Gå til sidens indhold

Fortsat stigning i jordbrugets investeringer i 2020

Jordbrugets investeringer 2020

Jordbrugets investeringer steg med 1,0 mia. kr. i 2020 til 7,8 mia. kr. i forhold til året før, målt i faste priser, dvs. renset for inflation. Stigningen kan især henføres til investeringer i bygninger, men også investeringer i maskiner og inventar var på et lidt højere niveau end i 2019.

Jordbrugets bruttoinvesteringer i faste priser (2015-priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/jb4

Større investeringer i svinestalde

Investeringer i svinestalde steg med 78 pct. til 770 mio. kr. i løbende priser i 2020. Det er det næsthøjeste niveau siden 2010 kun overgået af 2012, der økonomisk også var et godt år for bedrifter med svin, se fx www.statistikbanken.dk/lpris10 for afregningspriser for slagtesvin. Investeringsaktiviteten kan også ses i sammenhæng med, at der har været tilskudspuljer til svinestalde med den hensigt, at flere smågrise bliver opfedet i Danmark. Investeringer i kvægstalde og andre driftsbygninger (til bl.a. fjerkræ, maskiner, væksthuse, kornopbevaring mv.) steg også.

Jordbrugets bruttoinvesteringer

 

2010

2015

2019

2020

 

mio. kr. i løbende priser

Bruttoinvesteringer i alt

7395

7737

7022

8059

Driftsbygninger i alt

3199

2920

1775

2581

Kvægstalde

798

807

486

611

Svinestalde

670

473

432

770

Andre driftsbygninger

1730

1639

858

1200

Maskiner og inventar

4055

4612

5077

5302

Plantager og grundforbedringer

142

205

169

175

 

mio. kr. i 2015-priser

Bruttoinvesteringer i alt

8102

7737

6768

7757

Driftsbygninger i alt

3398

2920

1760

2579

Kvægstalde

848

807

481

610

Svinestalde

712

473

428

770

Andre driftsbygninger

1838

1639

851

1199

Maskiner og inventar

4531

4612

4835

5002

Plantager og grundforbedringer

174

205

173

175

Kilde: www.statistikbanken.dk/jb4

Afskrivningerne overstiger investeringerne

Jordbruget har i en årrække haft negative nettoinvesteringer, som opstår, når afskrivningerne overstiger bruttoinvesteringerne. Afskrivninger kan opfattes som slid på maskiner og bygninger samt økonomisk og teknologisk forældelse. Både på grund af større investeringer og mindre afskrivninger nærmede nettoinvesteringerne sig en ligevægt i 2020.

Jordbrugets bruttoinvesteringer

 

2010

2015

2019

2020

 

mio. kr. i løbende priser

Bruttoinvesteringer

7395

7737

7022

8059

Afskrivninger

9976

10381

9308

8742

Nettoinvesteringer

-2581

-2643

-2286

-683

Kilde: www.statistikbanken.dk/jb2

Nyt fra Danmarks Statistik

27. oktober 2021 - Nr. 382

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen af investeringer og afskrivninger omfatter hele jordbrugssektoren og er baseret på data fra regnskabsstatistik for jordbrug, der fra 2021 omfatter bedrifter med mindst 25.000 euro i standardoutput (en omsætning svarende til ca. 187.500 kr.). Før 2020 omfattede statistikken bedrifter med mindst 15.000 euro i standardoutput. For at tage højde for små bedrifter under bundgrænsen er tallene for 2021 forhøjet med 1,9 pct. for bygningsinvesteringer og 1,9 pct. for investeringer i maskiner og inventar, hvorved der også er taget højde for, at investeringsaktiviteten er lavere på små bedrifter. Jordbrug omfatter landbrug og gartneri.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation