Gå til sidens indhold

Byggeomkostninger stiger for femte kvartal i træk

Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2022

I første kvartal 2022 steg de samlede omkostninger ved at bygge ny bolig med 2,7 pct. i forhold til fjerde kvartal 2021. Dette skyldtes en stigning i de samlede materialeomkostninger på 4,1 pct., hvorimod de samlede arbejdsomkostninger faldt med 0,4 pct. For byggeri af enfamiliehuse var der en tilsvarende stigning i de samlede omkostninger på 2,7 pct., hvor omkostningerne til materialer steg med 4,0 pct., og arbejdsomkostningerne faldt med 0,4 pct. Ligeledes steg de samlede omkostninger til at bygge en etagebolig med 2,9 pct. Her steg materialeomkostningerne med 4,6 pct., mens arbejdsomkostningerne faldt med 0,3 pct.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Materialeomkostningerne steg i alle byggefag

Stigningen i materialeomkostninger kunne mærkes i alle dele af boligbyggeriet, idet det ramte alle håndværksfag. El-arbejde oplevede den største kvartalsvise stigning i materialeomkostninger med 5,8 pct., hvorimod tømrer- og snedkerarbejde havde den mindste stigning med 3,5 pct.

Stigningen i materialeomkostninger i første kvartal 2022 fulgte en udvikling, der har stået på siden begyndelsen af 2021. Det var femte kvartal i træk, at omkostninger til materialer steg. Hvis man ser på den årlige udvikling i materialeomkostninger, steg de således samlet set med 11,3 pct. fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022. De største ændringer var inden for tømrer- og snedkerarbejde samt el-arbejde med årlige stigninger på hhv. 13,8 pct. og 12,5 pct. Murerarbejde, jord- og betonarbejde samt vvs-arbejde havde de mindste stigninger på hhv. 8,8, 9,2 og 9,3 pct.

Stigningen i materialeomkostninger skal ses i lyset af kraftigt stigende producent- og importpriser inden for det seneste år, som beskrevet i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:172 fra 16. maj 2022.

Større variation i arbejdsomkostninger

Hvor byggebranchen oplevede store stigninger i omkostningerne til materialer, var der til gengæld en større variation i udviklingen af arbejdsomkostninger på tværs af byggefagene. Således oplevede jord- og betonarbejde samt el-arbejde en stigning i arbejdsomkostninger på hhv. 0,2 og 0,1 pct., hvorimod arbejdsomkostningerne i resten af byggebranchen faldt med mellem 0,1 og 1,0 pct.

Også i den årlige udvikling har der været en større variation byggefagene imellem. De samlede arbejdsomkostninger steg med 1,7 pct. fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022. De største ændringer sås i jord- og betonarbejde samt betonelementarbejde, som oplevede stigninger på hhv. 2,6 og 2,3 pct., hvorimod arbejdsomkostningerne til malerarbejde faldt med 0,2 pct.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2021

2022

Ændring
4. kvt. 2021

Ændring
1. kvt. 2021

 

Vægte

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

- 1. kvt. 2022

- 1. kvt. 2022

 

 

Indeks, 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1.000

107,0

109,3

110,7

112,8

115,9

2,7

8,3

Materialer

713

104,6

106,8

109,1

111,8

116,4

4,1

11,3

Arbejdsomkostninger

287

112,6

115,3

114,6

115,0

114,5

-0,4

1,7

Jord- og betonarbejde

167

107,1

109,4

110,2

111,4

114,6

2,9

7,0

Materialer

118

102,2

104,1

105,5

107,2

111,6

4,1

9,2

Arbejdsomkostninger

48

119,0

122,3

121,6

121,8

122,1

0,2

2,6

Betonelementarbejde

147

112,7

115,2

116,4

119,3

123,1

3,2

9,2

Materialer

124

111,9

114,2

115,8

119,2

123,8

3,9

10,6

Arbejdsomkostninger

23

117,7

121,0

120,1

120,5

120,4

-0,1

2,3

Murerarbejde

123

105,1

107,0

107,6

108,8

111,7

2,7

6,3

Materialer

82

101,6

102,9

104,1

105,5

110,5

4,7

8,8

Arbejdsomkostninger

42

111,4

114,4

113,9

114,6

113,4

-1,0

1,8

Tømrer- og snedkerarbejde

331

106,0

109,1

111,2

114,1

116,9

2,5

10,3

Materialer

236

105,1

108,5

111,7

115,5

119,6

3,5

13,8

Arbejdsomkostninger

95

108,3

110,7

109,8

110,9

110,2

-0,6

1,8

Malerarbejde

70

106,8

108,0

109,5

110,0

112,0

1,8

4,9

Materialer

32

104,0

105,6

108,2

110,1

115,8

5,2

11,3

Arbejdsomkostninger

38

108,9

110,0

110,4

109,7

108,7

-0,9

-0,2

Vvs-arbejde

111

104,5

105,9

107,1

108,9

112,3

3,1

7,5

Materialer

84

102,8

103,8

105,7

107,9

112,4

4,2

9,3

Arbejdsomkostninger

27

109,4

112,2

110,9

111,5

111,4

-0,1

1,8

El-arbejde

51

105,1

106,9

108,9

110,3

114,9

4,2

9,3

Materialer

37

101,3

102,4

105,6

107,8

114,0

5,8

12,5

Arbejdsomkostninger

14

114,6

118,3

117,0

116,2

116,3

0,1

1,5

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1.000

106,8

109,2

110,8

112,9

116,0

2,7

8,6

Materialer

730

104,6

107,0

109,3

112,0

116,5

4,0

11,4

Arbejdsomkostninger

270

112,4

115,0

114,3

114,8

114,3

-0,4

1,7

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1.000

107,6

109,7

110,7

112,5

115,8

2,9

7,6

Materialer

655

104,7

106,4

108,3

111,0

116,1

4,6

10,9

Arbejdsomkostninger

345

113,3

116,0

115,2

115,5

115,1

-0,3

1,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Nyt fra Danmarks Statistik

29. juni 2022 - Nr. 238

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation