Gå til sidens indhold

Materialeomkostninger til byggeri stiger i 3. kvt.

Byggeomkostningsindeks for boliger 3. kvt. 2021

En usædvanlig stigning i omkostningerne til materialer betød, trods et fald i arbejdsomkostningerne, at de samlede omkostninger ved at bygge en ny bolig steg med 1,3 pct. i tredje kvartal 2021, sammenlignet med kvartalet før. Også i omkostningerne ved opførelsen af både enfamiliehuse og etagebyggeri, som det samlede indeks er baseret på, så man en tilsvarende udvikling i tredje kvartal. Her steg omkostningerne til materialer med 2,1 pct. for enfamiliehuse og 1,8 pct. for etagebyggeri i tredje kvartal, mens arbejdsomkostningerne faldt med 0,6 pct. for enfamiliehuse og 0,7 pct. for etagebyggeri.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Materialeomkostningerne steg for alle byggefagene

Omkostningerne til materialer steg i hele byggebranchen, men særligt inden for el-arbejde, tømrer- og snedkerarbejde samt malerarbejde, oplevede man en stigning i materialeomkostningerne på hhv. 3,1 pct., 2,9 pct. og 2,5 pct. Også inden for vvs-arbejde oplevede man en pæn stigning på 1,8 pct., mens de resterende byggefag oplevede en stigning i materialeomkostningerne på mellem 1,2 pct. og 1,4 pct.

Arbejdsomkostningerne faldt i tredje kvartal

Mens hele byggebranchen oplevede en stigning i materialeomkostningerne det seneste kvartal, faldt arbejdsomkostningerne omvendt i de fleste byggefag, med undtagelse af arbejdsomkostninger til malerarbejde, som steg med 0,4 pct. Arbejdsomkostningerne for vvs-arbejde og el-arbejde oplevede de største fald på hhv. 1,2 pct. og 1,1 pct., mens de resterende arbejdsomkostninger blandt byggefagene faldt mellem 0,4 pct. og 0,8 pct.

Byggeomkostningerne er højere end sidste år

Ser man på omkostningerne ved at bygge en bolig over en lidt længere periode, var det i tredje kvartal 4,8 pct. dyrere at opføre en ny bolig, sammenlignet med samme periode sidste år. Igen er stigningen særligt trukket op af materialeomkostningerne, hvor man særligt for tømrer- og snedkerarbejde har set en relativ stor stigning i materialeomkostningerne på 8,3 pct. Samlet set steg omkostningerne til materialer med 5,6 pct. det seneste år, mens arbejdsomkostningerne i samme periode steg med 3,2 pct. Sidstnævnte stigning skyldes særligt en stigning i arbejdsomkostningerne for jord- og betonarbejde samt betonelementarbejde, som steg mest med hhv. 5,0 pct. og 4,4 pct. Stort set samme udvikling sås for både enfamiliehuse og etagebyggeri. Her steg arbejdsomkostningerne for enfamiliehuse og etagebyggeri begge med 3,2 pct., mens omkostningerne til materialer steg med hhv. 5,7 pct. og 5,0 pct. for begge typer byggeri.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2020

2021

Ændring
2. kvt. 2021

Ændring
3. kvt. 2020

 

Vægte

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

- 3. kvt. 2021

- 3. kvt. 2021

 

 

Indeks, 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1.000

105,6

105,7

107,0

109,3

110,7

1,3

4,8

Materialer

713

103,3

103,2

104,6

106,8

109,1

2,2

5,6

Arbejdsomkostninger

287

111,0

111,9

112,6

115,3

114,6

-0,6

3,2

Jord- og betonarbejde

167

105,7

105,9

107,1

109,4

110,2

0,7

4,3

Materialer

118

101,5

101,2

102,2

104,1

105,5

1,3

3,9

Arbejdsomkostninger

48

115,8

117,1

119,0

122,3

121,6

-0,6

5,0

Betonelementarbejde

147

110,8

110,0

112,7

115,2

116,4

1,0

5,1

Materialer

124

110,1

108,9

111,9

114,2

115,8

1,4

5,2

Arbejdsomkostninger

23

115,0

116,2

117,7

121,0

120,1

-0,7

4,4

Murerarbejde

123

104,5

104,9

105,1

107,0

107,6

0,6

3,0

Materialer

82

100,9

100,8

101,6

102,9

104,1

1,2

3,2

Arbejdsomkostninger

42

110,9

112,4

111,4

114,4

113,9

-0,4

2,7

Tømrer- og snedkerarbejde

331

104,1

104,8

106,0

109,1

111,2

1,9

6,8

Materialer

236

103,1

103,5

105,1

108,5

111,7

2,9

8,3

Arbejdsomkostninger

95

106,3

107,8

108,3

110,7

109,8

-0,8

3,3

Malerarbejde

70

106,5

105,9

106,8

108,0

109,5

1,4

2,8

Materialer

32

103,1

103,1

104,0

105,6

108,2

2,5

4,9

Arbejdsomkostninger

38

109,1

108,1

108,9

110,0

110,4

0,4

1,2

Vvs-arbejde

111

104,1

104,1

104,5

105,9

107,1

1,1

2,9

Materialer

84

102,5

102,4

102,8

103,8

105,7

1,8

3,1

Arbejdsomkostninger

27

108,8

108,9

109,4

112,2

110,9

-1,2

1,9

El-arbejde

51

103,9

103,7

105,1

106,9

108,9

1,9

4,8

Materialer

37

100,2

99,9

101,3

102,4

105,6

3,1

5,4

Arbejdsomkostninger

14

113,0

113,1

114,6

118,3

117,0

-1,1

3,5

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1.000

105,5

105,6

106,8

109,2

110,8

1,5

5,0

Materialer

730

103,4

103,2

104,6

107,0

109,3

2,1

5,7

Arbejdsomkostninger

270

110,8

111,8

112,4

115,0

114,3

-0,6

3,2

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1.000

106,0

106,2

107,6

109,7

110,7

0,9

4,4

Materialer

655

103,1

102,9

104,7

106,4

108,3

1,8

5,0

Arbejdsomkostninger

345

111,6

112,4

113,3

116,0

115,2

-0,7

3,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Nyt fra Danmarks Statistik

8. december 2021 - Nr. 441

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation