Gå til sidens indhold

Stor stigning i import af elbiler og plugin hybrider

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
14.350
november 2021
-2,5 %
oktober-november 2021

Nyregistrerede motorkøretøjer november 2021

Det er ikke kun nye elbiler og plugin hybrider, der er kommet på gaden i de senere år. Importen af brugte elbiler og plugin hybrider er steget så meget i perioden, at de nu udgør en betydelig andel af det samlede antal, der er blevet registreret. De brugte biler er typisk et par år gamle, og er dermed næsten af samme standard, som de nye. Fænomenet hænger bl.a. sammen med, at der kan spares et betydeligt beløb i forhold til de danske priser ved at købe en nyere brugt bil, der er importeret fra Tyskland.

Registreringer af nye og importerede brugte elbiler og plugin hybriderKilde: www.statistikbanken.dk/bil51 og egne beregninger på data, der ikke er i Statistikbanken.

44 pct. af elbiltilgangen i november var importeret som brugt

Mens der i den seneste 12-månedersperiode december 2020 - november 2021 blev registreret 24.000 nye elbiler, blev der også registreret 10.500 importerede brugte, og det giver en samlet tilgang på 34.500 elbiler. I den foregående 12-månedersperiode blev der registreret 11.300 nye og 2.400 brugte. Gennemsnitsalderen for de brugte elbiler i den seneste periode er 1,7 år.

De tilsvarende tal for plugin hybriderne de seneste 12 måneder er 38.400 nye og 9.000 brugte. I den foregående 12-månedersperiode blev der registreret 15.000 nye og 2.200 brugte. Gennemsnitsalderen for de brugte plugin hybrider er ca. 2,2 år.

Salget af de brugte biler udgør kun en delmængde af de faktisk importerede biler. I den seneste 12-månedersperiode blev der importeret 13.200 elbiler, hvoraf 10.500 blev registreret. Der blev i den samme periode importeret 10.200 plugin hybrider, og der blev registreret knap 9.000. Det følger heraf, at der er sket en betydelig lageropbygning af endnu uregistrerede elbiler og plugin hybrider.

En fjerdedel af husholdningernes nye biler i november var elbiler

3.000 elbiler udgjorde i november 20,2 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 16,7 pct. i oktober. Husholdningerne stod for 2.100 elbiler, og det svarer til 25,5 pct. af deres tilgang af nye biler mod 19,0 pct. i oktober. Elbilandelen i erhvervene var 13,5 pct. både i oktober og november.

Plugin hybriderne udgjorde med 3.600 biler i oktober 24,3 pct. af den samlede tilgang mod 25,8 pct. i oktober. 2.000 heraf gik til husholdningerne, hvilket svarer til 24,1 pct. af deres tilgang mod 28,2 pct. i oktober. De resterende 1.600 biler gik til erhvervene svarende til 24,5 pct. af deres tilgang i november mod 22,2 pct. i oktober.

Samlet set udgjorde elbilerne og pluginhybriderne i november 44,5 pct. af de nye biler mod 21,7 pct. for et år siden. For husholdningernes vedkommende var det 49,6 pct. mod 23,4 pct.

Bestanden af elbiler er i dag 60.400, mens der er 71.100 plugin hybrider, og de udgør tilsammen 4,7 pct. af dagens bestand på 2,78 mio. personbiler. For et år siden var der 27.700 elbiler og 26.100 plugin hybrider eller 2,0 pct. af bestanden.

Mindre tilbagegang i det sæsonkorrigerede bilsalg i november

Der blev registreret 14.400 nye personbiler i november opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 2,5 pct. færre end i oktober. Tilgangen til husholdningerne lå 6,1 pct. lavere i november end i oktober, mens tilgangen til erhvervene lå 2,1 pct. højere. Det samlede sæsonkorrigerede salg i perioden september-november 2021 var 6,1 pct. lavere end i juni-august 2021. For husholdningernes vedkommende var faldet på 10,6 pct., mens tilgangen i erhvervene var uændret.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Tilgangen i de seneste 12 måneder uændret

Den samlede tilgang af nye biler de seneste 12 måneder var på 191.600 eller uændret i forhold til den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 9.000 til 109.900 biler, mens den steg med 8.900 i erhvervene til 81.700. De fossildrevne biler - benzin og diesel - gik 22,0 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 112 pct. og plugin hybriderne med 157 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2021

 

2021

 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

 

Sept.-nov./
juni-aug.

Nov./
okt.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

16371

15629

15360

15398

14725

14350

 

-6,1

-2,5

I husholdningerne

9655

9014

8968

8548

8329

7822

 

-10,6

-6,1

I erhvervene

6716

6614

6391

6850

6396

6527

 

0,3

2,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

November

Æn-
dring

 

Dec. 2019
- nov. 2020

Dec. 2020
- nov. 2021

Æn-
dring

 

2020

2021

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

18238

14983

-17,8

 

191679

191564

-0,1

Benzin

10055

6601

-34,4

 

120142

100062

-16,7

Diesel

4222

1714

-59,4

 

45249

28979

-36,0

El

1740

3029

74,1

 

11285

23964

112,4

Plugin hybrid mv.

2221

3639

63,8

 

15003

38559

157,0

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8239

6409

-22,2

 

90316

85538

-5,3

Privatleasing

2459

1994

-18,9

 

28632

24373

-14,9

Samlet tilgang

10698

8403

-21,5

 

118948

109911

-7,6

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

9999

8574

-14,3

 

101363

106026

4,6

Ikke-leasingbiler (a)

1627

1336

-17,9

 

16619

18372

10,5

Til leasing

8372

7238

-13,5

 

84744

87654

3,4

Erhvervsleasing (b)

5913

5244

-11,3

 

56112

63281

12,8

Samlet tilgang (a+b)

7540

6580

-12,7

 

72731

81653

12,3

Erhvervskøretøjer i alt

3219

2782

-13,6

 

34255

36914

7,8

Varebiler

2871

2343

-18,4

 

30250

32279

6,7

Lastbiler

187

176

-5,9

 

1971

2026

2,8

Sættevognstrækkere

134

153

14,2

 

1562

1972

26,2

Busser

27

110

307,4

 

472

637

35,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
14.350
november 2021
-2,5 %
oktober-november 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

9. december 2021 - Nr. 444

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Transportmidler