Gå til sidens indhold

Stigningen i firmaernes salg bøjede af i april

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
448,7 mia. kr.
april 2022
0,0 %
marts 2022 - april 2022

Firmaernes køb og salg april 2022

Firmaernes samlede salg ekskl. energi var uændret fra marts til april, mens det indenlandske salg stod for en mindre stigning på 0,5 pct. Firmaernes salg var dermed fortsat på et højt niveau i april. Når de seneste tre måneder sammenlignes med de forrige tre måneder, steg firmaernes salg ekskl. energi med 7,8 pct., mens det indenlandske salg steg med 8,7 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Denne statistik opgøres i løbende priser, hvorfor resultaterne skal ses i lyset af den senere tids betydelige prisstigninger.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Byggeri og engroshandel havde positiv fremgang

Mens udviklingen fra marts til april var stort set uændret for firmaernes samlede salg ekskl. energi, var der en mindre fremgang i salget i brancherne for byggeri og engroshandel på hhv. 1,1 pct. og 1,7 pct. Herudover var der en mindre fremgang i yderligere fire brancher.

Fald i industri, landbrug og detailhandel

Brancherne industri, landbrug og detailhandel faldt med hhv. 1,2 pct. 3,9 pct. og 0,5 pct. fra marts til april, og herudover var der fald i yderligere to brancher.

Fortsat store stigninger i det faktiske salg

Det ikke-sæsonkorrigerede salg viste, at firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 22,6 pct., når april 2022 sammenlignes med april 2021. Stigningen er båret af stigninger inden for brancherne industri og engroshandel, der havde stigninger på hhv. 22,6 pct. og 27,8 pct. Udviklingen skal ses i lyset af, at de store stigninger i producentpriserne i denne periode, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:172.

Branchen for udgivelse af bøger i fremgang siden 2020

Salget i branchen for udgivelse af bøger, herunder lydbøger, har haft fremgang siden nedlukningen i 2020 i forbindelse med COVID-19. Salget for andet halvår 2021 lå 12,2 pct. over salget i samme periode 2020, der igen lå 11,5 pct. over salget i andet halvår af 2019. Branchen havde i 2021 et samlet salg på 2,76 mia. kr. Branchen omfatter udgivelse af bøger og lydbøger mv., i medier som enten er udgivet i trykt eller elektronisk format eller er udgivet på internettet. Disse værker er karakteriseret ved, at deres tilblivelse indebærer intellektuel kreativitet, og dermed normalt er ophavsretligt beskyttet.

Firmaernes salg i alt i branchen: Udgivelse af bøger. Midterste måned i tremåneders gennemsnit, <br />løbende priser, ikke sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks44, særudtræk af branchekode 581100 samt egne beregninger

Revisioner og særlige forhold

Det sæsonkorrigerede salg for marts var 440,7 mia. kr. i den seneste offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik 2022:166 og revideres i denne offentliggørelse til 448,8 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2020

2021

2022

 

2020

2021

2022

 

mia. kr.

Januar

356,1

336,6

416,3

 

342,3

311,1

392,5

Februar

336,4

342,5

430,7

 

305,5

305,6

388,9

Marts

334,7

374,1

448,8

 

344,8

391,8

471,0

April

310,0

367,5

448,7

 

305,9

358,3

439,1

Maj

309,6

371,2

.

 

297,7

357,3

.

Juni

328,4

376,9

.

 

339,9

404,3

.

Juli

332,8

376,0

.

 

319,1

355,6

.

August

332,1

379,4

.

 

311,3

362,7

.

September

335,2

392,1

.

 

346,9

405,8

.

Oktober

340,7

394,7

.

 

355,3

402,7

.

November

339,7

411,0

.

 

349,3

430,0

.

December

344,2

405,0

.

 

390,7

464,0

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Mar.
2022

 

Apr.
2022

 

Æn-
dring

 

Nov.
2021
- jan.
2022

Feb.
2022
- apr.
2022

Æn-
dring

 

Apr.
2021

 

Apr.
2022

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

448,8

448,7

-0,0

1232,3

1328,1

7,8

358,3

439,1

22,6

I alt inkl. energi mv.

664,0

650,8

-2,0

1751,1

1933,9

10,4

402,2

629,3

56,5

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

11,1

10,6

-3,9

35,6

32,2

-9,4

9,2

10,2

10,1

Industri

91,1

90,0

-1,2

237,1

269,6

13,7

69,9

85,7

22,6

Bygge og anlæg

29,6

30,0

1,1

86,3

89,7

4,0

26,1

28,2

8,1

Handel

159,0

160,9

1,2

435,5

475,0

9,1

132,6

157,2

18,5

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

15,4

15,6

1,3

48,3

47,0

-2,6

15,4

14,6

-5,3

Engroshandel

108,3

110,2

1,7

284,3

322,9

13,6

84,3

107,8

27,8

Detailhandel

35,3

35,1

-0,5

102,9

105,1

2,1

32,9

34,8

5,9

Transport

66,8

68,2

2,0

182,2

192,6

5,7

39,4

67,6

71,5

Hoteller og restauranter

5,6

5,6

-0,1

17,9

17,0

-5,0

3,6

5,3

48,8

Information og kommunikation

18,2

18,4

0,8

54,8

54,6

-0,3

15,6

16,9

8,3

Finansiering og forsikring

8,4

8,2

-2,2

24,9

24,8

-0,5

7,5

8,1

7,4

Ejendomshandel og udlejning

6,9

7,0

2,6

20,6

21,6

4,6

11,3

10,5

-7,5

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
448,7 mia. kr.
april 2022
0,0 %
marts 2022 - april 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

15. juni 2022 - Nr. 213

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation