Gå til sidens indhold

Bestanden af elbiler og plugin hybrider fordoblet

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
18.626
december 2021
28,7 %
november-december 2021

Nyregistrerede motorkøretøjer december 2021

Tilgangen af nye og importerede brugte elbiler og pluginhybrider i 2021 har mere end fordoblet bestandene siden 2020. Antallet af elbiler ved årsskiftet er 66.600 mod 31.900 for et år siden, mens der er 77.900 plugin hybrider mod 29.700 ultimo 2020. De to drivmiddeltyper står for 5,2 pct. af dagens bestand på 2,79 mio. personbiler mod 2,4 pct. for et år siden.

Registreringer af nye og importerede brugte elbiler og plugin hybriderKilde: www.statistikbanken.dk/bil51 og egne beregninger på data, der ikke er i Statistikbanken.

6,2 pct. færre nye biler i 2021 end i 2020

Den samlede tilgang af nye personbiler i 2021 var på 186.600 i faktiske tal eller 6,2 pct. lavere end i 2020. Tilgangen til husholdningerne faldt med 16.800 til 107.500 biler, mens den steg med 4.500 i erhvervene til 79.100. Tilgangen af fossildrevne biler - benzin og diesel - udgjorde 121.200, og det var 27,2 pct. færre end i 2020, mens elbilerne steg med 75 pct. til 24.900 og plugin hybriderne med 122 pct. til 40.500. Elbilerne og plugin hybriderne stod samlet for 35 pct. af de nye biler i 2021.

Betydelig import af brugte elbiler og plugin hybrider i 2021

Udover de 24.900 nye elbiler i 2021, blev der også registreret 11.700 importerede brugte, og det giver en samlet tilgang på 36.600 elbiler. I 2020 blev der registreret 14.200 nye og 3.000 brugte. Gennemsnitsalderen for de importerede brugte elbiler i 2021 er 1,6 år.

De tilsvarende tal for plugin hybriderne i 2021 er 40.500 nye og 10.100 importerede brugte. I 2020 blev der registreret 18.300 nye og 2.500 brugte. Gennemsnitsalderen for de brugte plugin hybrider i 2021 er ca. 2,5 år.

En tredjedel af husholdningernes nye biler i december var elbiler

4.800 elbiler udgjorde i december 26,7 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 20,2 pct. i november. Husholdningerne stod for 3.300 elbiler, og det svarer til 32,6 pct. af deres nye biler mod 25,5 pct. i november. Elbilandelen i erhvervene var 19,2 pct. i december mod 13,5 pct. i november.

Plugin hybriderne udgjorde med 5.500 biler i december 30,9 pct. af de nye biler mod 24,3 pct. i november. 2.900 heraf gik til husholdningerne, hvilket svarer til 29,5 pct. af deres nye biler mod 24,1 pct. i november. De resterende 2.600 biler gik til erhvervene svarende til 32,8 pct. af deres tilgang i december mod 24,5 pct. i november.

Det relativt store antal nye plugin hybrider i december skal sandsynligvis også ses i lyset af stigningen i registreringsafgiften for plugin hybrider pr. 1. januar 2022.

Samlet set udgjorde elbilerne og pluginhybriderne i december 57,6 pct. af de nye biler mod 32,2 pct. i december 2020. For husholdningernes vedkommende var det 62,0 pct. mod 37,5 pct.

Højeste leasingandel nogensinde

86.100 af de 186.600 nye biler i 2021 eller 46,2 pct. blev registreret til leasing, og det er den højeste andel på et år nogensinde. Privatleasing udgjorde 22,4 pct. af husholdningernes tilgang af nye biler, mens 78,4 pct. af erhvervenes nye biler var leaset.

Nye personbiler til leasing i husholdningerne og erhvervene og leasingandelen af tilgangenKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Stor stigning i husholdningernes sæsonkorrigerede bilkøb

Der blev registreret 18.600 nye personbiler i december opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 28,7 pct. flere end i november. Tilgangen til husholdningerne lå 53,3 pct. højere i december end i november, mens tilgangen til erhvervene lå 1,2 pct. lavere. Det samlede sæsonkorrigerede salg i fjerde kvartal 2021 var 3,2 pct. højere end i tredje kvartal 2021. For husholdningernes vedkommende var stigningen på 7,5 pct., mens tilgangen i erhvervene faldt med 2,5 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2021

 

2021

 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

 

okt.-dec./
juli-sept.

Dec./
nov.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

15614

15349

15398

14749

14472

18626

 

3,2

28,7

I husholdningerne

8990

8952

8543

8350

7942

12175

 

7,5

53,3

I erhvervene

6623

6397

6855

6399

6530

6451

 

-2,5

-1,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

December

Æn-
dring

 

Jan. 2020
- dec. 2020

Jan. 2021
- dec. 2021

Æn-
dring

 

2020

2021

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

22774

17820

-21,8

 

198982

186604

-6,2

Benzin

10199

5816

-43,0

 

120675

95678

-20,7

Diesel

5194

1737

-66,6

 

45808

25522

-44,3

El

3840

4760

24,0

 

14219

24881

75,0

Plugin hybrid mv.

3541

5507

55,5

 

18280

40523

121,7

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

9744

7575

-22,3

 

95042

83365

-12,3

Privatleasing

2662

2386

-10,4

 

29268

24096

-17,7

Samlet tilgang

12406

9961

-19,7

 

124310

107461

-13,6

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

13030

10245

-21,4

 

103940

103239

-0,7

Ikke-leasingbiler (a)

3037

1775

-41,6

 

17931

17109

-4,6

Til leasing

9993

8470

-15,2

 

86009

86130

0,1

Erhvervsleasing (b)

7331

6084

-17,0

 

56741

62034

9,3

Samlet tilgang (a+b)

10368

7859

-24,2

 

74672

79143

6,0

Erhvervskøretøjer i alt

3906

3351

-14,2

 

35018

36359

3,8

Varebiler

3655

2928

-19,9

 

31079

31551

1,5

Lastbiler

150

195

30,0

 

1968

2071

5,2

Sættevognstrækkere

86

130

51,2

 

1532

2016

31,6

Busser

15

98

553,3

 

439

721

64,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
18.626
december 2021
28,7 %
november-december 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

12. januar 2022 - Nr. 9

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation