Gå til sidens indhold

Firmaernes samlede salg steg i marts

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
440,7 mia. kr.
marts 2022
+3,2 %
februar 2022 - marts 2022

Firmaernes køb og salg marts 2022

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 3,2 pct. fra februar til marts, mens det indenlandske salg stod for en mindre stigning på 0,1 pct. Når de seneste tre måneder sammenlignes med de forrige tre måneder, steg firmaernes salg ekskl. energi med 5,7 pct., mens det indenlandske salg med 6,8 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Stigningen i firmaernes salg kan også genfindes i eksporten af varer til udlandet, som steg 5,2 pct. i første kvartal, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:158. Stigningen ses også i mindre brancher, et eksempel er salg i branchen for computerspil, som er beskrevet neden for.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Marts viste et fald i konjunkturfølsomme brancher

Generelt ses en stigning i branchernes salg i marts. De tre konjunkturfølsomme brancher bygge og anlæg, handel med biler og motorcykler samt hoteller og restauranter faldt dog med hhv. 1,3 pct., 4,2 pct. og 7,3 pct. Der ses dog fortsat stigninger inden for brancherne industri på 3,0 pct. og transport på 15,1 pct. 

Størstedelen af salget i branchen for computerspil går til udlandet

Salget i branchen udgivelse af computerspil er siden 2019 steget markant. Året 2020 blev et rekordår for denne branche med et samlet salg på 2 mia. kr., hvoraf 90 pct. af salget gik til udlandet.     

Firmaernes salg i løbende priser i branchen: Udgivelse af computerspilKilde: www.statistikbanken.dk/fiks44, den detaljerede branche 582100, samt egne beregninger

Revisioner og særlige forhold

Det sæsonkorrigerede salg for februar var 425,8 mia. kr. i den seneste offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik 2022:130 og revideres i denne offentliggørelse til 427,1 mia. kr. I denne publikation skal det bemærkes, at hovedafdeling N: Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service er påvirket af salg af patenter. Dette betyder, at der i marts ses en ekstra stigning i denne hovedafdelings salg.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2020

2021

2022

 

2020

2021

2022

 

mia. kr.

Januar

357,7

338,1

415,1

 

342,3

311,0

388,8

Februar

336,0

343,1

427,1

 

305,5

305,5

385,1

Marts

333,7

372,4

440,7

 

344,8

391,7

465,5

April

309,1

366,6

.

 

305,9

358,5

.

Maj

308,5

369,8

.

 

297,7

357,6

.

Juni

327,4

376,6

.

 

339,9

404,6

.

Juli

332,3

375,5

.

 

319,1

355,8

.

August

331,5

379,1

.

 

311,3

362,9

.

September

335,2

392,1

.

 

346,9

406,1

.

Oktober

341,1

395,1

.

 

355,2

402,1

.

November

340,5

411,9

.

 

349,2

429,4

.

December

345,3

407,0

.

 

390,6

463,4

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Feb.
2022

 

Mar.
2022

 

Æn-
dring

 

Okt.
2021
- dec.
2021

Jan.
2022
- mar.
2022

Æn-
dring

 

Mar.
2021

 

Mar.
2022

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

427,1

440,7

3,2

1214,0

1282,9

5,7

391,7

465,5

18,9

I alt inkl. energi mv.

615,1

654,7

6,4

1666,8

1870,7

12,2

444,2

696,3

56,7

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10,3

10,9

5,8

30,7

34,8

13,4

11,0

11,6

5,8

Industri

88,0

90,7

3,0

233,0

259,4

11,3

81,9

97,7

19,4

Bygge og anlæg

29,7

29,3

-1,3

84,5

88,0

4,1

28,1

30,4

8,1

Handel

154,1

154,6

0,3

434,7

456,3

5,0

152,5

171,6

12,6

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

15,9

15,3

-4,2

48,7

46,8

-4,0

19,3

18,1

-6,3

Engroshandel

103,3

103,9

0,6

283,1

304,9

7,7

98,4

118,8

20,8

Detailhandel

34,9

35,4

1,7

102,9

104,6

1,7

34,8

34,8

-0,2

Transport

57,0

65,7

15,1

176,2

182,4

3,5

40,9

66,0

61,6

Hoteller og restauranter

5,4

5,0

-7,3

19,2

15,3

-20,1

2,3

4,5

95,2

Information og kommunikation

17,9

18,0

0,0

55,1

53,5

-2,8

17,9

18,8

5,4

Finansiering og forsikring

8,2

8,5

4,2

25,2

24,7

-1,9

7,1

7,8

9,8

Ejendomshandel og udlejning

7,8

6,9

-11,6

22,0

21,7

-1,5

5,4

5,2

-4,5

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
440,7 mia. kr.
marts 2022
+3,2 %
februar 2022 - marts 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

12. maj 2022 - Nr. 166

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation