Gå til sidens indhold

Lidt færre job i nye højvækstvirksomheder i 2019

Nye højvækstvirksomheder i Danmark 2019

Der var 225 nye højvækstvirksomheder i perioden 2016-2019, og de skabte, hvad der svarer til 3.702 nye fuldtidsstillinger, når der omregnes til hele årsværk. Det var det næsthøjeste antal skabt i de seneste ti vækstperioder - kun overgået af den foregående vækstperiode 2015-2018. Den største beskæftigelsesvækst i perioden 2016-2019 skete inden for branchegruppen erhvervsservice (983 nye fuldtidsansatte), efterfulgt af handel og transport mv. og information og kommunikation. Beskæftigelsesvæksten i de tre branchegrupper udgjorde tilsammen 75 pct. af den totale beskæftigelsesvækst i nye højvækstvirksomheder.

Vækst i antal fuldtidsansatte for nye højvækstvirksomheder fordelt på brancher. I vækstperioden 2016-2019Kilde: www.statistikbanken.dk/viv

Nye højvækstvirksomheder var primært mikrovirksomheder

I startåret for vækstperioden 2016-2019 var 70 pct. af de nye højvækstvirksomheder mikrovirksomheder med 5-9 fuldtidsansatte. Hovedparten af de nye højvækstvirksomheder voksede til at have 10-19 fuldtidsansatte i 2019. Der er dog nogle få, særlige mikrovirksomheder, som opnåede meget større vækst. Således var 2 pct. af de nye højvækstvirksomheder i perioden mikrovirksomheder i 2016, men voksede til at have 50 eller flere fuldtidsansatte i 2019. Af de nye højvækstvirksomheder startede 30 pct. med ti eller flere fuldtidsansatte i 2016, og fra det udgangspunkt voksede 8 pct. til at have 50 eller flere fuldtidsansatte i 2019. Samlet set havde 10 pct. af alle nye højvækstvirksomheder 50 eller flere fuldtidsansatte i 2019.  

Nye højvækstvirksomheder fordelt på størrelse (fuldtidsansatte) i 2016 og i 2019

 

Fuldtidsansatte i 2019

 

5-9

10-19

20-49

50 eller flere

 

pct.

Fuldtidsansatte i 2016

 

 

 

 

5-9

2

48

18

2

10 eller flere

 

2

20

8

Kilde: Særkørsel baseret på grunddata til www.statistikbanken.dk/viv

Indikator for gode vækstvilkår

Nye højvækstvirksomheder benyttes til at belyse nystartede virksomheder med høj relativ vækst. Begrebet kan fx hjælpe med at identificere brancher, der har særligt gode vækstvilkår. Nye højvækstvirksomheder kan betragtes som det overlap, der findes mellem højvækstvirksomheder og nye virksomheder. Nye højvækstvirksomheder er højvækstvirksomheder, som maksimalt er fem år gamle.  

Virksomheder med ansatte svarende til mindst fem årsværk i starten af vækstperioden (her 2016), som frem til slutningen af vækstperioden (2019) havde en gennemsnitlig årlig årsværksvækst på mindst 20 pct., regnes som højvækstvirksomheder. Hvis disse virksomheder samtidig også er nye, dvs. at de er etableret et til to år før vækstperioden (her 2014 eller 2015), er disse virksomheder nye højvækstvirksomheder.

Nye højvækstvirksomheder siden 2005

 

 

Virksomheder

Årsværk i startår

Årsværk i slutår

Skabte årsværk

 

 

antal

Etableringsår

Vækstperiode

 

 

 

 

2005-2006

2007-2010

211

1910

5040

3130

2006-2007

2008-2011

169

1862

5226

3364

2007-2008

2009-2012

194

1953

5412

3459

2008-2009

2010-2013

157

1778

4399

2621

2009-2010

2011-2014

151

1347

3460

2113

2010-2011

2012-2015

176

1758

4503

2745

2011-2012

2013-2016

220

1844

5237

3393

2012-2013

2014-2017

188

1902

5564

3662

2013-2014

2015-2018

235

2356

6374

4018

2014-2015

2016-2019

225

2170

5872

3702

Kilde: www.statistikbanken.dk/viv

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juni 2021 - Nr. 220

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som har haft fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgørelsen af nye højvækstvirksomheder i tre-årsperioden tager udgangspunkt i populationen af alle virksomheder, der var reelt nye i de to år inden tre-årsperioden og havde fem eller flere ansatte i det første år i treårsperioden.
Indikatoren for vækst er antal ansatte, omregnet til fuldtidsansatte. Antal fuldtidsansatte er anvendt som et udtryk for den samlede arbejdsmængde, der er præsteret af virksomhedens ansatte det pågældende år.
Definitionen af nye højvækstvirksomheder i Danmark følger i udgangspunktet OECDs og Eurostats fælles definition, se "Eurostat OECD Manual on Business Demography Statistics, 2007 edition", som definerer nye højvækstvirksomheder som alle nye virksomheder, der er op til fem år gamle, der har 10 eller flere ansatte i starten af vækstperioden, og som har en samlet vækst på mindst 72,8 pct. (svarende til et årligt gennemsnit på 20 pct.) over en treårig periode.
Den danske statistik afviger på det punkt, at cut-off grænsen på ti eller flere ansatte i starten af vækstperioden er ændret til fem eller flere ansatte, da det er vurderet, at en så høj størrelsesmæssig grænse ikke er anvendelig i en dansk økonomisk sammenhæng. Grænsen på minimum fem ansatte er sat for at undgå, at små virksomheder med høj procentvis vækst, men med lille absolut vækst, bliver kategoriseret som vækstiværksættere.
Definitionen af højvækstvirksomheder er i den europæiske statistikorganisation, Eurostat, blevet ændret fra minimum 20 pct. vækst over en treårig periode til 10 pct. vækst over en treårig periode.
Statistikken er afgrænset til det private byerhverv.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur