Gå til sidens indhold

Forbrugsmønstret før og under COVID-19

Forbrugsundersøgelsen 2020

Året 2020 udmærker sig ved, at landet i lange perioder var lukket ned på grund af COVID-19, hvilket afspejler sig i forbrugsmønsteret for 2020. Det samlede forbrug for en gennemsnitshusstand målt i faste priser faldt i 2020 i forhold til 2018 med 4.700 kr. til 313.400 kr. pr. husstand. Udgiften til transporttjenester, der blandt andet indeholder forbrug til bus, metro og tog, faldt med 47 pct. set i forhold til 2018 for en gennemsnitshusstand. Udgifterne til posten boligbenyttelse lå i 2020 uændret i forhold til 2018. Dette skyldes hovedsageligt, at udgiften til vand og elektricitet faldt blandt andet som følge af de lave priser på især elektricitet i 2020. Nedlukningen af Danmark gjorde, at posten fritid, restauranter mv. for en gennemsnitshusstand faldt med 12 pct. fra 2018 til 2020. Forbruget på fødevarer, beklædning mv. for gennemsnitshusstande var uændret under COVID-19. Selv om forbruget på posten andet var relativ uændret, var det i forhold til 2018 hovedsageligt udgifter til møbler, husholdningsudstyr mv., der steg i 2020. Når man ikke kunne komme ud og rejse, kunne det tyde på, at man anvendte pengene på køb af møbler mv. i stedet.

Realt forbrug fordelt på regioner. Faste 2015 priserKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/fu07

Kun i Region Midtjylland steg forbruget i 2020 set i forhold til 2018

I 2020 havde husstande i Region Hovedstaden landets højeste forbrug på 335.700 kr. i faste priser, efterfulgt af husstande i hhv. Region Sjælland og Midtjylland, der havde et forbrug på hhv. 322.400 kr. og 316.000 kr. I disse tre regioner lå forbruget over landsgennemsnittet på 313.400 kr. Landets laveste forbrug i 2020 havde husstande i Region Syddanmark på 283.000 kr., der dermed lå 30.400 kr. under landsgennemsnittet. Sammenlignes med 2018 tallene, fra tiden før COVID-19, er Region Midtjylland den eneste region, der oplevede en stigning på 41.600 kr. i 2020. Forbruget i regionen steg til 316.000 kr. pr. husstand. Stigningen i Region Midtjylland skyldes i overvejende grad et højere forbrug på posten transport som følge af et højere forbrug på køb af køretøjer, som udgjorde 26.300 kr. i 2020.

Forbruget til fritid, restauranter mv. faldt især i Region Hovedstaden

Husstande i Region Hovedstaden brugte 47.700 kr. i faste priser på fritid, restauranter mv., hvilket var 4.000 kr. over landsgennemsnittet og landets højeste. Set i forhold til 2018 faldt forbruget på fritid, restauranter mv. med 12.ooo kr. i faste priser. Beløbene i denne post er hovedsageligt gået til køb af computere, fjernsyn kamera med videre, mens udgifterne til restaurantbesøg og overnatning er reduceret 30 pct. i forhold til 2018, svarende til at forbruget i 2020 lå på 18.100 kr. pr. husstand mod 25.700 kr. i 2018.

Forbrug i faste priser fordelt på regioner

 

Hele landet

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

 

2018

2020

2018

2020

2018

2020

2018

2020

2018

2020

2018

2020

 

1.000 kr. pr. husstand i faste 2015-priser

Forbrug i alt

318,1

313,4

360,5

335,7

338,9

322,4

297,1

283,0

274,5

316,1

297,1

290,1

Fødevarer og ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkoholiske drikkevarer

37,8

37,5

41,6

40,1

39,9

39,9

33,3

33,8

36,1

36,6

35,8

35,8

Alkoholiske drikkevarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og tobak

6,6

6,7

7,4

7,0

6,8

7,3

6,7

6,3

5,0

6,5

7,2

6,2

Beklædning og fodtøj

12,8

12,6

15,1

13,5

14,5

13,3

12,2

10,8

8,2

13,4

14,4

11,0

Boligbenyttelse,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elektricitet og opvarmning

103,4

101,7

123,0

116,1

102,8

100,2

88,2

89,9

97,7

98,8

87,7

91,4

Møbler, husholdnings-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udstyr og -tjenester

16,2

18,2

17,9

17,3

19,3

17,3

17,9

16,4

11,4

21,6

13,9

17,7

Sundhed

7,9

8,1

10,1

9,0

9,6

6,8

6,7

7,5

5,4

9,2

6,9

6,3

Transport

44,0

45,5

44,1

44,3

50,6

50,5

49,6

42,4

34,7

48,8

43,1

41,2

Kommunikation

9,6

10,2

9,4

10,0

10,1

10,9

10,0

10,2

9,2

10,1

9,5

9,9

Fritid og kultur

30,6

30,1

33,9

29,6

36,5

35,6

28,2

28,7

23,5

29,1

32,4

28,9

Uddannelse

1,7

1,5

2,0

1,9

1,8

1,2

1,5

1,3

1,2

1,7

1,6

1,3

Restauranter og hoteller

18,9

13,6

25,7

18,1

15,6

11,4

15,0

10,4

15,6

13,3

17,4

10,5

Andre varer og tjenester

28,7

27,6

30,2

28,8

31,3

27,9

27,8

25,3

26,5

27,0

27,3

29,9

 

antal

Personer i husstanden

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,0

2,1

2,0

2,0

2,1

Husstande i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

undersøgelsen

2201

2232

514

605

268

269

580

612

597

528

242

218

Husstande i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark (1.000)

2744,9

2815,2

873,1

875,5

385,1

398,8

584,2

598,5

614,7

657,7

287,8

284,8

Personer i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark (1.000)

5736,2

5776,1

1808,9

1818

825,1

843,6

1213,1

1211,9

1304,7

1319,4

584,4

583,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/fu07

Nyt fra Danmarks Statistik

19. januar 2022 - Nr. 17

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugsundersøgelsen er baseret på en stikprøveundersøgelse, der omfatter godt 2.000 private husstande. De indsamlede data er blevet omregnet til pris- og mængdeniveauet i aktuelt år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation