Gå til sidens indhold

4.000 flere lønmodtagere i januar

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) januar 2022

I januar 2022 steg antallet af lønmodtagere med 4.000 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. sammenlignet med december 2021. I både december og januar var de månedlige stigninger i lønmodtagerbeskæftigelsen på et noget lavere niveau end de foregående otte måneder, hvor de månedlige stigninger lå på mellem 10.000 og 36.000 personer. I januar var der 2.919.000 personer med lønmodtagerjob, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser. Stigningen i januar skyldes 4.000 flere lønmodtagere i sektorgruppen virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i sundhed og socialvæsen i januar 2022

I branchen sundhed og socialvæsen er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 2.000 personer fra december 2021 til januar 2022. Det svarer til en stigning på 0,4 pct. Lønmodtagerbeskæftigelsen i sundhed og socialvæsen er steget tre måneder i træk efter fire måneder med fald i lønmodtagerbeskæftigelsen. Beskæftigelsesudviklingen i branchen, som omfatter lønmodtagerjob både i det private og i det offentlige, er påvirket af COVID-19-relaterede aktiviteter som test, smitteopsporing og vaccination.

17 måneder i træk med flere lønmodtagere i videnservice

Også i de fleste andre brancher har der været en stigning i antallet af lønmodtagere fra december 2021 til januar 2022. Således har der været stigninger på 1.000 lønmodtagere i både industri, i bygge og anlæg, i handel samt i transport. Antallet af lønmodtagere i branchen videnservice er ligeledes steget med 1.000 personer fra december til januar, svarende til en stigning på 0,5 pct. Lønmodtagerbeskæftigelsen i branchen er steget 17 måneder i træk, og samlet set er antallet af lønmodtagere i branchen steget med 15.000 personer på de 17 måneder. Videnservice omfatter juridisk bistand, revision, arkitekt- og ingeniørvirksomhed samt reklamevirksomhed.

Færre lønmodtagere i COVID-19-berørte brancher i december og januar

I branchen hoteller og restauranter er antallet af lønmodtagere faldet med 5.000 personer fra december 2021 til januar 2022, svarende til et fald på 3,7 pct. Dermed er lønmodtagerbeskæftigelsen i branchen faldet med i alt 7.000 personer siden november 2021. Branchen var i december og januar berørt af foranstaltninger, der var sat i værk som følge af COVID-19. Også i en anden COVID-19 berørt branche, kultur og fritid, har der været fald i lønmodtagerbeskæftigelsen. Faldet var på 0,6 pct. i december og 0,7 pct. i januar, tilsammen 1.000 personer.

Personer med lønmodtagerjob i udvalgte brancher, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til februar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret*

 

November
2021
 

December
2021
 

Januar 2022
 

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

I alt

2908602

2915284

2918861

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

41958

41848

42317

1,1

Råstofindvinding

3861

3883

3845

-1,0

Industri

319754

320482

321355

0,3

Energiforsyning

11793

11748

11738

-0,1

Vandforsyning og renovation

12873

13015

13096

0,6

Bygge og anlæg

181344

181501

182206

0,4

Handel

450638

450479

451612

0,3

Transport

140373

141009

141874

0,6

Hoteller og restauranter

125232

122393

117850

-3,7

Information og kommunikation

120271

120576

121148

0,5

Finansiering og forsikring

85512

85653

85836

0,2

Ejendomshandel og udlejning

43318

43472

43564

0,2

Videnservice

165336

166223

167008

0,5

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

161567

161650

162153

0,3

Offentlig administration, forsvar og politi

157791

158163

158881

0,5

Undervisning

227622

227643

227440

-0,1

Sundhed og socialvæsen

539462

545701

547802

0,4

Kultur og fritid

56743

56395

55980

-0,7

Andre serviceydelser mv.

62692

62790

62601

-0,3

Uoplyst aktivitet

463

659

557

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret*

 

November 2021
 

December
2021
 

Januar 2022
 

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

I alt

2908602

2915284

2918861

0,1

Offentlig forvaltning og service

864667

867591

866973

-0,1

Virksomheder og organisationer1

2043472

2047034

2051332

0,2

Uoplyst sektor

463

659

557

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revisioner i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere revideret for månederne juli til december 2021. I alle månederne er revisionerne under 1.000 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes alene, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. marts 2022 - Nr. 91

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation