Gå til sidens indhold

5.000 flere lønmodtagere i december

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) december 2021

I december 2021 steg antallet af lønmodtagere med 5.000 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. sammenlignet med november. Det er en opbremsning i forhold til de foregående otte måneder, hvor de månedlige stigninger har ligget på mellem 10.000 og 35.000 personer. Lønmodtagerbeskæftigelsen var 142.000 personer højere i december 2021 end på samme tidspunkt året før. Det svarer til en stigning på 5,1 pct. siden december 2020. Bemærk, at beskæftigelsestallene for november er revideret i forbindelse med denne offentliggørelse pga. justering for efterbetalinger af feriepenge. Se afsnittet om Særlige forhold. Tallene i denne artikel er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

7.000 flere lønmodtagere i sundhed og socialvæsen i december 2021

I branchen sundhed og socialvæsen er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 7.000 personer fra november til december. Det svarer til en stigning på 1,2 pct. Lønmodtagerbeskæftigelsen i sundhed og socialvæsen er steget med 36.000 personer siden februar 2020. Det svarer til en samlet stigning på 7,0 pct. Beskæftigelsesudviklingen i branchen, som omfatter lønmodtagerjob både i det private og i det offentlige, er påvirket af COVID-19-relaterede aktiviteter som test, smitteopsporing og vaccine.

Færre lønmodtagere i hoteller og restauranter i december 2021

I branchen hoteller og restauranter er antallet af lønmodtagere faldet med 3.000 personer fra november til december, svarende til et fald på 2,5 pct. Faldet kommer efter månedlige stigninger de foregående syv måneder på mellem 1.000 og 13.000 lønmodtagere.

13.000 flere lønmodtagere i videnservice siden februar 2020

Antallet af lønmodtagere i branchen videnservice er steget med 1.000 personer fra november til december, svarende til en stigning på 0,7 pct. Lønmodtagerbeskæftigelsen er steget med 13.000 personer siden februar 2020. Det svarer til en samlet stigning på 8,3 pct. Branchen omfatter juridisk bistand, revision, arkitekt- og ingeniørvirksomhed samt reklamevirksomhed. 

Personer med lønmodtagerjob i udvalgte brancher, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til februar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

November
2021*
 

December 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- dec. 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2800782

2911016

2916486

0,2

115704

4,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42509

41743

41689

-0,1

-820

-1,9

Råstofindvinding

4466

3859

3886

0,7

-580

-13,0

Industri

309209

319863

320437

0,2

11228

3,6

Energiforsyning

11192

11794

11720

-0,6

528

4,7

Vandforsyning og renovation

11908

12804

12984

1,4

1076

9,0

Bygge og anlæg

169052

180958

180878

0,0

11826

7,0

Handel

437108

452606

451229

-0,3

14121

3,2

Transport

142154

140199

140613

0,3

-1541

-1,1

Hoteller og restauranter

120612

125195

122118

-2,5

1506

1,2

Information og kommunikation

112134

120261

120620

0,3

8486

7,6

Finansiering og forsikring

83981

85546

85693

0,2

1712

2,0

Ejendomshandel og udlejning

41354

43319

43509

0,4

2155

5,2

Videnservice

153605

165349

166426

0,7

12821

8,3

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

156141

161487

161601

0,1

5460

3,5

Offentlig administration, forsvar og politi

148712

157930

158607

0,4

9895

6,7

Undervisning

224835

227732

227283

-0,2

2448

1,1

Sundhed og socialvæsen

510496

539857

546461

1,2

35965

7,0

Kultur og fritid

57667

57271

56991

-0,5

-676

-1,2

Andre serviceydelser mv.

63188

62780

63072

0,5

-116

-0,2

Uoplyst aktivitet

459

464

669

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

November
2021*
 

December 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- dec. 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2800782

2911016

2916486

0,2

115704

4,1

Offentlig forvaltning og service

834526

865586

868709

0,4

34183

4,1

Virksomheder og organisationer1

1965797

2044966

2047107

0,1

81310

4,1

Uoplyst sektor

459

464

669

..

..

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

November revideret pga. justering for efterbetalinger af feriepenge

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i oktober nedjusteret med under 1.000 personer, og november er nedjusteret med 4.000 personer før sæsonkorrektion. Revisionen for november er større end normalt og hænger sammen med, at der særligt i november var mange efterbetalinger af feriepenge efter den nye ordning, hvor feriepengene beskattes ved udbetaling i stedet for ved optjening. Danmarks Statistik arbejder på en bedre identifikation og periodisering af feriepengene. Dette har til formål, at feriepenge, i overensstemmelse med statistiske principper, bliver registreret ved optjening, uanset om arbejdsgiver anvender den traditionelle ordning med beskatning ved optjening eller den nye ordning med beskatning ved udbetaling.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. februar 2022 - Nr. 55

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation