Gå til sidens indhold

Pluginhybrider er mest et jysk fænomen

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
10.553
januar 2022
-42,7 %
december 2021 til januar 2022

Nyregistrerede motorkøretøjer januar 2022

35.300 familier har købt eller leaset en pluginhybrid bil i 2020-2021. Det svarer til 16,4 pct. af alle de familier, der har anskaffet nye biler i perioden. Pluginhybriderne har været mere populære vest for Storebælt, hvor især Vestjylland og Fyn skiller sig ud. Billedet er anderledes for de 26.500 eller 12,3 pct. af de bilkøbende familier, der har anskaffet en elbil i perioden. Her er det især familierne i Nordsjælland og omkring Århus, der har valgt en elbil. En mulig forklaring på forskellen er ladeinfrastrukturen, hvor en lavere dækning i landets vestlige dele kan have tilskyndet køberne til at vælge en 'sikkerhedskombination' med el og fossil frem for ren eldrift. Færre individuelle lademuligheder i de store byer med mange etageboliger betyder samtidig, at andelen af elbiler og pluginhybrider er lavere her. En anden forklaring er bilernes pris i forhold til familiernes indkomst, hvor de dyrere elbiler er mere tilgængelige for familierne i kommunerne med de højeste gennemsnitlige indkomster.

Andelen af pluginhybrider for familier, der har købt eller leaset ny bil. 2020-2021Kilde: Egne beregninger på Motorregistret. Tallene er ikke i StatistikbankenAndelen af elbiler for familier, der har købt eller leaset ny bil. 2020-2021Kilde: Egne beregninger på Motorregistret. Tallene er ikke i Statistikbanken

Stort fald i husholdningernes sæsonkorrigerede bilkøb

Der blev registreret 10.600 nye personbiler i januar 2022 opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 42,7 pct. færre end i december 2021. Tilgangen til husholdningerne lå 59,3 pct. lavere i januar end i december, mens tilgangen til erhvervene lå 9,9 pct. lavere. Udviklingen fra december til januar skal ses i lyset af ændringerne i registreringsafgifterne fra årsskiftet, der medførte et ekstraordinært stort salg i december.

Det samlede sæsonkorrigerede salg i november 2021 - januar 2022 var 4,1 pct. lavere end i august-oktober 2021. For husholdningernes vedkommende var faldet på 2,3 pct., mens tilgangen i erhvervene faldt med 6,3 pct.

Tilgangen i de seneste 12 måneder er faldet 2,6 pct.

Den samlede tilgang af nye biler i perioden februar 2021 - januar 2022 var på 185.700 eller 2,6 pct. færre end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 10,0 pct. til 107.000 biler, mens den steg med 9,8 pct. i erhvervene til 78.800. De fossildrevne biler - benzin og diesel - gik 24,1 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 82,1 pct. og pluginhybriderne med 112,5 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Elbilandelen faldt i januar efter stort salg i december

1.670 elbiler udgjorde i januar 2022 17,6 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 26,7 pct. i december 2021. Husholdningerne stod for 1.070 elbiler, og det svarer til 20,0 pct. af deres nye biler mod 32,6 pct. i december 2021. Elbilandelen i erhvervene var 14,5 pct. i januar mod 19,2 pct. i december.

Pluginhybriderne udgjorde med 1.200 biler i januar 12,8 pct. af de nye biler mod 30,9 pct. i december 2021. 600 heraf gik til husholdningerne, hvilket svarer til 11,4 pct. af deres nye biler mod 29,4 pct. i december 2021. De resterende 600 biler gik til erhvervene svarende til 14,6 pct. af deres tilgang i januar 2022 mod 32,8 pct. i december 2021.

Andelen af nye elbiler og pluginhybrider er steget kraftigt siden januar 2021

Samlet set udgjorde elbilerne og pluginhybriderne i januar 2022 30,5 pct. af de nye biler mod 19,7 pct. i januar 2021. For husholdningernes vedkommende var det 31,5 pct. mod 25,2 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2021

2022

 

2021/2022

 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

 

Nov.-jan./
aug.-okt.

Jan./
dec.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

15040

14998

14339

13605

18421

10553

 

-4,1

-42,7

I husholdningerne

8718

8244

8080

7271

12226

4970

 

-2,3

-59,3

I erhvervene

6321

6754

6259

6334

6195

5583

 

-6,3

-9,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Januar

Æn-
dring

 

Feb. 2020
- jan. 2021

Feb. 2021
- jan. 2022

Æn-
dring

 

2021

2022

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

10312

9457

-8,3

 

190612

185743

-2,6

Benzin

6245

5561

-11,0

 

115121

94994

-17,5

Diesel

2040

1015

-50,2

 

42270

24497

-42,0

El

574

1669

190,8

 

14262

25972

82,1

Pluginhybrid mv.

1453

1212

-16,6

 

18959

40280

112,5

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

4665

4196

-10,1

 

90371

82893

-8,3

Privatleasing

1166

1128

-3,3

 

28465

24058

-15,5

Samlet tilgang

5831

5324

-8,7

 

118836

106951

-10,0

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

5647

5261

-6,8

 

100241

102850

2,6

Ikke-leasingbiler (a)

828

939

13,4

 

17098

17217

0,7

Til leasing

4819

4322

-10,3

 

83143

85633

3,0

Erhvervsleasing (b)

3653

3194

-12,6

 

54678

61575

12,6

Samlet tilgang (a+b)

4481

4133

-7,8

 

71776

78792

9,8

Erhvervskøretøjer i alt

2389

2603

9,0

 

34165

36571

7,0

Varebiler

2065

2133

3,3

 

30354

31619

4,2

Lastbiler

157

179

14,0

 

1942

2092

7,7

Sættevognstrækkere

163

239

46,6

 

1490

2091

40,3

Busser

4

52

1200,0

 

379

769

102,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
10.553
januar 2022
-42,7 %
december 2021 til januar 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

10. februar 2022 - Nr. 39

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation