Gå til sidens indhold

Ingen effekt af COVID-19 på antallet af konkurser

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
194
december 2021
-1,5 %
fra november til december 2021

Konkurser december 2021

Antallet af konkurser i aktive virksomheder (ansatte og/eller en omsætning ¿ 1 mio. kr.) er ikke påvirket negativt af COVID-19 i hverken 2020 eller 2021. De omkring 2.200 konkurser i hvert af de to år er ikke set lavere siden 2014-2015. Samtidig er de 9.200 tabte fuldtidsjob i 2021 det laveste i denne statistiks levetid. Stigningen fra 2020 til 2021 i det totale antal konkurser skyldes alene flere konkurser i nulvirksomheder (ingen ansatte og omsætning < 1 mio. kr.). Den væsentligste forklaring herpå er forskydningen af konkurser fra 2020 til 2021 som følge af den udskudte afleveringsfrist for virksomhedernes årsrapporter i 2020. I 2022 skal udskudt moms og A-skat tilbagebetales, hvilket kan få betydning for antallet af konkurser senere på året. Konkurser blandt COVID-19-kompenserede virksomheder er behandlet i analysen: COVID-19 konkurser blandt kompenserede virksomheder. Konkursernes fordeling på brancher og selskabsformer samt fordelingen af de tabte job i regionerne og den aktuelle udvikling er behandlet senere i artiklen.

Konkurser og tabte fuldtidsjob, årstalKilde: www.statistikbanken.dk/konk3

Konkursernes fordeling på brancher

De to branchegrupper finansiering og forsikring samt erhvervsservice stod for 39 pct. af alle konkurserne i 2021 mod et gennemsnit for hele perioden 2009-2021 på 24 pct. Herudover stod bygge og anlæg for 14 pct. og handel for 15 pct. i 2021. Stigningen i de to førstnævnte gruppers andel kan i vidt omfang henføres til, at mange af de konkursramte iværksætterselskaber har været placeret her, og at iværksætterselskaberne har stået for en stor andel af konkurserne de senere år.

Konkurser i udvalgte brancher, årstalKilde: www.statistikbanken.dk/konk4

Konkursernes fordeling på selskabsformer

Iværksætterselskabernes fremkomst i 2014 har medført en betydelig ændring af konkursernes fordeling på selskabsform, og i 2021 stod disse selskaber således for 37 pct. af konkurserne. Aktieselskabernes andel var i 2021 reduceret til 2,4 pct. og anpartsselskabernes til 52 pct. - i årene før 2014 stod disse to selskabsformer for omkring 85 pct. af konkurserne.

Konkurser fordelt på selskabsform, årstalKilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

De tabte job fordelt på regioner

Som nævnt var jobtabet rekordlavt i 2021, men denne udvikling har ikke været lige positiv i alle regionerne. Det fremgår af den ændrede fordeling af konkurserne, hvor især Region Hovedstaden i 2020 og 2021 har stået for en større andel, mens Region Syddanmark har stået for en mindre. For Region Hovedstaden har det haft betydning, at mange af de konkursramte virksomheder inden for erhvervsservice har haft hjemsted her ligesom majoriteten af de konkursramte restauranter (under branchegruppen hoteller mv.).

Tabte fuldtidsjob fordelt på regioner, årstalKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Lille fald i antal konkurser i december 2021

Der var 194 erklærede/kundgjorte konkurser i december blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 1,5 pct. færre end i november. Konkurserne i december medførte 694 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 43,7 pct. færre end i november. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i fjerde kvartal var 38,1 pct. højere end i tredje kvartal, mens jobtabet var 15,5 pct. højere.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Erklærede konkurser i december 2021

Det totale antal erklærede konkurser i december var på 981 opgjort i faktiske tal, hvoraf de 211 eller 22 pct. var i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. 156 af disse var anpartsselskaber, mens 15 var iværksætterselskaber. De resterende 770 konkurser var i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning. 426 heraf var anpartsselskaber, mens 318 var iværksætterselskaber. I alt gik 333 iværksætterselskaber konkurs i december.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - december 2021

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

64.299

28.738

44,7

112

93

Aktive virksomheder

7.306

3.933

53,8

111

72

Nulvirksomheder

56.993

24.805

43,5

112

94

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2020

2021

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

456

1211

1381

838

646

575

541

467

347

468

718

564

575

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

183

226

199

184

162

156

167

148

110

184

219

197

194

Faktiske i alt

714

1112

1194

866

590

508

486

454

194

385

774

795

981

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

16

15

11

15

8

7

12

8

3

6

7

10

14

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

26

47

50

34

17

16

22

30

6

14

31

41

43

Bygge og anlæg

116

145

150

126

83

68

82

74

34

77

115

112

129

Handel og transport mv.

227

318

329

231

172

126

132

122

56

116

217

220

243

Ejendomshandel og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udlejning

15

23

23

17

12

12

15

10

5

11

25

18

19

Erhvervsservice

122

201

225

182

136

191

92

81

35

71

139

147

182

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

192

363

406

261

162

88

131

128

55

89

240

246

351

Uoplyst aktivitet

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

Hovedstaden

376

621

825

474

297

179

216

230

81

182

448

452

626

Sjælland

91

102

97

82

57

53

67

60

22

45

78

84

86

Syddanmark

82

101

83

109

121

152

73

64

21

54

79

47

75

Midtjylland

116

219

145

140

75

91

87

69

50

64

117

173

155

Nordjylland

49

69

44

61

40

33

43

31

20

40

52

39

39

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1075

810

773

740

606

733

431

788

331

1248

808

1232

694

Hovedstaden

664

382

290

297

201

275

152

195

79

555

321

594

271

Sjælland

144

146

109

104

70

106

70

83

24

184

55

221

63

Syddanmark

111

128

42

59

100

63

105

145

10

191

133

129

93

Midtjylland

136

92

299

119

152

251

76

285

70

178

154

177

218

Nordjylland

20

62

33

161

83

38

28

80

148

140

145

111

49

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
194
december 2021
-1,5 %
fra november til december 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

7. januar 2022 - Nr. 4

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Se flere konjunkturindikatorer, og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur