Gå til sidens indhold

Lille fremgang i bilsalget i september

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
15.615
september 2021
0,8 %
august-september 2021

Nyregistrerede motorkøretøjer september 2021

Der blev registreret 15.600 nye personbiler i september opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 0,8 pct. flere end i august. Tilgangen til husholdningerne lå 4,3 pct. lavere i september end i august, mens tilgangen til erhvervene lå 8,0 pct. højere. Det samlede sæsonkorrigerede salg i tredje kvartal var 8,0 pct. lavere end i andet kvartal. For husholdningernes vedkommende var faldet på 12,7 pct., mens erhvervene faldt 1,1 pct. Der ses nedenfor nærmere på fordelingen af de nye biler på drivmidler, hvor elbilerne og plugin hybriderne nu står for næsten halvdelen af registreringerne. Usikkerheden ved handelstallene som følge af COVID-19 og bilbranchens forsynings- og leveringsproblemer er behandlet sidst i artiklen.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Næsten en tredjedel af husholdningernes nye biler i september er elbiler

Elbilerne udgjorde med 3.200 stk. 22,3 pct. af de nye biler opgjort i faktiske tal mod 19,1 pct. i august. Husholdningerne stod for 2.400 elbiler i september, og det svarer til 29,0 pct. af deres tilgang af nye biler mod 24,6 pct. i august. De tilsvarende andele i erhvervene er 12,9 pct. og 11,4 pct.

Plugin hybriderne udgjorde med 3,300 biler i september 22,7 pct. af den samlede tilgang mod 21,4 pct. i august. 1.800 heraf gik til husholdningerne, hvilket svarer til 21,7 pct. af deres tilgang mod 23,2 pct. i august. De resterende 1.400 biler gik til erhvervene svarende til 24,2 pct. af deres tilgang i september mod 18,7 pct. i august.

Samlet set udgjorde elbilerne og pluginhybriderne i september 45 pct. af de nye biler mod 21 pct. for et år siden.

Bestanden af elbiler er i dag 52.100, mens der er 62.500 plugin hybrider, og de udgør tilsammen 4,1 pct. af dagens bestand på 2,78 mio. personbiler. For et år siden var der 24.100 elbiler og 21.800 plugin hybrider eller 1,7 pct. af bestanden.

Tilgangen af nye personbiler fordelt på drivmiddelKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Tilgangen i de seneste 12 måneder er steget 1,3 pct.

Den samlede tilgang af nye biler de seneste 12 måneder var på 197.200 eller 1,3 pct. flere end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 6.600 til 113.700 biler, mens den steg med 9.000 i erhvervene til 83.500. De fossildrevne biler - benzin og diesel - gik 19,3 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 137 pct. og plugin hybriderne med 195 pct.

Usikkerhedsfaktorer i bilsalget

Vurderingen af udviklingen i de sæsonkorrigerede tal skal foretages med megen forsigtighed, fordi COVID-19-restriktioner og afgiftsændringer i det seneste år har medført store ekstraordinære udsving i bilsalget.

Hertil kommer, at mange af bilfabrikkerne de seneste måneder ikke har kunnet imødekomme efterspørgslen efter nye biler pga. mangel på komponenter fra deres underleverandører, herunder mikrochips. Det er ikke muligt at vurdere, om den længere leveringstid har medført, at forbrugerne helt har opgivet et køb eller har købt alligevel med accept af en lang leveringshorisont. Der er i de svagt stigende tal for brugtvognshandlen en vis indikation på, at nogle forbrugere har brugt dette som en tredje mulighed.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2021

 

2021

 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

 

Juli-sept./
apr.-juni

Sept./
aug.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

17122

17403

16395

15731

15490

15615

 

-8,0

0,8

I husholdningerne

10656

10246

9648

9049

9014

8622

 

-12,7

-4,3

I erhvervene

6466

7157

6747

6682

6476

6993

 

-1,1

8,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

September

Æn-
dring

 

Okt. 2019
- sept. 2020

Okt. 2020
- sept. 2021

Æn-
dring

 

2020

2021

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

17231

14289

-17,1

 

194773

197232

1,3

Benzin

10400

6407

-38,4

 

126056

106785

-15,3

Diesel

3147

1441

-54,2

 

47551

33380

-29,8

El

2337

3188

36,4

 

9149

21646

136,6

Plugin hybrid mv.

1347

3253

141,5

 

12017

35421

194,8

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8127

6453

-20,6

 

91054

88125

-3,2

Privatleasing

2614

1822

-30,3

 

29205

25562

-12,5

Samlet tilgang

10741

8275

-23,0

 

120259

113687

-5,5

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

9104

7836

-13,9

 

103719

109107

5,2

Ikke-leasingbiler (a)

1708

1405

-17,7

 

16252

18904

16,3

Til leasing

7396

6431

-13,0

 

87467

90203

3,1

Erhvervsleasing (b)

4782

4609

-3,6

 

58262

64641

10,9

Samlet tilgang (a+b)

6490

6014

-7,3

 

74514

83545

12,1

Erhvervskøretøjer i alt

3340

2881

-13,7

 

34412

38030

10,5

Varebiler

2970

2500

-15,8

 

30173

33496

11,0

Lastbiler

185

149

-19,5

 

1987

2036

2,5

Sættevognstrækkere

148

224

51,4

 

1680

1926

14,6

Busser

37

8

-78,4

 

572

572

0,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
15.615
september 2021
0,8 %
august-september 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

11. oktober 2021 - Nr. 370

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation