Gå til sidens indhold

Elbiler og plugin hybrider giver fald i energiforbrug

Energieffektiviteten for nyregistrerede biler 2021

Ændret 23. september 2021 kl. 14:10

Der er tilføjet et afsnit 'Særlige forhold ved denne offentliggørelse' sidst i artiklen om usikkerhed vedr. tallene for energieffektivitet og CO2-udslip i andet halvår 2020 og frem efter offentliggørelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Det gennemsnitlige energiforbrug i liter/km for nye personbiler uanset drivmiddel lå 6,5 pct. lavere i første halvår 2021 end i første halvår 2020. Udviklingen skyldes udelukkende, at andelen af elbiler og plugin hybrider med et meget lavere energiforbrug end de fossile biler, er steget fra 9,3 pct. af tilgangen i første halvår 2020 til 26,5 pct. i 2021. Forbruget på tværs af drivmidler på 3,5 liter/100 km svarer til en energieffektivitet på 28,4 km/liter, opgjort efter den såkaldte NEDC-metode. De fossile bilers energiforbrug er steget med 9,1 pct. fra 2020 til 2021 - benzin 6,4 pct., diesel 14,9 pct. og plugin hybrider 0,6 pct. Elbilernes forbrug steg med 2,4 pct.

Energiforbrug for nyregistrerede benzin- og dieseldrevne personbiler opgjort efter NEDCKilde: www.statistikbanken.dk/ee1, /ee2 og /ee3

Hovedtræk ved udviklingen fra 2020 til 2021

Det generelle billede af udviklingen fra første halvår 2020 til første halvår 2021 er:

Benzin- og dieselbilernes andel af nyregistreringerne er faldet fra 90,7 pct. til 73,5 pct., mens elbilernes andel er steget fra 4,2 pct. til 7,6 pct. og plugin hybridernes andel fra 5,1 pct. til 18,9 pct.
Andelen af nye fossile biler (eksklusive plugin hybrider) i husholdningerne er faldet fra 88,3 pct. i 2020 til 64,7 pct. i 2021, mens elbilernes andel er steget fra 5,5 pct. til 9,9 pct. og plugin hybridernes andel fra 6,2 pct. til 25,5 pct.
Andelen af nye fossile biler (eksklusive plugin hybrider) i erhvervene er reduceret noget mindre end i husholdningerne, nemlig fra 93,1 pct. til 80,6 pct., mens elbilernes andel er steget fra 2,9 pct. til 5,7 pct. og plugin hybriderne fra 4,0 pct. til 13,6 pct.
Fordelingen af rene fossile biler på benzin og diesel i første halvår 2021 er 78 pct. mod 22 pct. i forhold til 2020 hvor fordelingen var 72 mod 28 pct.
Blandt de nye benzindrevne biler udgør de 'små' segmenter mini, small og medium 59 pct. i 2021 mod 60 pct. i 2020. De 'store' segmenter large og MPV er gået ned fra 10,8 pct. til 8,6 pct., mens SUV er steget fra 29,0 pct. til 31,3 pct. Den større andel af SUV'er på bekostning af de mindre biler har medført et fald i energieffektiviteten.
Andelen af små personbiler i segmenterne mini, small og medium af de nye dieseldrevne biler er faldet fra 31,4 pct. i 2020 til 20,3 pct. i 2021. Forskydningen er sket til fordel for segmenterne large og MPV, hvis andel er steget fra 34,1 pct. til 36,6 pct. og SUV'erne, der er steget fra 34,5 pct. til 43,1 pct. Forskydningen har medført en relativ kraftig stigning i diselbilernes energiforbrug.
Mens fordelingen af de nye biler mellem husholdningerne og erhvervene var stort set ligelig i 2020, er husholdningernes andel i 2021 faldet til 45 pct.

Flere elbiler og plugin hybrider neutraliserer CO2-udslippet

Det gennemsnitlige udslip af CO2 (kuldioxid) fra de nye biler på tværs af drivmiddel ligger i første halvår 2021 på 103,1 gram/kilometer (NEDC), og det er uændret i forhold til første halvår 2020. Det er udtryk for, at den stigende andel af lavemissionsbiler, dvs. elbiler og plugin hybrider, neutraliserer CO2-udslippet fra de mere forurenende fossile biler.

De benzindrevne biler i 2021 har et CO2-udslip på 129,0 gram/kilometer (NEDC) mod 111,6 g/kilometer i 2020, dieselbilerne 142,4 gram/kilometer mod 113,9 g/kilometer og plugin hybriderne 33,1 gram/kilometer i både 2020 og 2021. Elbilerne udleder kun CO2,når de produceres, men ikke under kørslen.

Emissioner af CO<span class='nedetekst'>2</span> fra nye fossildrevne personbiler inkl. plugin hybrider opgjort efter NEDCKilde: www.statistikbanken.dk/ee1, /ee2 og /ee3

Betydningen af plugin hybrider og elbiler for den gennemsnitlige emission

Den stigende andel af elbiler og plugin hybrider har stor betydning for den gennemsnitlige emission af CO2, når alle nye biler ses under et. I august 2021 er den gennemsnitlige emission for alle nye biler således 84,6 gram/kilometer, hvor den alene for de benzin- og dieseldrevne biler er 130,3 gram/kilometer. En fortsat stigende andel af elbiler og plugin hybrider er således afgørende for at leve op til de krav på 95 gram/km i 2021 med yderligere skærpelse til 80,8 gram/km i 2025 og 59,4 gram/km i 2030, som er fastsat i EU-forordning 2019/631.

Det samlede CO2-udslip afhænger af det samlede brændstofforbrug

Beregningerne af det samlede CO2-udslip fra den danske bilpark foretages ud fra bilernes samlede brændstofforbrug. Det indebærer, at en ændring i det gennemsnitlige CO2-udslip pr. km for de nye biler ikke i sig selv har betydning for det samlede udslip fra bilerne på de danske veje. En ændring i det samlede CO2-udslip fremkommer i stedet i det øjeblik, at det samlede brændstofforbrug ændrer sig. Det har derfor heller ikke betydning for det samlede udslip, at WLTP tages i brug til beregning af udslippet i stedet for NEDC.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Udviklingen i energieffektiviteten og i CO2-udslippet fra andet halvår 2020 og frem er behæftet med nogen usikkerhed som følge af uklarhed om overgangen fra opgørelse efter den såkaldte NEDC-norm til den såkaldte WLTP-norm i Det Digitale Motorregister, DMR. Korrigerede tal vil blive offentliggjort, når der er klarhed over overgangsprocessen.

Forbrug og udledning for nye personbiler. Første halvår

 

Energiforbrug

Emission, CO2,

 

2020

2021

2020

2021

 

liter/km

gram/km

I alt, NEDC

3,79

3,55

103,5

103,1

I alt, WLTP

5,23

4,89

130,0

134,0

Benzin, NEDC

4,33

4,61

111,6

129,0

Benzin, WLTP

5,47

5,23

134,4

155,3

Diesel, NEDC

3,89

4,54

113,9

142,4

Diesel, WLTP

4,89

4,71

137,5

171,7

El, NEDC

1,46

1,49

0

0

El, WLTP

 

 

0

0

Plugin hybrid, NEDC

2,60

2,62

33,1

33,1

Plugin hybrid, WLTP

2,78

2,94

37,5

38,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/ee1, /ee2 og /ee3

Karakteristika ved nye personbiler. Første halvår

 

Egenvægt

Motoreffekt

Slagvolumen

 

2020

2021

2020

2021

2020

2021

 

kg

kW

cm³

I alt, NEDC

1309

1409

100

106

1414

1416

Benzin, NEDC

1169

1176

89

88

1316

1327

Diesel, NEDC

1532

1689

110

123

1797

1917

El, NEDC

1678

1759

212

170

0

0

Plugin hybrid, NEDC

1702

1741

107

119

1936

1829

Kilde: www.statistikbanken.dk/ee1, /ee2 og /ee3

Nyt fra Danmarks Statistik

23. september 2021 - Nr. 345

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Målet for energieffektiviteten km/l er fastlagt i et EU-regelsæt, som også fastsætter standardiserede målinger, som alle nye personbiler skal gennemgå. Målet er et sammenvejet udtryk for brændstoffor-bruget for en fast kombination af kørselstyper og -længder (by- og landevejskørsel mv.) med bestemte hastigheder. Emissionsmålingerne er ligeledes EU-fastlagte..

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation