Gå til sidens indhold

Fald i det nationale transportarbejde dominerer

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,8 mia. tonkm
3. kvt. 2021
-2 %
fra 2. kvt. til 3. kvt. 2021

Godstransport med danske lastbiler 3. kvt. 2021

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler faldt 2 pct. i tredje kvartal 2021 sammenlignet med kvartalet før og endte på 3,8 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. Det skyldes et fald i den nationale kørsel på 3 pct., mens den internationale kørsel steg 2 pct. i tredje kvartal. Det er således det andet kvartal i træk med fald i det nationale transportarbejde efter en vækstperiode i 2020.

Transportarbejde ved kørsel med dansk lastbil, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Højeste vejgodstransportarbejde for alle lastbiler siden 2008

Det samlede nationale og internationale transportarbejde udført af både danske og udenlandske lastbiler i 2020 var 32 mia. tonkm. Heraf var 19 mia. tonkm international transport, mens 13 mia. tonkm. var national transport.

På trods af COVID19-pandemiens start i 2020 blev det samlede vejgodstransportarbejde i 2020 således det højeste siden 2008.

National og international vejgodstransport med danske og udenlandske lastbilerKilde: www.statistikbanken.dk/uvg1, ivg41 og nvg1

Særligt international transport til Danmark foretages af udenlandske lastbiler

Fordelingen af den internationale transport mellem danske og udenlandske lastbiler har ændret sig i siden 2008. I 2008 stod de udenlandske lastbiler for 62 pct. af den internationale kørsel til og fra Danmark. I 2020 var den tilsvarende andel 89 pct.

Det er særligt den internationale transport til Danmark, som er overtaget af de udenlandske lastbiler, idet 95 pct. af det internationale transportarbejde til Danmark blev udført af udenlandske lastbiler i 2020 mod 65 pct. i 2008.

I kørslen fra Danmark er den tilsvarende udvikling en stigning i de udenlandske lastbilers andel af transportarbejdet fra 59 pct. i 2008 til 83 pct. i 2020.

International vejgodstransport med danske og udenlandske lastbiler efter retningKilde: www.statistikbanken.dk/uvg1 og ivg41

Ingen vækst i udenlandske lastbilers cabotage

I perioden fra 2008 til 2020 har de udenlandske lastbilers cabotage i Danmark, med mindre udsving fra år til år, været uændret 3 pct. af den samlede nationale kørsel i Danmark. Cabotage er betegnelsen for den kørsel, udenlandske lastbiler foretager mellem destinationer internt i Danmark.

Godstransport med danske lastbiler, sæsonkorrigeret

 

2019

2020

2021

Ændring

 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

3. kvt. 2021
ift. 2. kvt. 2021

 

mio. tonkm

pct.

Transportarbejde i alt

3392

3588

3634

3639

3814

3905

3895

3803

-92

-2,4

National kørsel

2876

2982

3080

3171

3162

3329

3248

3142

-106

-3,3

Vognmandskørsel

2519

2604

2611

2645

2751

2756

2756

2793

37

1,3

Firmakørsel

357

378

469

525

411

573

491

349

-142

-28,9

International kørsel

516

607

554

468

652

576

648

661

14

2,1

Fra Danmark til udlandet

388

385

401

279

435

399

417

472

55

13,1

Fra udlandet til Danmark

82

159

113

120

133

112

151

148

-3

-1,9

Øvrig kørsel1

46

63

39

69

84

65

80

42

-38

-47,9

 

mio. ton

 

Pålæsset godsmængde i alt

37,8

46,6

43,5

43,8

44,2

44,0

44,7

41,0

-3,6

-8,2

National kørsel

36,9

45,2

42,5

42,9

43,2

43,1

43,7

40,0

-3,7

-8,4

Vognmandskørsel

30,7

38,2

35,4

35,1

36,2

35,5

35,5

34,0

-1,4

-4,1

Firmakørsel

6,2

7,0

7,1

7,8

7,0

7,6

8,2

6,0

-2,2

-27,0

International kørsel

0,9

1,4

1,0

0,9

1,0

0,9

1,0

1,0

0,0

1,4

Fra Danmark til udlandet

0,6

0,8

0,7

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,1

11,6

Fra udlandet til Danmark

0,2

0,4

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,0

-11,2

Øvrig kørsel1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,0

-12,2

 

mio. km

 

Kørte km i alt

351

355

362

365

383

370

379

374

-5

-1,4

National kørsel

311

310

320

332

334

331

334

332

-2

-0,7

Vognmandskørsel

253

253

262

267

274

272

275

279

4

1,4

Firmakørsel

58

56

58

64

60

59

60

53

-6

-10,3

International kørsel

40

45

42

34

49

39

45

42

-3

-6,8

1 Tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotagekørsel (kørsel internt i et andet land end Danmark).
Kilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,8 mia. tonkm
3. kvt. 2021
-2 %
fra 2. kvt. til 3. kvt. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

17. december 2021 - Nr. 457

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejdet er opgjort i måleenheden tonkm, som udtrykker produktet af varepartiets vægt og den tilbagelagte afstand med lastbilen. En tonkm er således det arbejde, der foregår, når et ton flyttes en km. Usikkerheden på det samlede transportarbejde for et kvartal er ca. +/- 6 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Godstransport