diesel

3108

1792

-42,3

 

38993

18566

-52,4

El

2271

2578

13,5

 

17906

29647

65,6

Pluginhybrid mv.

4553

2782

-38,9

 

32151

34661

7,8

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8932

5489

-38,5

 

94319

67683

-28,2

Privatleasing

2453

1983

-19,2

 

28191

21681

-23,1

Samlet tilgang

11385

7472

-34,4

 

122510

89364

-27,1

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

11576

9478

-18,1

 

113144

95830

-15,3

Ikke-leasingbiler (a)

2043

1233

-39,6

 

19747

15435

-21,8

Til leasing

9533

8245

-13,5

 

93397

80395

-13,9

Erhvervsleasing (b)

7080

6262

-11,6

 

65206

58714

-10,0

Samlet tilgang (a+b)

9123

7495

-17,8

 

84953

74149

-12,7

Erhvervskøretøjer i alt

3622

2795

-22,8

 

38547

33740

-12,5

Varebiler

3110

2329

-25,1

 

34242

28774

-16,0

Lastbiler

177

185

4,5

 

2000

2010

0,5

Sættevognstrækkere

211

197

-6,6

 

1754

2267

29,2

Busser

124

84

-32,3

 

551

689

25,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.800
juni 2022
-0,2 %
maj til juni 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

11. juli 2022 - Nr. 253

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation