Gå til sidens indhold

Færre boliger fuldført end kvartalet før

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.755.677 m2
3. kvt. 2021
+0 %
2. kvt. 2021 - 3. kvt. 2021
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
7.104
3. kvt. 2021
-25 %
2. kvt. 2021 - 3. kvt. 2021

Byggeaktivitet 3. kvt. 2021

Der blev fuldført 8.688 boliger i tredje kvartal 2021, hvilket var et fald på 7 pct. i forhold til andet kvartal. Faldet ses udelukkende i etagebyggeri, hvor antallet af fuldførte boliger faldt med 18 pct. Der var stigning i antallet af fuldførte boliger i både enfamiliehuse og øvrige bygninger. Ser man på det fuldførte samlede etageareal i tredje kvartal 2021, endte dette på 1,8 mio. m2, hvilket er et fald på 9 pct. i forhold til andet kvartal. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, men opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. 3. kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99

Påbegyndt byggeri på niveau med sidste kvartal

I tredje kvartal blev der påbegyndt 7.104 boliger, hvilket er et fald på 25 pct. i forhold til andet kvartal. Faldet ses inden for etagebyggeri og øvrige bygninger, mens der var en stigning i påbegyndte enfamiliehuse. Ser man på etagearealet, blev der påbegyndt 1,8 mio. m2 i tredje kvartal, hvilket var på niveau med andet kvartal. Dette dækker over en stigning inden for kategorien erhvervsbygninger, mens beboelsesbygninger og øvrige bygninger faldt. Det skal dog bemærkes, at opgørelse af det påbegyndte byggeri er behæftet med usikkerhed grundet forsinkelser ved registrering i BBR.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2020

2021

3. kvt. 2021
i forhold til

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt. 2021

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

1692

1841

1881

1750

1756

0

Beboelsesbygninger

816

776

949

921

885

-4

Erhvervsbygninger1

508

582

565

501

549

10

Øvrige bygninger2

369

483

368

329

322

-2

Fuldført

1972

1844

2017

1931

1765

-9

Beboelsesbygninger

1165

983

983

991

930

-6

Erhvervsbygninger1

469

498

647

528

512

-3

Øvrige bygninger2

338

363

387

412

323

-22

1 Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2020

2021

3. kvt. 2021
i forhold til

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt.

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

6942

6258

8537

9487

7104

-25

Enfamiliehuse1

2941

3046

3180

3314

3517

6

Etagebyggeri

3744

2173

4606

4757

2981

-37

Øvrige bygninger2

257

1038

751

1415

606

-57

Fuldført

10872

10588

8626

9374

8688

-7

Enfamiliehuse1

3225

3204

3418

3399

3428

1

Etagebyggeri

6376

5743

4592

4543

3705

-18

Øvrige bygninger2

1270

1641

615

1432

1555

9

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel, og tallene revideres derfor løbende.

Revisioner i pct. i forhold til sidste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

5

5

4

10

 

15

-2

11

-4

Boliger

6

-2

-2

10

 

2

1

3

2

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.755.677 m2
3. kvt. 2021
+0 %
2. kvt. 2021 - 3. kvt. 2021
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
7.104
3. kvt. 2021
-25 %
2. kvt. 2021 - 3. kvt. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

5. november 2021 - Nr. 394

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Byggeri og anlæg