Gå til sidens indhold

16.000 flere lønmodtagere i marts

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) marts 2022

Antallet af lønmodtagere steg med 16.000 fra februar til marts, hvilket svarer til en stigning på 0,6 pct. Med stigningen i marts er lønmodtagerbeskæftigelsen steget 14 måneder i træk, og antallet af lønmodtagere er siden januar 2021 steget med i alt 183.000 personer. I marts var der 2.947.000 personer med lønmodtagerjob, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i både det private og det offentlige i marts

Fra februar til marts steg antallet af lønmodtagere med 15.000 til i alt 2.077.000 i sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder. Det svarer til en stigning på 0,7 pct. I marts var der 110.000 flere lønmodtagere, svarende til 5,6 pct., end i februar 2020 - før den første nedlukning pga. COVID-19. I sektoren offentlig forvaltning og service var der 2.000 flere lønmodtagere i marts sammenlignet med februar, svarende til en stigning på 0,2 pct. Med 869.000 lønmodtagere i marts var der 34.000 flere personer med lønmodtagerjob i sektoren sammenlignet med februar 2020. Det svarer til en stigning på 4,1 pct. 

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til februar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2022*

 

Januar

Februar

Marts

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2921114

2930455

2946850

0,6

Offentlig forvaltning og service

868218

867476

868981

0,2

Virksomheder og organisationer1

2052349

2062485

2077365

0,7

Uoplyst sektor

547

494

504

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2022*

 

Januar

Februar

Marts

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2921114

2930455

2946850

0,6

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42239

42287

42277

0,0

Råstofindvinding

3878

3911

3974

1,6

Industri

320373

321395

322868

0,5

Energiforsyning

11994

12130

12333

1,7

Vandforsyning og renovation

13096

13136

13196

0,5

Bygge og anlæg

182421

183494

184289

0,4

Handel

452326

454205

456051

0,4

Transport

141729

143085

144492

1,0

Hoteller og restauranter

117622

120463

125989

4,6

Information og kommunikation

121217

121975

122870

0,7

Finansiering og forsikring

85771

85985

86296

0,4

Ejendomshandel og udlejning

43623

43709

44118

0,9

Videnservice

167253

168594

170470

1,1

Rejsebureauer, rengøring og

 

 

 

 

anden operationel service

162366

163014

164047

0,6

Offentlig administration, forsvar og politi

158195

158784

159350

0,4

Undervisning

228696

229448

230074

0,3

Sundhed og socialvæsen

549012

544334

541313

-0,6

Kultur og fritid

55892

56923

58809

3,3

Andre serviceydelser mv.

62864

63088

63529

0,7

Uoplyst aktivitet

547

494

506

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i januar og februar ændret med ca. 100 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes alene, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. maj 2022 - Nr. 178

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation