Gå til sidens indhold

Materialeomkostninger til byggeri stiger fortsat

Byggeomkostningsindeks for boliger 4. kvt. 2021

I fjerde kvartal steg de samlede omkostninger ved at bygge en ny bolig med 1,9 pct. Det var særligt en stigning på 2,5 pct. i materialeomkostningerne, der var med til at trække omkostningerne ved at bygge en ny bolig op, mens arbejdsomkostningerne i samme periode kun steg med 0,3 pct. En tilsvarende udvikling så man også i omkostningerne ved opførelsen af både enfamiliehuse og etagebyggeri, som det samlede indeks er baseret på. For begge ejendomstyper steg omkostningerne til materialer med 2,5 pct. i fjerde kvartal, mens arbejdsomkostningerne for enfamiliehuse steg med 0,4 pct., og 0,3 pct. for etagebyggeri.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Materialeomkostningerne steg i alle byggefagene

Omkostningerne til materialer steg i hele byggebranchen, men særligt inden for tømrer- og snedkerarbejde samt betonelementarbejde oplevede man en stigning i materialeomkostningerne på hhv. 3,4 pct. og 2,9 pct., mens vvs-arbejde og el-arbejde begge steg med 2,1 pct. De resterende byggefag oplevede en stigning i materialeomkostningerne på mellem 1,3 pct. og 1,8 pct.

Større variation i arbejdsomkostningerne

Mens hele byggebranchen oplevede pæne stigninger i omkostningerne til materialer det seneste kvartal, var der til gengæld en større variation i udviklingen i arbejdsomkostningerne på tværs af byggefagene. Således havde tømrer- og snedkerarbejde med 1,0 pct. den største stigning i arbejdsomkostningerne, efterfulgt af murerarbejde, vvs-arbejde og betonelementarbejde, der oplevede en stigning på hhv. 0,6 pct., 0,5 pct. og 0,3 pct. I den anden ende af skalaen faldt el-arbejde med 0,7 pct. og malerarbejde med 0,6 pct.

Byggeomkostningerne er højere end sidste år

Ser man på omkostningerne ved at bygge en bolig over en lidt længere periode, var det i fjerde kvartal 6,7 pct. dyrere at opføre en ny bolig sammenlignet med samme periode sidste år. Igen er stigningen særligt trukket op af materialeomkostningerne, hvor særligt tømrer- og snedkerarbejde har haft en relativ stor stigning i materialeomkostningerne på 11,6 pct. Samlet set steg omkostningerne til materialer med 8,3 pct. det seneste år, mens arbejdsomkostningerne i samme periode steg med 2,8 pct. Sidstnævnte stigning skyldes særligt en stigning i arbejdsomkostningerne for jord- og betonarbejde samt betonelementarbejde, som steg mest med hhv. 4,0 pct. og 3,7 pct. Ser man på årsudviklingen i omkostningerne for de to typer byggeri, der ligger bag det samlede byggeomkostningsindeks for boliger, oplevede begge byggerier stigninger på både materialeomkostninger og arbejdsomkostninger. Således steg omkostninger til materialer for enfamiliehuse og etagebyggeri med hhv. 8,5 pct. og 7,9 pct., mens arbejdsomkostningerne steg mere moderat med 2,7 pct. for enfamiliehuse og 2,8 pct. for etagebyggeri.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2020

2021

Ændring
3. kvt. 2021

Ændring
4. kvt. 2020

 

Vægte

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

- 4. kvt. 2021

- 4. kvt. 2021

 

 

Indeks, 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1.000

105,7

107,0

109,3

110,7

112,8

1,9

6,7

Materialer

713

103,2

104,6

106,8

109,1

111,8

2,5

8,3

Arbejdsomkostninger

287

111,9

112,6

115,3

114,6

115,0

0,3

2,8

Jord- og betonarbejde

167

105,9

107,1

109,4

110,2

111,4

1,1

5,2

Materialer

118

101,2

102,2

104,1

105,5

107,2

1,6

5,9

Arbejdsomkostninger

48

117,1

119,0

122,3

121,6

121,8

0,2

4,0

Betonelementarbejde

147

110,0

112,7

115,2

116,4

119,3

2,5

8,5

Materialer

124

108,9

111,9

114,2

115,8

119,2

2,9

9,5

Arbejdsomkostninger

23

116,2

117,7

121,0

120,1

120,5

0,3

3,7

Murerarbejde

123

104,9

105,1

107,0

107,6

108,8

1,1

3,7

Materialer

82

100,8

101,6

102,9

104,1

105,5

1,3

4,7

Arbejdsomkostninger

42

112,4

111,4

114,4

113,9

114,6

0,6

2,0

Tømrer- og snedkerarbejde

331

104,8

106,0

109,1

111,2

114,1

2,6

8,9

Materialer

236

103,5

105,1

108,5

111,7

115,5

3,4

11,6

Arbejdsomkostninger

95

107,8

108,3

110,7

109,8

110,9

1,0

2,9

Malerarbejde

70

105,9

106,8

108,0

109,5

110,0

0,5

3,9

Materialer

32

103,1

104,0

105,6

108,2

110,1

1,8

6,8

Arbejdsomkostninger

38

108,1

108,9

110,0

110,4

109,7

-0,6

1,5

Vvs-arbejde

111

104,1

104,5

105,9

107,1

108,9

1,7

4,6

Materialer

84

102,4

102,8

103,8

105,7

107,9

2,1

5,4

Arbejdsomkostninger

27

108,9

109,4

112,2

110,9

111,5

0,5

2,4

El-arbejde

51

103,7

105,1

106,9

108,9

110,3

1,3

6,4

Materialer

37

99,9

101,3

102,4

105,6

107,8

2,1

7,9

Arbejdsomkostninger

14

113,1

114,6

118,3

117,0

116,2

-0,7

2,7

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1.000

105,6

106,8

109,2

110,8

112,9

1,9

6,9

Materialer

730

103,2

104,6

107,0

109,3

112,0

2,5

8,5

Arbejdsomkostninger

270

111,8

112,4

115,0

114,3

114,8

0,4

2,7

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1.000

106,2

107,6

109,7

110,7

112,5

1,6

5,9

Materialer

655

102,9

104,7

106,4

108,3

111,0

2,5

7,9

Arbejdsomkostninger

345

112,4

113,3

116,0

115,2

115,5

0,3

2,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Nyt fra Danmarks Statistik

8. marts 2022 - Nr. 74

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation