Gå til sidens indhold

Færre konkurser i november, men stigende trend

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
196
November 2021
-15,7 %
fra oktober til november 2021

Konkurser november 2021

Der var 196 erklærede/kundgjorte konkurser i november blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 15,7 pct. færre end i oktober, men trenden er stigende. Konkurserne medførte 1.232 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 52,5 pct. flere end i oktober. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden september-november var 44,4 pct. højere end i juni-august, mens jobtabet var 112,1 pct. højere. Ca. en fjerdel af de tabte job i november stammer fra en enkelt større konkurs. Afviklingen af iværksætterselskaberne fra 15. oktober har ikke sat sig nævneværdige spor i form af tvangsopløsninger og konkurser.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Konkurserne efter tvangsopløsningerne i august er kommet som forventet

Efter den normale 'peak' på knap 3.800 tvangsopløsninger i august, har niveauet været mere normalt i de seneste tre måneder. Det laveste antal var i november med 204 tvangsopløsninger. Tvangsopløsningerne i august har efterfølgende udmøntet sig i 369 konkurser i oktober og 464 i november. Foreløbig er ca. 1.000 af tvangsopløsningerne i august endt med en konkurs. Ud fra mønstrene de foregående år vil ca. 45 pct. af tvangsopløsningerne i august ende med en konkurs, og med de hidtidige konkurser er der derfor ingen tegn på ændringer i det overordnede forløb.

15. oktober var sidste dag for iværksætterselskaberne, IVS

Folketinget besluttede sidste år at afvikle iværksætterselskaberne, og 15. oktober var sidste frist for at omdanne eller frivilligt opløse sit iværksætterselskab. Tvangsopløsning vil komme på tale, hvis selskabet ikke inden for fire uger herefter opløses eller omdannes til en anden selskabsform. 171 iværksætterselskaber er blevet tvangsopløst i oktober og november, hvoraf ét efterfølgende er erklæret konkurs. Det afviger ikke nævneværdigt fra niveauet før skæringsdatoen.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Erklærede konkurser i november

Det totale antal erklærede konkurser i november var på 795 opgjort i faktiske tal, hvoraf de 223 eller 28 pct. var i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. 157 af disse var anpartsselskaber, mens 27 var iværksætterselskaber. De resterende 572 konkurser var i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning. 309 heraf var anpartsselskaber, mens 229 var iværksætterselskaber. I alt gik 256 iværksætterselskaber konkurs i november.

Region Hovedstaden stod næsten for halvdelen af de tabte job i november

Der blev tabt 1.232 job ved de 795 erklærede konkurser i november mod 808 tabte job i oktober. Region Hovedstaden stod for 48 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 18 pct. og Region Syddanmark for 10 pct. Region Midtjylland stod for 14 pct. og Region Nordjylland for 9 pct. Ca. en fjerdel af de tabte job i november stammer fra en enkelt større konkurs.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - november 2021

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

64.245

27.931

43,5

112

92

Aktive virksomheder

7.255

3.853

53,1

111

71

Nulvirksomheder

56.990

24.078

42,2

113

93

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2020

2021

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

339

470

1213

1382

839

647

576

542

464

343

463

718

548

Heraf i aktive virksomheder

176

183

222

198

183

161

154

166

147

110

183

233

196

Faktiske i alt

450

714

1112

1194

866

590

508

486

454

194

385

774

795

Landbrug, skovbrug og fiskeri

22

16

15

11

15

8

7

12

8

3

6

7

10

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

23

26

47

50

34

17

16

22

30

6

14

31

41

Bygge og anlæg

88

116

145

150

126

83

68

82

74

34

77

115

112

Handel og transport mv.

126

227

318

329

231

172

126

132

122

56

116

217

220

Ejendomshandel og udlejning

19

15

23

23

17

12

12

15

10

5

11

25

18

Erhvervsservice

81

122

201

225

182

136

191

92

81

35

71

139

147

Øvrige brancher, ex. uoplyste

80

192

363

406

261

162

88

131

128

55

89

240

246

Uoplyst aktivitet

11

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

Hovedstaden

180

376

621

825

474

297

179

216

230

81

182

448

452

Sjælland

68

91

102

97

82

57

53

67

60

22

45

78

84

Syddanmark

81

82

101

83

109

121

152

73

64

21

54

79

47

Midtjylland

82

116

219

145

140

75

91

87

69

50

64

117

173

Nordjylland

39

49

69

44

61

40

33

43

31

20

40

52

39

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

736

1075

810

773

740

606

733

431

788

331

1248

808

1232

Hovedstaden

295

664

382

290

297

201

275

152

195

79

555

321

594

Sjælland

78

144

146

109

104

70

106

70

83

24

184

55

221

Syddanmark

157

111

128

42

59

100

63

105

145

10

191

133

129

Midtjylland

103

136

92

299

119

152

251

76

285

70

178

154

177

Nordjylland

103

20

62

33

161

83

38

28

80

148

140

145

111

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
196
November 2021
-15,7 %
fra oktober til november 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

6. december 2021 - Nr. 434

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Se flere konjunkturindikatorer, og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur