Gå til sidens indhold

Producent- og importpriser for varer stiger fortsat

Producent- og importprisindeks for varer januar 2022

Det samlede producentprisindeks for varer er i januar 2022 steget med 30,6 pct. i forhold til samme måned sidste år. Stigningen i producentprisindekset er 2,4 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset steg med 33,0 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 17,3 pct. Stigningen i importprisindekset er 1,8 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset steg med 15,5 pct. Denne måneds årsstigning er den største i importprisindeksets historie. Indekset er beregnet siden 2005.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Fortsat markant stigende priser på årsbasis

Årsudviklingen på 30,6 pct. for det samlede producentprisindeks er hovedsageligt drevet af en stigning i energiforsyning på 214,2 pct., samt stigninger for både råstofindvinding og industri på hhv. 155,9 og 6,9 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 6,6, 4,6 og 88,1 pct. af det samlede producentprisindeks.

For importprisindeks for varer er årsudviklingen på 17,3 pct. hovedsageligt drevet af stigningen i industri på 13,6 pct. Årsstigningen for industri er ligeledes den største i importprisindeksets historie. Udviklingen inden for industri er bl.a. drevet af kemi-, metal- og fødevareindustri. Industri udgør 95,7 pct. af importprisindekset og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer, hvor råstofindvinding kun udgør 3,5 pct.

Fortsat store stigninger i energiforsyning på årsbasis

Energiforsyning har de sidste måneder været kraftigt stigende på årsbasis. I de sidste ni måneder har årsstigningerne været over 100 pct. for det samlede producentprisindeks, og denne måneds stigning er også over med en stigning på 214,2 pct. Årsstigningen i importprisindekset for energiforsyning er denne måned på 129,2 pct., hvilket er den 12. måned i streg med en årsstigning over 100 pct. Stigningen er dog den mindste siden januar 2021, og er for første gang siden marts under 200 pct. Årsudviklingerne for energiforsyning skal ses i sammenhæng med betydelige bevægelser i den internationale pris for el og naturgas, som netop er afspejlet i denne branche.

Producentpriserne stiger også markant i Europa

Siden februar 2021 viser det samlede producentprisindeks for varer for de 27 medlemslande i EU (EU-27 (uden Storbritannien)) samme udvikling som i Danmark. Årsstigningerne har været på over 10 pct. for både EU og Danmark siden juli 2021. Tocifrede stigninger er ekstraordinære i EU og er ikke forekommet før juli 2021. Tal for januar 2022 er ikke offentliggjort på europæisk niveau endnu, men årsstigningen i december 2021 på 20,4 pct. er den største stigning for den tidsperiode, som indekset er produceret i, og er næsten tre gange så stor som den største stigning før COVID-19, som var på 7,1 pct. i juli 2008. Indekset for EU-27 (uden Storbritannien) er beregnet for perioden januar 2000 op til december 2021.

Årsudviklingen i energiforsyning for EU-27 (uden Storbritannien) er ligeledes steget markant med mere end 20 pct. for alle måneder siden maj 2021. Stigninger over 20 pct. i energiforsyning er også ekstraordinære i EU og er kun sket en enkelt gang før maj 2021, som var i september 2008 med en stigning på 20,3 pct. Stigningen i december 2021 på 85,6 pct. er den største stigning i energiforsyning i indeksets historie og var mere end fire gange så stor som den største stigning før COVID-19.

Ligeledes er årsudviklingen i råstofindvinding for EU steget markant med stigninger på mere end 30 pct. for alle måneder siden maj. Stigninger over 30 pct. i råstofindvinding er også ekstraordinære i EU og er ikke sket før maj 2021. Stigningen i december 2021 på 77,9 pct. er næsten tre gange så stor som den største stigning før COVID-19, som var i august 2008 på 27,5 pct.

Tallene for EU-27 (uden Storbritannien) revideres én gang månedligt, når det sidste nationale data er indkommet, og kan ses på Eurostats hjemmeside. Se også ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database.

Forskelligartet udviklinger på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i januar 2022 faldet med 0,9 pct. set i forhold til december 2021. Udviklingen skyldes hovedsageligt fald i industri på 0,8 pct., som hjælpes af et fald i energiforsyning på 6 pct. Det er det første fald for det samlede producentprisindeks på månedsbasis siden oktober 2020.

Importprisindeks for varer er i januar 2022 steget med 2,7 pct. set i forhold til december 2021. I denne måned skyldes udviklingen hovedsageligt en stigning i industri på 2,6 pct., hvorimod energiforsyning i denne måned bidrager til at holde udviklingen nede med et fald på 34,4 pct. Inden for industri er det bl.a. kemi-, jern- og metalvareindustri samt fremstilling af motorkøretøjer, der driver udviklingen.  Stigningen for både importprisindekset og industri er de største månedsstigninger i importprisindeksets historie.

Årlig vægtopdatering

Danmarks Statistik har i denne måned opdateret vægtene for Producent- og importprisindeks for varer. Fra januar 2022 er indekset beregnet med vægte fra året 2018. Danmarks Statistik opdaterer årligt vægte for Producent- og importprisindeks for varer og har gjort dette siden januar 2020. Du kan finde de nye vægte for indekset og mere information herom på vores emneside.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2018

2021

2022

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Jan.

 

Nov.

 

Dec.

 

Jan.

Dec. 2021 - jan. 2022
 

Jan. 2021
- jan. 2022
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

103,9

131,8

137,0

135,7

-0,9

30,6

Råstofindvinding og industri

92,68

100,9

114,8

115,2

114,6

-0,5

13,6

Råstofindvinding

4,59

78,9

186,5

192,7

201,9

4,8

155,9

Industri

88,10

101,7

109,5

109,6

108,7

-0,8

6,9

Energiforsyning

6,56

140,8

391,3

470,5

442,4

-6,0

214,2

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,76

104,4

102,5

102,5

103,8

1,3

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

108,4

156,4

166,7

166,9

0,1

54,0

Råstofindvinding og industri

85,53

102,9

126,2

126,7

128,7

1,6

25,1

Råstofindvinding

7,62

73,2

195,5

199,9

201,4

0,8

175,1

Industri

77,91

105,4

116,1

116,1

118,0

1,6

12,0

Energiforsyning

12,77

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,70

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

100,0

113,1

114,4

112,5

-1,7

12,5

Råstofindvinding og industri

98,48

99,4

107,1

107,5

105,3

-2,0

5,9

Råstofindvinding

2,13

78,5

133,2

142,6

166,1

16,5

111,6

Industri

96,34

99,3

105,3

105,5

102,9

-2,5

3,6

Energiforsyning

1,52

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

100,6

113,3

114,9

118,0

2,7

17,3

Råstofindvinding og industri

99,20

99,7

111,7

111,8

115,2

3,0

15,5

Råstofindvinding

3,50

107,5

172,9

165,1

188,5

14,2

75,3

Industri

95,69

99,4

109,6

110,0

112,9

2,6

13,6

Energiforsyning

0,80

227,3

413,5

793,5

520,9

-34,4

129,2

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for januar 2022 er beregnet med vægte fra 2018. Indekstallene for 2021 er beregnet med vægte fra 2017.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. februar 2022 - Nr. 49

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation