Gå til sidens indhold

Højtlæsning prioriteres uanset egne læsevaner

Kulturvaner 2. kvt. 2021

I Kulturvaneundersøgelsen blev der spurgt til højtlæsning for de 0-15-årige, fx lektielæsning, fritidslæsning såsom billedbøger og godnathistorier o.l. Det var i gennemsnit 35 pct. af forældrene, der dagligt eller næsten dagligt læste højt for børnene. Samme andel af forældrene læste ikke højt for børnene, mens 30 pct. læste højt ugentligt eller sjældnere. Af de forældre som selv læste fag- eller skønlitteratur dagligt eller næsten dagligt, svarede 44 pct., at de også læste højt dagligt eller næsten dagligt for børnene. Hver tredje der ikke selv havde læst eller lyttet til en bog inden for de seneste tre måneder, angav, at der dagligt blev læst højt for børnene i hjemmet. Højtlæsning i forbindelse med fx lektiehjælp eller fritidslæsning, blev altså prioriteret i hjemmet uanset respondentens egne læsevaner.

Højtlæsning i hjemmet fordelt på forældres egne læsevaner. 2. kvt. 2021Kilde: særudtræk fra Kulturvaneundersøgelsen 2. kvt. 2021

Hovedparten af småbørnsforældre højtlæser

94 pct. af småbørnsforældre, dvs. at deres yngste barn er 0-5 år, læste højt. Tilsvarende var det tre ud af fire blandt forældre, hvor det yngste barn er 6-10 år. Blandt forældre med ældre børn fra 11-15 år, angav hver femte, at der højtlæst. Hyppighed af højtlæsning er ikke overraskende højst hos småbørnsforældre. Jo ældre børnene bliver - og lærer at læse på egen hånd, jo mindre hyppigt højtlæses der for barnet/børnene.

Det yngste barns alder fordelt på hyppighed af højtlæsning. 2. kvt. 2021Kilde: særudtræk fra Kulturvaneundersøgelsen 2. kvt. 2021 og statistikbanken.dk/kvuhl01

Mor står for det meste for højtlæsningen

Mor var typisk den person, som læste højt for de yngste. Ni ud af ti personer med 0-15-årige i hjemmet (94 pct.) svarede, at mødrene læste højt for børnene. Fædrene indtog andenpladsen (72 pct.), efterfulgt af bedsteforældrene (30 pct.) og søskende (21 pct.). Der kunne ses en forskel på mænd og kvinders besvarelser af spørgsmålet. Kvinder svarede, at de i højere grad end fædrene læste højt, mens mænd svarede, at der ikke var stor forskel på mødres og fædres højtlæsning i hjemmet. Resultaterne antyder, at svarpersonerne over- eller undervurderer deres egne eller deres medforældres rolle i forhold til højtlæsning for børnene. Dog var der enighed blandt respondenterne om bedsteforældres og søskendes højtlæsning.

Hvem læser højt for børnene? Fordelt på køn. 2. kvt 2021Kilde: statistikbanken.dk/kvuhl03

Især højtuddannede læser højt for deres børn

Det var især forældre med videregående uddannelse som prioriterede højtlæsning i hjemmet, da 63 pct. i den gruppe svarede, at højtlæsning for minimum ét barn forekom ugentligt. Tilsvarende svarede 57 pct. med erhvervsfaglig uddannelse, at højtlæsning foregik ugentligt, mens forældre med grundskole eller gymnasial uddannelse angav, at det sker i mindre omfang med 39 pct.

Hyppighed af højtlæsning for 0-15-årige fordelt på uddannelse. 2. kvt. 2021Kilde: statistikbanken.dk/kvuhl01

Mange børn kommer selv med ønsker til højtlæsning

Børn og unge foreslog ofte selv, hvilke historier eller fortællinger, de gerne ville høre. I den gruppe, hvor børnene fik oplæsning i hjemmet, angav 69 pct., at barnet eller børnene selv foreslog, hvad der skulle læses for dem. Venner og familiemedlemmer var den næst hyppigste inspirationskilde til, hvad der skulle læses med 42 pct. Hhv. 37 pct. og 35 pct. af de adspurgte fandt inspiration på biblioteket og fra lærere eller pædagoger. Boghandlere, både fysiske butikker og onlinebutikker, angav 22 pct. af de adspurgte.

De fleste køber eller låner fysiske bøger

Det læsestof, som læses for eller lyttes til sammen med børnene, blev oftest anskaffet i form af køb af fysiske bøger, med 72 pct. Næsten halvdelen lånte læsestof fra biblioteket og 42 pct. lånte fra skolen eller skolebiblioteket. Fire ud af ti fandt læsestof på bogreolen i eget hjem og 18 pct. lånte bøger fra familier, venner eller bekendte. De mindst udbredte måder at anskaffe læsestof på var gratis digitale tjenester (14 pct.), abonnementstjenester (12 pct.) og digitalt køb eller leje (4 pct.).

Der bladres stadig i fysiske bøger på børneværelset

Når børnene selv læste i deres fritid, foregik det oftest med en fysisk bog i hånden. Tre ud af fire forældre angav, at deres børn læste fysiske bøger i fritiden. E-bøger blev nævnt af hver fjerde og 18 pct. havde børn i familien, der selv lyttede til lydbøger.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. september 2021 - Nr. 310

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Kulturvaneundersøgelsen gennemføres hvert kvartal og begyndte 1. juli 2018. Der spørges ca. 6.000 personer hvert kvartal, og statistikken er baseret på resultaterne fra gennemførte interviews blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og over.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation