Gå til sidens indhold

Ledigheden steg med 1.900 i juni

Arbejdsløsheden (md.) juni 2022

Antallet af ledige steg i juni med 1.900 til 73.300 personer. Ledigheden udgjorde dermed 2,5 pct. af arbejdsstyrken. Fra maj til juni steg antallet af ikke-aktiverede kontanthjælpsledige og dagpengemodtagere med hhv. 1.600 og 600, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 400.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

I juni var 4.500 ukrainere ledige under særloven

Stigningen i ledigheden skal bl.a. ses i lyset af nytilkomne ukrainske flygtninge, der vurderes jobparate og via særloven modtager kontanthjælp i form af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse. Antallet af ledige ukrainere er steget fra 3.300 i maj til 4.500 i juni (ikke sæsonkorrigeret).

Ledigheden faldt lidt for mænd og steg for kvinder i juni

Fra maj til juni faldt ledigheden for mænd med 100, mens den for kvinder steg med 2.000. Ledighedsprocenten for mænd er i forhold til maj uændret 2,3 pct., mens den for kvinder steg med 0,1 procentpoint til 2,8 pct. Fordelt efter alder steg ledigheden mest for de 30-39-årige med 700, mens der var stigninger på mellem 100 og 300 for de øvrige aldersgrupper.

Ledighedsprocenten steg i København

Fra maj til juni steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Byen København, Bornholm, Østsjælland, Fyn, Vestjylland og Nordjylland, mens den forblev uændret i Københavns omegn, Nordsjælland, Vest- og Sydsjælland, Sydjylland samt i Østjylland. Ledigheden er dermed fortsat højest i Byen København med 3,2 pct. og lavest i Nordsjælland og Vestjylland med 1,9 pct.

Revisioner

I forbindelse med denne offentliggørelse er tidsserien for de sæsonkorrigerede ledighedstal kun revideret for maj 2022 med en opjustering på 100 til følge. I forbindelse med næste offentliggørelse vil revisionerne, der normalt først og fremmest skyldes selve sæsonkorrektionen, blive genoptaget fuldt ud.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2022

2022

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

1.000 personer

pct.

Ledige

71,3

70,5

71,4

73,3

2,5

2,5

2,5

2,5

Nettoledige

60,4

59,5

61,1

63,3

2,1

2,1

2,1

2,2

Dagpengemodtagere

53,0

51,7

51,0

51,6

Kontanthjælpsmodtagere

7,4

7,7

10,1

11,7

Aktiverede ledige

10,8

11,1

10,3

9,9

Dagpengemodtagere

8,1

8,1

7,3

6,8

Kontanthjælpsmodtagere

2,8

3,0

3,0

3,1

Mænd

34,8

34,4

34,6

34,5

2,3

2,3

2,3

2,3

Kvinder

36,5

36,2

36,8

38,8

2,6

2,6

2,7

2,8

16-24 år

3,8

3,9

4,1

4,3

0,9

1,0

1,0

1,1

25-29 år

13,3

13,1

13,7

14,0

4,3

4,3

4,4

4,5

30-39 år

20,9

20,7

21,2

21,9

3,6

3,6

3,7

3,8

40-49 år

12,8

12,7

12,9

13,2

2,0

2,0

2,0

2,0

50-59 år

12,6

12,3

11,9

12,2

1,9

1,9

1,8

1,8

60-66 år2

7,9

7,8

7,6

7,7

2,8

2,7

2,7

2,7

Heraf 65-66 årige3

1,5

1,5

1,5

1,5

Byen København

14,7

14,2

13,7

14,2

3,3

3,2

3,1

3,2

Københavns omegn

7,5

7,4

7,5

7,5

2,8

2,7

2,8

2,8

Nordsjælland

4,2

4,2

4,2

4,3

1,9

1,9

1,9

1,9

Bornholm

0,4

0,3

0,4

0,4

2,3

2,0

2,3

2,4

Østsjælland

2,6

2,6

2,7

2,8

2,1

2,1

2,1

2,2

Vest- og Sydsjælland

6,8

6,8

6,9

7,0

2,5

2,5

2,6

2,6

Fyn

5,9

5,9

6,0

6,3

2,5

2,5

2,6

2,7

Sydjylland

6,8

6,8

7,2

7,4

2,0

2,0

2,1

2,1

Østjylland

11,0

10,9

10,8

10,9

2,4

2,4

2,4

2,4

Vestjylland

3,4

3,4

3,6

3,9

1,6

1,7

1,8

1,9

Nordjylland

7,9

7,9

8,2

8,5

2,8

2,8

2,9

3,0

1 Ledighedsprocenter beregnes i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke med reference til ultimo november 2020.
2 Fra januar 2019 til og med december 2022 indgår der gradvist flere i denne gruppe pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3 Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og www.statistikbanken.dk/aus08

Nyt fra Danmarks Statistik

29. juli 2022 - Nr. 267

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation