Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Stort fald i niveauet for registrering af nye biler

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.900
april 2022
+13,5 %
marts til april 2022

Nyregistrerede motorkøretøjer april 2022

Det samlede sæsonkorrigerede antal registreringer af nye biler i februar-april 2022 var 22,4 pct. lavere end i november 2021 - januar 2022 opgjort i sæsonkorrigerede tal. For husholdningernes vedkommende var faldet på 38,8 pct., mens tilgangen i erhvervene faldt med 0,6 pct. I april blev der registreret 11.900 personbiler, og det er 13,5 pct. flere end i marts. Tilgangen til husholdningerne og erhvervene i april lå hhv. 23,5 pct. og 5,7 pct. højere. I denne artikel belyses, hvordan lange leveringstider på nye biler har givet øget fokus på de brugte biler.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Fortsat forsyningsproblemer og lange leveringstider

Leveringsproblemerne for producenterne, som følge af forstyrrelser i forsyningskæderne, chipmangel og den aktuelle mangel på delkomponenter pga. invasionen i Ukraine, præger fortsat registreringsaktiviteterne. De aktuelle registreringer er præget af handler indgået for ½-1 år siden, og der er lange leveringstider for de nyeste handler.

En del af de store producenter bl.a. VW, Hyundai, Skoda og Porsche har tillige meldt ud, at produktionen p.t. er mere eller mindre stillestående, og at der ikke umiddelbart er udsigt til hurtigere leveringer. Tabellen nedenfor viser de største leverandører af nyregistrerede personbiler til det danske marked siden januar 2021, og der må med de nævnte producenters betydning fortsat imødeses en betydelig effekt af produktionsproblemerne for køberne af nye biler.

Nyregistrerede personbiler i husholdningerne, januar 2021 - april 2022

 

I alt

Heraf eldrevne

Total

232233

32272

Volkswagen

24128

5665

Toyota

18052

45

Peugeot

16915

1012

Mercedes-Benz

15708

1638

BMW

15662

556

Hyundai

13923

2937

Ford

13387

1508

Citröen

13015

342

Skoda

12522

1422

Audi

12482

2430

Øvrige

76439

14717

Kilde: Egne beregninger på basis tal i Bilregistret, ikke i Statistikbanken

I stedet fokus på de brugte biler

I lyset af de længere leveringstider har husholdningerne i højere grad vendt deres opmærksomhed mod de brugte biler. I perioden januar 2017 - april 2022 har det samlede antal nye og brugte biler til husholdningerne ligget på ca. 65.000 biler om måneden. De brugte biler har udgjort ca. 72 pct. i 2017-2019 stigende til 77 pct. frem til nu. I 2022 alene har de brugte biler udgjort ca. 81 pct.   

Andelen af brugte biler pr. drivmiddel af nye og brugte biler til husholdningerneKilde: Egne beregninger på basis www.statistikbanken.dk/bil6

Tilgangen i de seneste 12 måneder faldt

Den samlede tilgang af nye biler i perioden maj 2021 - april 2022 var på 172.400, hvilket var 13,6 pct. lavere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 20,5 pct. til 96.000 biler, mens den faldt med 3,0 pct. i erhvervene til 76.500 biler. De benzin- og dieseldrevne biler gik 32,4 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 80,4 pct. og pluginhybriderne med 44,1 pct.

Elbilerne udgjorde 13 pct. af de nye biler

1.450 elbiler udgjorde i april 2022 13,0 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 17,3 pct. i marts. Husholdningerne stod for 900 elbiler, og det svarer til 16,5 pct. af deres nye biler mod 25,4 pct. i marts. Elbilandelen i erhvervene var uændret 10,0 pct. i april i forhold til marts.

Pluginhybriderne udgjorde med 1.850 biler i april 16,6 pct. af de nye biler mod 17,7 pct. i marts. 900 heraf gik til husholdningerne, hvilket svarer til 16,3 pct. af deres nye biler mod 16,0 pct. i marts. De resterende 950 biler gik til erhvervene svarende til 16,8 pct. af deres tilgang i marts 2022 mod 19,3 pct. i marts.

Andelen af nye elbiler og pluginhybrider er steget kraftigt siden 2021

Samlet set udgjorde elbilerne og pluginhybriderne i perioden maj 2021 - april 2022 38,1 pct. af de nye biler mod 20,9 pct. i de foregående 12 måneder. For husholdningernes vedkommende var det 42,7 pct. mod 23,7 pct. I erhvervene var det 32,4 pct. mod 16,6 pct.

Tilgangen af nye personbiler fordelt på drivmiddelKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2021

2022

 

2021/2022

 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

 

Feb.-apr./
nov.-jan.

Apr./
mar.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

15546

17408

9659

10753

10449

11864

 

-22,4

13,5

I husholdningerne

9178

11169

4023

4610

4614

5698

 

-38,8

23,5

I erhvervene

6368

6240

5637

6142

5835

6166

 

-0,6

5,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

April

Æn-
dring

 

Maj 2020
- apr. 2021

Maj 2021
- apr. 2022

Æn-
dring

 

2021

2022

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

15630

11152

-28,7

 

199531

172443

-13,6

Benzin

9431

6627

-29,7

 

117934

85784

-27,3

Diesel

2367

1228

-48,1

 

39834

20794

-47,8

El

998

1450

45,3

 

15687

28298

80,4

Pluginhybrid mv.

2834

1847

-34,8

 

26076

37567

44,1

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7324

3812

-48,0

 

91941

73912

-19,6

Privatleasing

2146

1725

-19,6

 

28783

22076

-23,3

Samlet tilgang

9470

5537

-41,5

 

120724

95988

-20,5

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8306

7340

-11,6

 

107590

98531

-8,4

Ikke-leasingbiler (a)

1213

1036

-14,6

 

18575

16423

-11,6

Til leasing

7093

6304

-11,1

 

89015

82108

-7,8

Erhvervsleasing (b)

4947

4579

-7,4

 

60232

60032

-0,3

Samlet tilgang (a+b)

6160

5615

-8,8

 

78807

76455

-3,0

Erhvervskøretøjer i alt

3040

2637

-13,3

 

36413

35090

-3,6

Varebiler

2695

2252

-16,4

 

32416

30115

-7,1

Lastbiler

188

147

-21,8

 

1990

2008

0,9

Sættevognstrækkere

148

175

18,2

 

1589

2211

39,1

Busser

9

63

600,0

 

418

756

80,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.900
april 2022
+13,5 %
marts til april 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

10. maj 2022 - Nr. 161

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation