Gå til sidens indhold

Lille fald i ledigheden i marts

Arbejdsløsheden (md.) marts 2022

Fra februar til marts faldt ledigheden med 1.300 til 72.000 personer. Ledigheden er dermed 2,5 pct. af arbejdsstyrken og på det laveste niveau siden juni 2008, umiddelbart inden finanskrisen. Faldet i ledigheden er sket som følge af 1.900 færre ikke-aktiverede ledige, mens antallet af aktiverede ledige er steget med 600 fra februar til marts.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

I marts var 15,4 pct. af de ledige i aktivering

I marts var der 11.100 aktiverede ledige, hvilket svarer til 15,4 pct. af samtlige ledige. I årene op til restriktionerne som følge af COVID-19 udgjorde de aktiverede typisk 20-30 pct. af samtlige ledige, mens de aktiveredes andel nåede et minimum på 4,4 pct. i maj 2020 under den første nedlukning. Herefter har denne andel været svagt stigende.

Ledighedsfald for samtlige aldersgrupper og for både mænd og kvinder

Fra februar til marts faldt ledigheden nogenlunde lige meget for samtlige aldersgrupper. Ledighedsprocenten er højest for de 25-29-årige med 4,2 pct. og lavest for de 16-24-årige med 0,9 pct. Det samlede fald i ledigheden har resulteret i et fald i mænds ledighedsprocent fra 2,4 til 2,3 pct., mens kvinders ledighedsprocent uændret ligger på 2,7 pct. i marts.

Ledighedsfald for samtlige landsdele

Fra februar til marts faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Københavns omegn, i Nordsjælland, på Bornholm, i Østjylland, i Vestjylland og i Nordjylland. I de øvrige landsdele er ledighedsprocenten uændret. Herefter er ledigheden højest i Byen København med 3,4 pct. og lavest i Vestjylland med 1,6 pct.

Revisioner

I forbindelse med denne offentliggørelse er de sæsonkorrigerede ledighedstal for december nedjusteret med 100, mens de sæsonkorrigerede ledighedstal for januar og februar er blevet opjusteret med hhv. 200 og 500. Disse revisioner skyldes først og fremmest sæsonkorrektionsberegningen.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2021

2022

2021

2022

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

71,5

76,4

73,3

72,0

2,5

2,7

2,5

2,5

Nettoledige

61,1

65,8

62,8

60,9

2,1

2,3

2,2

2,1

Dagpengemodtagere

52,8

57,9

55,4

53,9

Kontanthjælpsmodtagere

8,3

7,9

7,4

7,0

Aktiverede ledige

10,4

10,6

10,5

11,1

Dagpengemodtagere

8,0

8,1

7,9

8,4

Kontanthjælpsmodtagere

2,4

2,5

2,6

2,7

Mænd

36,1

37,2

35,5

34,5

2,4

2,5

2,4

2,3

Kvinder

35,4

39,2

37,8

37,5

2,6

2,8

2,7

2,7

16-24 år

3,8

4,0

3,9

3,8

1,0

1,0

1,0

0,9

25-29 år

13,9

14,1

13,5

13,1

4,5

4,6

4,4

4,2

30-39 år

20,9

22,2

21,5

21,2

3,6

3,8

3,7

3,7

40-49 år

12,8

13,8

13,2

13,0

2,0

2,1

2,0

2,0

50-59 år

12,6

13,7

13,1

12,8

1,9

2,1

2,0

1,9

60-66 år2

7,5

8,5

8,2

8,1

2,6

3,0

2,9

2,9

Heraf 65-66 årige3

1,3

1,5

1,4

1,4

Byen København

14,8

15,9

15,4

15,1

3,3

3,5

3,4

3,4

Københavns omegn

7,6

8,1

7,8

7,7

2,8

3,0

2,9

2,8

Nordsjælland

4,2

4,6

4,4

4,3

1,9

2,0

2,0

1,9

Bornholm

0,3

0,4

0,4

0,4

2,0

2,4

2,5

2,4

Østsjælland

2,6

2,9

2,8

2,7

2,1

2,3

2,2

2,2

Vest- og Sydsjælland

6,7

7,2

6,8

6,8

2,5

2,6

2,5

2,5

Fyn

5,9

6,4

6,1

5,9

2,6

2,8

2,6

2,6

Sydjylland

6,7

7,4

7,0

6,9

1,9

2,1

2,0

2,0

Østjylland

11,4

11,8

11,3

11,0

2,5

2,6

2,5

2,4

Vestjylland

3,4

3,7

3,5

3,4

1,6

1,8

1,7

1,6

Nordjylland

7,8

8,1

7,8

7,7

2,8

2,9

2,8

2,7

1 Det bemærkes at ovenstående ledighedsprocenter beregnes i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke med reference til ultimo november 2020.
2 Fra januar 2019 til og med december 2022 indgår der gradvist flere i denne gruppe pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3 Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Nyt fra Danmarks Statistik

29. april 2022 - Nr. 149

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation