Gå til sidens indhold

Store prisbevægelser for jordbruget

Jordbrugets prisforhold (kvt.) 3. kvt. 2021

På omkostningssiden viser priserne på jordbrugets forbrug i produktionen kraftige stigninger over det seneste år. Især priserne på energi, gødning og foder steg. Prisen på kunstgødning er steget mest med 30 pct., hvilket skyldes flere faktorer bl.a. priser på energi, der betyder meget for fremstillingen af gødning, hvilket har medført et mindre udbud af gødning på verdensmarkedet. Prisen på foder er steget 12 pct. over det seneste år, hvilket skyldtes højere priser på korn og andre råvarer til foderblandingerne samt højere fragtrater.

Pris på energi, gødning og foderKilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Faldende priser på svin

På indtægtssiden er prisen på svin over det seneste år faldet med 9 pct. Både svinepest i Europa og COVID 19 har haft en kraftig negativ påvirkning af priserne på svin. Derimod er prisen på mælk steget med 10 pct. i forhold til tredje kvartal 2020 - og ligger nu 20 pct. over prisniveauet i 2015, hvilket også er tilfældet for prisen for korn.

De stigende priser på foder inklusive korn betyder, at omkostningerne for især svineproducenterne stiger, og sammen med de lavere svinepriser er deres bytteforhold voldsomt forringet, hvilket forventes at give sig udslag i dårligere regnskaber for bedrifter med svin, end tilfældet var de seneste år (se www.statistikbanken.dk/jord2). Den seneste opgørelse af svinebestanden 1. oktober 2021 viser et mindre fald i bestanden af søer (se www.statistikbanken.dk/svin).

Pris på korn, svin og mælkKilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Prisindeks for salgsprodukter samt forbrug i produktionen og investeringer

 

Prisindeks

Ændringer

 

2015-vægt-
fordeling

2. kvt.
2021

3. kvt.
2021

3. kvt. 2020
- 3. kvt. 2021

2. kvt. 2021
- 3. kvt. 2021

 

promille

indeks, 2015 = 100

pct.

Bytteforholdet

106

101

2,1

-4,4

Jordbrugets salgsprodukter

1.000

113

111

8,3

-1,8

Vegetabilske salgsprodukter

308

119

118

13,9

-0,9

Heraf

 

 

 

 

 

Korn

131

126

121

21,1

-3,9

Raps

33

143

135

26,0

-6,1

Grøntsager og prydplanter

78

117

113

0,4

-4,0

Animalske salgsprodukter1

692

112

107

4,8

-4,5

Heraf

 

 

 

 

 

Kvæg

46

92

106

15,2

14,5

Svin

308

124

105

-9,4

-15,0

Fjerkræ

26

90

90

-4,6

0,5

Mælk

195

121

122

10,1

0,5

Forbrug og investeringer

1.000

107

110

6,1

2,7

Forbrug i produktionen

876

107

111

7,1

3,1

Heraf

 

 

 

 

 

Energi

49

119

123

13,5

3,5

Gødningsstoffer

37

88

107

29,7

21,3

Plantebeskyttelsesmidler

35

93

93

-0,3

0,0

Foderstoffer

297

108

113

11,6

4,6

Vedligeholdelse og reparation

81

106

107

-0,4

0,3

Investeringsgoder

124

105

105

0,0

0,4

Anm.: Afhængigt af salgstidspunktet indgår produkterne med forskellig betydning (vægt) i kvartalerne, hvilket kan være årsag til ændringer fra et kvartal til det næste. Dette gør sig særligt gældende for de sæsonbetonede vegetabilske produkter.
1 Inklusive pelsdyr.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Nyt fra Danmarks Statistik

15. november 2021 - Nr. 406

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om priser, der enten formidles direkte eller i form af indeks, er som hovedregel indsamlet hos aftagere af jordbrugsprodukter eller hos leverandører af produktionsmidler til landbruget. Priser på ikke-jordbrugsspecifikke produktionsfaktorer er baseret på Danmarks Statistiks generelle prisstatistik. Metoderne følger de retningslinjer, som er fastlagt i EU, og resultaterne indgår i Eurostats databaser. Metoderne indebærer skift af basisår hvert femte år, og er med 2010 som basisår (2010 = 100). Årsvægtene er baseret på jordbrugets salg af landbrugsprodukter og køb af produktionsfaktorer i kalenderåret 2010. For salgsprodukter med betydende sæsonvariation i salget er vægtene fordelt på måneder ud fra salgets fordeling. For produktionsfaktorerne er vægtene ligeligt fordelt på måneder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Økonomi for landbrug og gartneri

Anden information

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug