Gå til sidens indhold

Lille stigning i ledigheden

Arbejdsløsheden (md.) maj 2022

I maj steg ledigheden med 800 til 71.300 personer, hvorved ledigheden udgør 2,5 pct. af arbejdsstyrken. Fra april til maj steg antallet af ikke-aktiverede kontant-hjælpsledige med 1.700, mens antallet af ledige dagpengemodtagere og antallet af aktiverede ledige faldt med hhv. 300 og 600. Stigningen i ledigheden skal ses i lyset af nytilkomne ukrainske flygtninge, som modtager kontanthjælp (eller nærmere bestemt selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse) og samtidig vurderes jobparate.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

I maj var 2.600 ukrainere ledige under særloven

Antallet af ledige ukrainere (under særloven) er steget fra 20 i marts til 800 i april og nu senest til 2.600 i maj.

Ledigheden faldt lidt for mænd og for de ældste

Fra april til maj faldt ledigheden for mænd med 400, mens den for kvinder steg med 1.200. Ledighedsprocenten for mænd er i forhold til april uændret 2,3 pct., mens den for kvinder steg med 0,1 procentpoint til 2,7 pct. Ledigheden for 50-59-årige og for 60-66-årige faldt i maj, mens den steg for de yngre aldersgrupper. Det skal ses i lyset af, at de ny-indvandrede ukrainere overvejende er kvinder i de  yngre aldersgrupper, se www.statistikbanken.dk/van1uge.

Bornholmerne har haft den største ledighedsstigning fra april til maj

Fra april til maj steg ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint på Bornholm. Samtidig steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Københavns omegn, Vest- og Sydsjælland, Fyn, Vestjylland og Nordjylland, mens den forblev uændret i landets øvrige landsdele fra april til maj. Herefter er ledigheden fortsat højest i Byen København med 3,2 pct. og lavest i Vestjylland med 1,8 pct.

Revisioner

I forbindelse med denne offentliggørelse er de sæsonkorrigerede ledighedstal for februar, marts og april blevet opjusteret med hhv. 100, 400 og 500. Disse revisioner skyldes først og fremmest selve sæsonkorrektionsberegningen.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2022

2022

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

1.000 personer

pct.

Ledige

72,7

71,3

70,5

71,3

2,5

2,5

2,5

2,5

Nettoledige

62,3

60,4

59,5

60,9

2,2

2,1

2,1

2,1

Dagpengemodtagere

54,7

53,0

51,7

51,5

Kontanthjælpsmodtagere

7,6

7,4

7,7

9,4

Aktiverede ledige

10,4

10,8

11,1

10,4

Dagpengemodtagere

7,8

8,1

8,1

7,5

Kontanthjælpsmodtagere

2,7

2,8

3,0

2,9

Mænd

35,8

34,8

34,4

34,0

2,4

2,3

2,3

2,3

Kvinder

37,0

36,5

36,2

37,3

2,7

2,6

2,6

2,7

16-24 år

3,8

3,8

3,9

4,1

1,0

0,9

1,0

1,0

25-29 år

13,7

13,3

13,1

13,2

4,5

4,3

4,3

4,3

30-39 år

21,2

20,9

20,7

21,2

3,6

3,6

3,6

3,6

40-49 år

13,1

12,8

12,7

13,0

2,0

2,0

2,0

2,0

50-59 år

12,9

12,6

12,3

12,1

2,0

1,9

1,9

1,8

60-66 år2

8,1

7,9

7,8

7,7

2,8

2,8

2,7

2,7

Heraf 65-66 årige3

1,4

1,5

1,5

1,5

Byen København

15,3

14,7

14,2

14,1

3,4

3,3

3,2

3,2

Københavns omegn

7,7

7,5

7,4

7,5

2,8

2,8

2,7

2,8

Nordsjælland

4,4

4,2

4,2

4,2

1,9

1,9

1,9

1,9

Bornholm

0,4

0,4

0,3

0,4

2,4

2,3

2,0

2,2

Østsjælland

2,7

2,6

2,6

2,7

2,1

2,1

2,1

2,1

Vest- og Sydsjælland

6,8

6,8

6,8

6,9

2,5

2,5

2,5

2,6

Fyn

6,0

5,9

5,9

6,0

2,6

2,5

2,5

2,6

Sydjylland

7,0

6,8

6,8

7,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Østjylland

11,2

11,0

10,9

10,9

2,5

2,4

2,4

2,4

Vestjylland

3,5

3,4

3,4

3,7

1,7

1,6

1,7

1,8

Nordjylland

7,8

7,9

7,9

8,1

2,8

2,8

2,8

2,9

1 Det bemærkes at ovenstående ledighedsprocenter beregnes i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke med reference til ultimo november 2020.
2 Fra januar 2019 til og med december 2022 indgår der gradvist flere i denne gruppe pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3 Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Nyt fra Danmarks Statistik

30. juni 2022 - Nr. 240

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation