Gå til sidens indhold

Højeste elbilandel i regionerne, laveste i staten

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
14.975
oktober 2021
-3,4 %
september-oktober 2021

Nyregistrerede motorkøretøjer oktober 2021

I de private virksomheder i form af enkeltmandsvirksomheder, aktie- og anpartsselskaber udgør elbilerne mellem 7,2 pct. og 15,8 pct. af de nye biler, som de er registreret som brugere af i de seneste 12 måneder, mens elbilandelen svinger fra 28,3 pct. i regionerne og 23,3 pct. i kommunerne til 3,5 pct. i statslige administrative enheder. De 6.800 biler, som erhvervenes registreringer løber op i, udgør 29,9 pct. af det samlede antal nye elbiler på 22.700. Husholdningerne er i samme periode registreret som brugere af 15.900 elbiler eller 70,1 pct. af det samlede antal nye elbiler. Fordelingen af elbilerne mellem erhvervene og husholdningerne skal sammenholdes med, at brugerne af de 194.800 nye biler total set er fordelt med 42,2 pct. i erhvervene og 57,8 i husholdningerne. Dermed udgør elbilerne 8,2 pct. af erhvervenes biler og 14,1 pct. af husholdningernes i perioden.

Elbilers andel af bestand og alle nye personbiler, brugerfordeltKilde: Egne beregninger på basis af data fra Motorregistret og Erhvervsregistret.

Bestand og nyregistreringer af personbiler i erhvervene efter bruger og drivmiddel

 

Nyregistreringer nov. 2020 - okt. 2021

 

Bestand ult. oktober 2021

 

I alt

Fossil

El

Plugin

 

I alt

Fossil

El

Plugin

Enkeltmands-
virksomhed

1545

914

244

342

 

16832

15770

568

477

Aktieselskab

70364

53996

5079

11284

 

100009

85172

5436

9345

Anpartsselskab

6071

4113

707

1191

 

35772

32321

1618

1743

Statslig adm. enhed

482

449

17

16

 

6590

6504

42

44

Region

269

192

76

1

 

1301

1107

182

10

Kommune

1737

1314

404

19

 

12977

11489

1358

35

Øvrig virkform

1090

1016

66

8

 

11992

10932

453

600

Anm.: Fossile biler anvender benzin eller diesel.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Motorregistret og Erhvervsregistret. Er ikke i Statistikbanken.

En sjettedel af de nye biler i oktober er elbiler

Elbilerne udgjorde med 2.100 stk. 16,7 pct. af de nye biler opgjort i faktiske tal mod 22,3 pct. i september. Husholdningerne stod for 1.400 elbiler i oktober, og det svarer til 19,0 pct. af deres tilgang af nye biler mod 29,0 pct. i september. De tilsvarende andele i erhvervene er 13,5 pct. og 13,0 pct.

Plugin hybriderne udgjorde med 3,300 biler i september 25,8 pct. af den samlede tilgang mod 22,7 pct. i september. 2.100 heraf gik til husholdningerne, hvilket svarer til 28,3 pct. af deres tilgang mod 21,7 pct. i september. De resterende 1.200 biler gik til erhvervene svarende til 22,2 pct. af deres tilgang i oktober mod 24,2 pct. i september.

Samlet set udgjorde elbilerne og pluginhybriderne i oktober 42,5 pct. af de nye biler mod 18,0 pct. for et år siden.

Bestanden af elbiler er i dag 55.800, mens der er 66.600 plugin hybrider, og de udgør tilsammen 4,4 pct. af dagens bestand på 2,78 mio. personbiler. For et år siden var der 25.600 elbiler og 23.700 plugin hybrider eller 1,8 pct. af bestanden.

Mindre tilbagegang i det sæsonkorrigerede bilsalg i oktober

Der blev registreret 15.000 nye personbiler i oktober opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 3,4 pct. færre end i september. Tilgangen til husholdningerne lå 0,9 pct. lavere i oktober end i september, mens tilgangen til erhvervene lå 6,4 pct. lavere. Det samlede sæsonkorrigerede salg i peroden august-oktober 2021 var 7,1 pct. lavere end i maj-juli 2021. For husholdningernes vedkommende var faldet på 9,4 pct., mens erhvervene faldt 3,8 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Tilgangen i de seneste 12 måneder er steget 1,7 pct.

Den samlede tilgang af nye biler de seneste 12 måneder var på 194.800 eller 1,7 pct. flere end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 6.200 til 112.200 biler, mens den steg med 9.500 i erhvervene til 82.600. De fossildrevne biler - benzin og diesel - gik 19,8 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 129 pct. og plugin hybriderne med 181 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2021

 

2021

 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

 

Aug.-okt./
maj-juli

Okt./
sept.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

17362

16362

15667

15416

15495

14975

 

-7,1

-3,4

I husholdningerne

10220

9643

9044

9014

8622

8544

 

-9,4

-0,9

I erhvervene

7142

6719

6623

6402

6873

6431

 

-3,8

-6,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Oktober

Æn-
dring

 

Nov. 2019
- okt. 2020

Nov. 2020
- okt. 2021

Æn-
dring

 

2020

2021

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

15126

12725

-15,9

 

191527

194829

1,7

Benzin

9028

5763

-36,2

 

122353

103518

-15,4

Diesel

3379

1488

-56,0

 

46040

31488

-31,6

El

1097

2128

94,0

 

9919

22678

128,6

Plugin hybrid mv.

1622

3346

106,3

 

13215

37145

181,1

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

6550

5806

-11,4

 

89587

87377

-2,5

Privatleasing

2366

1642

-30,6

 

28792

24838

-13,7

Samlet tilgang

8916

7448

-16,5

 

118379

112215

-5,2

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8576

6919

-19,3

 

101940

107452

5,4

Ikke-leasingbiler (a)

1531

1290

-15,7

 

16351

18664

14,1

Til leasing

7045

5629

-20,1

 

85589

88788

3,7

Erhvervsleasing (b)

4679

3987

-14,8

 

56797

63950

12,6

Samlet tilgang (a+b)

6210

5277

-15,0

 

73148

82614

12,9

Erhvervskøretøjer i alt

3247

2579

-20,6

 

34482

37356

8,3

Varebiler

2899

2212

-23,7

 

30374

32807

8,0

Lastbiler

152

159

4,6

 

1977

2041

3,2

Sættevognstrækkere

156

185

18,6

 

1597

1954

22,4

Busser

40

23

-42,5

 

534

554

3,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
14.975
oktober 2021
-3,4 %
september-oktober 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

10. november 2021 - Nr. 399

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Transportmidler