Gå til sidens indhold

Ledigheden faldt i februar

Arbejdsløsheden (md.) februar 2022

Fra januar til februar faldt ledigheden med 3.400 til 72.800 personer. Det svarer til et fald i ledighedsprocenten fra 2,7 til 2,5 pct. af arbejdsstyrken. Ledighedsprocenten er dermed på det laveste niveau siden juni 2008, umiddelbart inden finanskrisen. Faldet i ledigheden er alene sket blandt ikke-aktiverede ledige, mens antallet af aktiverede ledige var uændret fra januar til februar.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

I februar var 14,3 pct. af de ledige i aktivering

I februar var der 10.400 aktiverede ledige, hvilket svarer til 14,3 pct. af samtlige ledige. I årene op til restriktionerne som følge af COVID-19 udgjorde de aktiverede typisk 20-30 pct. af samtlige ledige, mens de aktiveredes andel nåede et minimum på 4,4 pct. i maj 2020 under den første nedlukning. Herefter har denne andel været svagt stigende.

Ledighedsfald for samtlige aldersgrupper og for både kvinder og mænd

Fra januar til februar faldt ledigheden nogenlunde lige meget for samtlige aldersgrupper. Herefter var ledighedsprocenten højest for de 25-29-årige med 4,3 pct. og lavest for de 16-24-årige med 1,0 pct. Det seneste ledighedsfald var også ligeligt fordelt blandt kvinder og mænd, hvorefter ledighedsprocenten for mænd og kvinder lå på hhv. 2,4 og 2,7 pct. i februar.

Ledighedsfald for samtlige landsdele på nær Bornholm

Målt som fald i ledighedsprocenten var det Fyn, der med et fald på 0,2 procentpoint faldt mest fra januar til februar. Bortset fra Bornholm var der også ledighedsfald i de øvrige landsdele fra januar til februar. På Bornholm steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint. I februar var ledigheden lige som i januar højest i Byen København med 3,5 pct. og lavest i Vestjylland med 1,7 pct.

Revisioner

I forbindelse med denne offentliggørelse er de sæsonkorrigerede ledighedstal for november, december og januar nedskrevet med hhv. 500, 200 og 600. Disse revisioner skyldes først og fremmest sæsonkorrektionsberegningen.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2021

2022

2021

2022

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

80,0

71,6

76,2

72,8

2,8

2,5

2,7

2,5

Nettoledige

69,1

61,3

65,8

62,4

2,4

2,1

2,3

2,2

Dagpengemodtagere

60,0

53,0

58,0

55,1

Kontanthjælpsmodtagere

9,0

8,3

7,8

7,3

Aktiverede ledige

10,9

10,3

10,4

10,4

Dagpengemodtagere

8,5

7,9

8,0

7,8

Kontanthjælpsmodtagere

2,5

2,4

2,5

2,6

Mænd

40,0

36,3

37,2

35,3

2,7

2,4

2,5

2,4

Kvinder

40,0

35,3

39,0

37,6

2,9

2,5

2,8

2,7

16-24 år

4,2

3,9

4,1

3,9

1,1

1,0

1,0

1,0

25-29 år

15,4

13,9

13,9

13,2

5,0

4,5

4,5

4,3

30-39 år

22,8

20,9

22,1

21,2

3,9

3,6

3,8

3,7

40-49 år

14,4

12,8

13,7

13,1

2,2

2,0

2,1

2,0

50-59 år

14,4

12,8

13,9

13,2

2,2

1,9

2,1

2,0

60-66 år2

8,8

7,4

8,5

8,1

3,1

2,6

3,0

2,9

Heraf 65-66 årige3

1,4

1,3

1,5

1,4

Byen København

16,5

15,1

16,1

15,5

3,7

3,4

3,6

3,5

Københavns omegn

8,5

7,6

8,1

7,8

3,2

2,8

3,0

2,9

Nordsjælland

4,9

4,2

4,5

4,4

2,2

1,9

2,0

2,0

Bornholm

0,4

0,3

0,4

0,4

2,4

2,0

2,4

2,5

Østsjælland

3,0

2,6

2,9

2,8

2,4

2,1

2,3

2,2

Vest- og Sydsjælland

7,4

6,6

7,1

6,8

2,8

2,5

2,6

2,5

Fyn

6,7

5,9

6,4

6,1

2,9

2,6

2,8

2,6

Sydjylland

7,5

6,7

7,3

7,0

2,2

1,9

2,1

2,0

Østjylland

12,6

11,3

11,7

11,1

2,8

2,5

2,6

2,5

Vestjylland

3,7

3,4

3,7

3,5

1,8

1,6

1,8

1,7

Nordjylland

8,7

7,8

8,0

7,6

3,1

2,8

2,8

2,7

1 Det bemærkes at ovenstående ledighedsprocenter beregnes i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke med reference til ultimo november 2020.
2 Fra januar 2019 til og med december 2022 indgår der gradvist flere i denne gruppe, pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3 Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Nyt fra Danmarks Statistik

31. marts 2022 - Nr. 111

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation