Gå til sidens indhold

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet til 100.000

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 3. kvt. 2021

I tredje kvartal faldt antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 3.700 til et niveau på 100.300 i september. Det er det laveste niveau siden statistikkens start i januar 2007. Antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser toppede i august 2015 med 175.100, hvorefter det med få afbrud er faldet frem til og med september i år. Det seneste afbrud skyldtes COVID-19 i foråret 2020, hvor antallet steg med 6.500 fra februar til maj, hvorefter antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser er faldet. Tallene i artiklen, er alle korrigeret for normale sæsonudsving.

Antal personer på kontanthjælpsydelser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Færre personer på samtlige typer af kontanthjælpsydelser i september

Fra august til september faldt antallet af personer på kontanthjælpsydelser i alt med 1.500, svarende til et fald på 1,4 pct. Der var fald inden for samtlige ydelsestyper. De største fald fra august til september, målt i antal modtagere, var for kontanthjælp med 900 færre modtagere og tilbud til udlændinge med 300 færre modtagere.

Fald i antallet af jobparate ydelsesmodtagere i september

Antallet af jobparate ydelsesmodtagere lå i september på 16.600, svarende til et fald på 700 eller 4,1 pct. siden august. Jobparate er her opgjort inklusive de åbenlyst uddannelsesparate. Begge grupper er vurderet til at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme og de regnes med i opgørelsen af ledigheden, se. Nyt fra Danmarks Statistik 2021:427. Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere, der ikke indgår i opgørelsen af ledigheden, lå i september på 83.700, svarende til et fald på 700 eller 0,9 pct. siden august.

Stort set samme fald for begge køn og alle tre aldersgrupper i september

Faldet fra august til september var nogenlunde lige fordelt mellem de to køn, da antallet af modtagere faldt med 1,7 pct. for mænd og med 1,1 pct. for kvinder. Fordelt efter alder faldt antallet af 16-24-årige ydelsesmodtagere med 0,9 pct., 25-39-årige med 1,5 pct. og 40-66-årige med 1,7 pct. fra august til september. Det bemærkes, at den ældste aldersgruppe, alt andet lige, vil falde mindre end de øvrige aldersgrupper alene pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.

Antal personer på kontanthjælpsydelser efter ydelsestype, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2021

Ændring

 

Apr.
 

Maj.
 

Juni
 

Juli
 

Aug.

Sept.

Aug. 2021
- sept. 2021

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

109,0

106,6

104,1

102,8

101,8

100,3

-1,4

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

62,2

61,1

59,8

58,9

58,0

57,2

-1,5

Uddannelseshjælp

33,0

32,4

31,0

31,8

31,9

31,8

-0,1

Tilbud til udlændinge1

11,3

11,0

10,6

9,9

9,5

9,3

-3,0

Løntilskud

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-14,4

Forrevalidering

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-3,0

Revalideringsydelse

2,4

2,4

2,3

2,3

2,2

2,2

-0,8

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

21,7

20,3

19,0

18,0

17,3

16,6

-4,1

Aktivitetsparat3

87,3

86,2

85,1

84,8

84,5

83,7

-0,9

Køn

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

56,5

55,1

53,7

52,8

52,2

51,3

-1,7

Kvinder

52,5

51,4

50,4

50,0

49,6

49,0

-1,1

Alder

 

 

 

 

 

 

 

16-24 år

23,2

22,5

21,9

21,8

21,7

21,5

-0,9

25-39 år

41,2

40,2

39,3

38,9

38,5

38,0

-1,5

40-66 år4

44,7

43,8

42,9

42,2

41,6

40,8

-1,7

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned.
1 Serien tilbud til udlændinge er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er de faktiske tal for denne ydelse der indgår i tabellen.
2 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
3 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
4 Fra og med januar 2021 medtælles der gradvist flere 66-årige på kontanthjælpsydelser pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Nyt fra Danmarks Statistik

8. december 2021 - Nr. 439

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Denne udgivelse er baseret på sæsonkorrigerede tal. Tilbud til udlændinge sæsonkorrige¬res dog ikke pga. fraværet af sæsonmønster i serien, og derfor anvendes i stedet faktiske tal. Modtagere af kon-tant¬hjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarke¬det. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår også ved opgørelsen af den registerbaserede bruttoledighed, med mindre de har modtaget en midlertidig fritagelse for rådighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation