Gå til sidens indhold

8.000 flere lønmodtagere i maj

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) maj 2022

Antallet af lønmodtagere steg med 8.000 personer fra april til maj, hvilket svarer til en stigning på 0,3 pct. Med stigningen i maj er lønmodtagerbeskæftigelsen steget 16 måneder i træk, og antallet af lønmodtagere er siden januar 2021 steget med i alt 192.000 personer. I maj var der 2.956.000 personer med lønmodtagerjob, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i det private og uændret niveau i det offentlige i maj

Fra april til maj steg antallet af lønmodtagere med 8.000 personer til i alt 2.086.000 personer i sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder. Det svarer til en stigning på 0,4 pct. Stigningen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse fra april til maj skyldes alene stigningen i virksomheder og organisationer, idet antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service i maj var på samme niveau som i april.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2022*

 

Marts

April

Maj

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2944521

2947642

2955571

0,3

Offentlig forvaltning og service

869173

868574

868771

0,0

Virksomheder og organisationer1

2074869

2078613

2086337

0,4

Uoplyst sektor

480

455

463

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2022*

 

Marts

April

Maj

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2944521

2947642

2955571

0,3

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42392

42106

42107

0,0

Råstofindvinding

3975

4158

4056

-2,5

Industri

322423

323838

325183

0,4

Energiforsyning

12324

12423

12439

0,1

Vandforsyning og renovation

13194

13209

13268

0,4

Bygge og anlæg

184185

184638

184943

0,2

Handel

455912

455717

456094

0,1

Transport

144166

143120

143168

0,0

Hoteller og restauranter

125979

128138

129520

1,1

Information og kommunikation

122792

123248

123956

0,6

Finansiering og forsikring

86476

86700

87040

0,4

Ejendomshandel og udlejning

44156

44364

44670

0,7

Videnservice

170347

171464

172755

0,8

Rejsebureauer, rengøring

 

 

 

 

og anden operationel service

163685

163671

164419

0,5

Offentlig administration, forsvar og politi

155054

155354

156041

0,4

Undervisning

229932

230201

230294

0,0

Sundhed og socialvæsen

545467

542190

541868

-0,1

Kultur og fritid

57947

58424

58898

0,8

Andre serviceydelser mv.

63635

64224

64388

0,3

Uoplyst aktivitet

480

455

463

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i april nedjusteret med 400 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juli 2022 - Nr. 259

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation