Gå til sidens indhold

Firmaernes salg steg i maj

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
461,4 mia. kr.
maj 2022
2,6%
april 2022 - maj 2022

Firmaernes køb og salg maj 2022

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 2,6 pct. fra april til maj, mens det indenlandske salg steg 2,2 pct. Når de seneste tre måneder sammenlignes med de forrige tre måneder, steg firmaernes salg ekskl. energi med 7,8 pct. I samme periode steg det indenlandske salg med 6,7 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Denne statistik opgøres i løbende priser, hvorfor resultaterne skal ses i lyset af den senere tids betydelige prisstigninger, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:214. Udviklingen siden siden 2018 viser, at en større andel af Firmaernes samlede salg ekskl. energi går til udlandet, læs mere nedenfor.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Positiv fremgang i seks ud af ni hovedbrancher

Den positive udvikling i firmaernes samlede salg ekskl. energi var bredt funderet, men var især båret af fremgang i salget inden for brancherne transport, byggeri og industri på hhv. 5,7 pct., 3,8 pct. og 3,3 pct. Brancherne for information og kommunikation, finansiering og forsikring samt hoteller og restauranter havde beskeden tilbagegang i salget på hhv. 1,1 pct., 0,9 pct. og 0,1 pct.

Større andel af salget går til udlandet

Firmaernes samlede salg ekskl. energi bygger på firmaernes momsindberetninger til Skattestyrelsen. Firmaernes samlede salg ekskl. energi beregnes som summen af "indenlandsk salg" og "eksport mv." - læs mere om statistikkens opbygning på emnesiden. I 2018 udgjorde andelen af "eksport mv." 33 pct. af det samlede salg, og er sidenhen steget til 36 pct. i 2022. I maj 2022 var den sæsonkorrigeret værdi af "eksport mv." på 170 mia. kr.

Firmaernes salg i løbende priser opdelt på indenlandsk salg og eksport mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Fortsat store stigninger i det faktiske salg

Det ikke-sæsonkorrigerede salg viste, at firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 27,9 pct., når maj 2022 sammenlignes med maj 2021. Stigningen er båret af stigninger inden for brancherne industri og engroshandel, der havde stigninger på hhv. 26,6 pct. og 35,0 pct. Udviklingen skal ses i lyset af, at de store stigninger i producentpriserne i denne periode, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:214.

Revisioner og særlige forhold

Det sæsonkorrigerede salg for april var 448,7 mia. kr. i den seneste offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik 2022:213 og revideres i denne offentliggørelse til 449,6 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2020

2021

2022

 

2020

2021

2022

 

mia. kr.

Januar

359,6

340,4

421,2

 

342,3

311,0

392,6

Februar

337,0

343,7

432,7

 

305,5

305,5

389,1

Marts

334,4

373,9

448,6

 

344,8

391,7

470,9

April

309,7

367,2

449,6

 

305,9

358,1

438,7

Maj

308,2

368,0

461,4

 

297,7

356,7

456,3

Juni

326,3

375,3

.

 

339,9

404,2

.

Juli

332,0

374,8

.

 

319,1

355,7

.

August

331,6

378,8

.

 

311,3

362,8

.

September

334,4

391,4

.

 

346,9

405,9

.

Oktober

340,6

394,8

.

 

355,3

402,7

.

November

339,5

410,3

.

 

349,3

430,1

.

December

345,0

407,9

.

 

390,8

464,7

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Apr.
2022

 

Maj
2022

 

Æn-
dring

 

Dec.
2021
- feb.
2022

Mar.
2022
- maj
2022

Æn-
dring

 

Maj
2021

 

Maj
2022

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

449,6

461,4

2,6

1261,8

1359,6

7,8

356,7

456,3

27,9

I alt inkl. energi mv.

651,7

667,9

2,5

1836,2

1983,3

8,0

403,8

626,7

55,2

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10,6

10,8

1,9

36,0

32,5

-9,5

9,2

10,2

10,9

Industri

89,0

91,9

3,3

251,3

270,2

7,5

74,2

93,9

26,6

Bygge og anlæg

30,4

31,6

3,8

88,1

92,0

4,5

25,9

31,7

22,3

Handel

162,0

164,4

1,5

446,9

486,6

8,9

135,6

166,5

22,8

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

15,6

15,9

1,9

48,1

47,0

-2,2

16,3

16,9

4,0

Engroshandel

111,2

113,1

1,7

295,8

333,8

12,8

84,1

113,5

35,0

Detailhandel

35,2

35,4

0,6

103,0

105,8

2,7

35,3

36,1

2,5

Transport

68,6

72,5

5,7

178,7

207,9

16,3

41,2

72,8

76,7

Hoteller og restauranter

5,5

5,5

-0,1

17,9

16,7

-7,2

4,4

5,7

29,4

Information og kommunikation

18,4

18,2

-1,1

54,7

54,8

0,2

15,3

16,5

7,6

Finansiering og forsikring

8,2

8,2

-0,9

24,3

24,8

2,2

7,4

7,3

-1,2

Ejendomshandel og udlejning

7,0

7,9

13,8

21,2

21,8

2,9

4,5

5,8

28,4

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
461,4 mia. kr.
maj 2022
2,6%
april 2022 - maj 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juli 2022 - Nr. 254

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation