Gå til sidens indhold

De præsterede timer steg yderligere i første kvartal

Arbejdstidsregnskabet 1. kvt. 2022

De præsterede timer steg i første kvartal 2022 for fjerde kvartal i træk. De præsterede timer var i første kvartal på det hidtil højeste niveau i statistikkens historie, dvs. siden 2008. I forhold til fjerde kvartal 2019, som var det sidste kvartal før COVID-19, er de præsterede timer steget med 5,2 pct. Den samlede stigning i de præsterede timer fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal 2022 var på 1,7 pct. Sektoren offentlig forvaltning og service havde en stigning på 1,4 pct., mens virksomheder og organisationer havde en stigning på 1,8 pct. Tallene er sæsonkorrigerede.

Udvikling i de præsterede timer for hele økonomien sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/atr110 og atr112

Alle brancher havde en stigning i de præsterede timer i første kvartal 2022

Finansiering og forsikring samt bygge og anlæg var de to brancher med de største stigninger, på hhv. 2,8 pct. og 2,2 pct. Kultur, fritid og anden service havde en stigning på 2,0 pct. De øvrige brancher havde alle stigninger i de præsterede timer på mellem 1,1 pct. og 1,9 pct. i perioden. Handel og transport mv. lå i den lave ende med en stigning på 1,1 pct., mens offentlig administration, undervisning og sundhed med en stigning 1,9 pct. lå i den høje ende.

Beskæftigelse, præsterede timer og lønsum, sæsonkorrigeret. Udvikling fra 4. kvt. 2021 til 1. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/atr114

Beskæftigelsesfremgang i alle brancher

Den samlede beskæftigelse steg med 1,1 pct. fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal 2022. Erhvervsservice var - med en stigning på 1,7 pct. - den branchegruppe, som steg mest. Herefter kom information og kommunikation med en stigning på 1,5 pct. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed samt bygge og anlæg havde begge en stigning i beskæftigelsen på 1,3 pct. Finansiering og forskning havde den laveste stigning med o,6 pct. i første kvartal. Landbrug, skovbrug og fiskeri, kultur og fritid og anden service samt offentlig administration, undervisning og sundhed havde alle en stigning på 0,8 pct.

Den samlede lønsum steg i alle brancher

Der var en stigning i den samlede lønsum på 2,3 pct. fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal 2022. Sektoren virksomheder og organisationer havde en stigning på 2,5 pct., mens offentlig forvaltning og service steg 1,8 pct. Stigningerne i lønsum spænder fra 3,4 pct. i branchegruppen finansiering og forsikring og til en mindre stigning i kultur, fritid og anden service på 0,2 pct. Den næsthøjeste stigning var i branchegruppen handel og transport mv., som havde en stigning på 3,2 pct. Herefter kommer erhvervsservice med en stigning på 2,6 pct. De øvrige branchegrupper havde stigninger på mellem 1,6 og 2,3 pct.

Udvikling i lønsum for virksomheder og organisationerKilde: www.statistikbanken.dk/atr110 og atr112

Lønsummen over tid for virksomheder og organisationer

Lønsumsudviklingen fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal 2022 er noget større end i tidligere år. Dette skyldes blandt andet, at bonusser, der blev udbetalt i første kvartal 2022, var væsentlig højere end foregående år. Bonusser, der udbetales i første kvartal, er typisk optjent året før. Det er specielt i branchegrupperne energiforsyning, handel, transport samt finansiering og forsikring, hvor bonusserne i første kvartal har været højere end tidligere. En forstærkende virkning på udviklingen kan også være, at feriepengene indgår, når de optjenes, mens de udbetalte feriepenge under ferieafholdelse fjernes. I forbindelse med den ny ferielov fjernes feriedage, hvis de ikke er afholdt inden årets udgang uden mulighed for refusion. Dermed har flere lønmodtagere holdt ferie i årets sidste kvartal sammenlignet med under den gamle ferielov, hvor lønmodtagerne typisk holdt deres restferie i april. Konsekvensen er, at der optjenes færre feriepenge i fjerde kvartal, og der fjernes flere udbetalinger i forbindelse med ferieafholdelsen.

Arbejdstidsregnskabet, sæsonkorrigeret. 1. kvt. 2022 og relativ ændring i forhold til 4. kvt. 2021

 

Gns. antal
beskæftigede

 

Præsterede
arbejdstimer

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

antal

pct.

 

1.000

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

3104208

1,1

 

1036705

1,7

 

333882

2,3

Virksomheder og organisationer1

2239374

1,3

 

758965

1,8

 

239179

2,5

Offentlig forvaltning og service2

864834

0,5

 

277740

1,4

 

94703

1,8

Landbrug, skovbrug og fiskeri

69862

0,8

 

24578

1,7

 

3530

2,2

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

356357

1,3

 

133775

1,7

 

48736

1,7

Bygge og anlæg

198996

1,3

 

78365

2,2

 

21656

1,6

Handel og transport mv.

752177

1,0

 

227547

1,1

 

66090

3,2

Information og kommunikation

130654

1,5

 

46953

1,3

 

18371

1,9

Finansiering og forsikring

86644

0,6

 

31175

2,8

 

17114

3,4

Ejendomshandel og udlejning

51551

1,1

 

17621

1,7

 

4965

2,3

Erhvervsservice

366135

1,7

 

128701

1,7

 

41730

2,6

Offentlig administration,

 

 

 

 

 

 

 

 

undervisning og sundhed

950700

0,8

 

306050

1,9

 

101195

2,1

Kultur, fritid og anden service

137737

0,8

 

40374

2,0

 

10495

0,2

Anm. 1: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling, og inkluderer også personer, der er midlertidigt fraværende uanset fraværsårsag. Læs mere i notatet Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatstikker
Anm. 2: Brancher med uoplyst aktivitet er ikke vist i tabellen.
1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofitorganisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.
Kilde: www.statistikbanken.dk/atr112 og atr114

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Usikkerhed i de præsterede timer

Antallet af sygemeldte ledige var dobbelt så højt som normalt i forbindelse med nedlukningen i slutningen af december 2021 og de to første måneder af 2022. Dette har betydet mange hjemsendelser og sandsynligvis færre præsterede timer. En modsatrettet tendens til stigningen i sygemeldinger og færre præsterede timer er, at jobbenes gennemsnitlige antal betalte timer er steget i forhold til fjerde kvartal 2021 i stort set samtlige brancher, hvilket har øget antallet af præsterede timer.

Generelt betyder COVID-19 nedlukningerne, at opgørelsen af de præsterede timer er mere usikre end normalt, hvilket fremgår af dette notat, 

Særlige forhold ved offentliggørelse for 2020 og 2021 (pdf). Når oplysninger vedrørende kompensationspakker er opdaterede for 2022 vil notatet opdateret med de seneste korrektioner.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. juni 2022 - Nr. 212

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation