Gå til sidens indhold

STEM-studerende næsten fordoblet på ti år

Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark (tillæg) 2017/2018

Ændret 24. september 2020 kl. 17:00

Der var desværre udeladt studerende med lange videregående uddannelser i opgørelsen. Så stigningen var ikke på 6.982 personer, som først angivet men 9.406. Alle berørte tal er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Set over en tiårig periode fra 2008-2018 er der sket en markant vækst i antallet af studerende, der påbegynder en STEM-uddannelse. Siden 2008 er tilgangen på STEM-uddannelserne steget med 9.404 personer, svarende til en stigning på 91 pct. Samtidig er den samlede tilgang på videregående uddannelser steget med 56 pct. Hermed er væksten i tilgang på STEM-uddannelser markant højere end væksten i den samlede tilgang på de videregående uddannelser.

Tilgang fordelt på STEM-uddannelser og alle videregående uddannelserKilde: Baseret på særkørsel, der ikke findes i statistikbanken.

Hvad står STEM for

Betegnelsen STEM-uddannelser er den engelske forkortelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics. Betegnelsen overlapper, men er ikke identisk med de danske fagområder såsom naturvidenskab, teknisk videnskab, det it-faglige område m.m.

En ud af to STEM-studerende har ikke en STEM-forælder

Ud af samtlige STEM-studerende i 2018 var der 52 pct., som ikke havde mindst en forælder med en højest fuldført STEM-uddannelse. Denne andel har ligget relativt stabil over de sidste ti år, hvor andelen i 2008 var på 54 pct.

Til sammenligning var andelen af alle studerende som ikke havde mindst en STEM-forælder på 58 pct. i 2018 og 62 pct. i 2008.

28 pct. af alle studerende med mindst en STEM forælder vælger STEM

28 pct. af alle studerende med mindst en STEM-forælder valgte i 2018 en STEM-uddannelse. Til sammenligning valgte 24 pct. blandt alle studerende at påbegynde en STEM-uddannelse.

Flest mænd med en STEM-uddannelsesbaggrund

Mænd er generelt overrepræsenterede på STEM-uddannelser, og i 2018 var 69 pct. af studerende, der påbegyndte en STEM-uddannelse, mænd. Kønsopdelingen på STEM-uddannelser er nærmest uændret set over en tiårig periode. Andelen af mænd på STEM-uddannelser i 2008 var ligesom i 2018 på 69 pct. og i den mellemliggende periode har andelen været tæt på uændret.

Dette kommer også til udtryk i kønsopdelingen for STEM-forældre. Når der ses nærmere på studerende, der kun har én STEM-forælder, fremgår det, at fædre har den langt største andel af STEM-uddannelsesbaggrund blandt forældrene. Samlet set var der 8.210  STEM-studerende i 2018, der havde én STEM-forælder, hvoraf 7.413  var fædre. Dette svarer til en andel på 90 pct. Kønsopdelingen for STEM-forældre er ligeledes næsten uændret, hvor fædres andel i 2008 var på 92 pct. og 90 pct. i 2018.

Teknologiske fagområder er størst

I 2018 valgte 32  pct. af de studerende, der tog STEM-uddannelser, fagområdet teknik, teknologi og industriel produktion, som bl.a. omfatter uddannelserne maskinmester, laborant og produktionsteknolog.

Fagområdet informations- og kommunikationsteknologi (IKT), som udgjorde 24 pct. af STEM-uddannelserne i 2018, omfatter bl.a. uddannelserne datamatiker, datalogi og softwareteknologi.

Naturvidenskab havde en andel på 24 pct. af STEM-uddannelser i 2018, og omfatter bl.a. uddannelser som biologi, farmaci og matematik.

Bygge- og anlægsteknik med en andel på 15 pct. af STEM-uddannelser i 2018 omfatter bl.a. uddannelserne bygningskonstruktør og arkitekt.

Mekanik, jern og metal var det mindste fagområde med en andel på 4 pct., og består bl.a. af maskinteknik og produktion (produktionsteknik).

STEM-uddannelser fordelt på fagområderKilde: Baseret på særkørsel, der ikke findes i statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. september 2019 - Nr. 317

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra Elevregistret og registret over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Påbegyndt i året dækker over personer, der påbegyndte en videregående uddannelse i perioden 1. oktober året før - 30. september aktuelt år. Tallene for det seneste år er foreløbige og erfaringsmæssigt sker der en korrektion i forbindelse med næste års indberetning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation