Gå til sidens indhold

Antallet af konkurser fortsætter opad

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
234
oktober 2021
+28,2 %
fra september til oktober 2021

Konkurser oktober 2021

Der var 234 erklærede/kundgjorte konkurser i oktober blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 28,2 pct. flere end i september. Konkurserne medførte 808 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 35,3 pct. færre end i september. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden august-oktober var 13,1 pct. højere end i maj-juli, mens jobtabet var 22,3 pct. højere. Det er endnu for tidligt at vurdere, hvilke konsekvenser afviklingen af iværksætterselskaberne fra 15. oktober har i form af tvangsopløsninger og konkurser

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Tvangsopløsninger kommet som forventet

Efter den normale 'peak' på knap 3.800 tvangsopløsninger i august, har niveauet været mere normalt i september og oktober med 350-450 tvangsopløsninger. Den udskudte afleveringsfrist for virksomhedernes årsrapporter har således ikke vist sig i et større antal tvangsopløsninger de seneste par måneder.

Efterdønningerne af tvangsopløsningerne i august har så småt vist sig i form af 360 konkurser i oktober, og de vil erfaringsmæssigt også sætte deres præg på konkurstallene for november og december. Ud fra mønstrene de foregående år vil knap halvdelen af tvangsopløsningerne i august ende med en konkurs.

15. oktober var sidste dag for iværksætterselskaberne, IVS

Folketinget besluttede sidste år at afvikle iværksætterselskaberne, og 15. oktober var sidste frist for at omdanne eller frivilligt opløse sit iværksætterselskab. Tvangsopløsning vil komme på tale, hvis selskabet ikke inden for fire uger herefter opløser eller omdanner sig. Det er derfor endnu for tidligt at vurdere hvor mange iværksætterselskaber, der bliver tvangsopløst.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Erklærede konkurser i oktober

Det totale antal erklærede konkurser i oktober var på 774 opgjort i faktiske tal, hvoraf de 244 eller 32 pct. var i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. 166 af disse var anpartsselskaber, mens 41 var iværksætterselskaber. De resterende 530 konkurser var i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning. 292 heraf var anpartsselskaber, mens 204 var iværksætterselskaber.

Region Hovedstaden stod for fire ud af ti tabte job i oktober

Der blev tabt 808 job ved de 774 erklærede konkurser i oktober mod 1.248 tabte job i september. Region Hovedstaden stod for 40 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 7 pct. og Region Syddanmark for 16 pct. Region Midtjylland stod for 19 pct. og Region Nordjylland for 18 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - oktober 2021

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

64063

27361

42,7

113

92

Aktive virksomheder

7262

3773

52,0

111

70

Nulvirksomheder

56801

23588

41,5

113

94

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2020

2021

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

341

342

468

1213

1384

840

649

577

544

464

342

460

710

Heraf i aktive virksomheder

177

177

184

222

198

183

161

153

166

147

110

183

234

Faktiske i alt

413

450

714

1112

1194

866

590

508

486

454

194

385

774

Landbrug, skovbrug og fiskeri

14

22

16

15

11

15

8

7

12

8

3

6

7

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

19

23

26

47

50

34

17

16

22

30

6

14

31

Bygge og anlæg

79

88

116

145

150

126

83

68

82

74

34

77

115

Handel og transport mv.

145

126

227

318

329

231

172

126

132

122

56

116

217

Ejendomshandel og udlejning

9

19

15

23

23

17

12

12

15

10

5

11

25

Erhvervsservice

71

81

122

201

225

182

136

191

92

81

35

71

139

Øvrige brancher, ex. uoplyste

68

80

192

363

406

261

162

88

131

128

55

89

240

Uoplyst aktivitet

8

11

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

Hovedstaden

160

180

376

621

825

474

297

179

216

230

81

182

448

Sjælland

48

68

91

102

97

82

57

53

67

60

22

45

78

Syddanmark

73

81

82

101

83

109

121

152

73

64

21

54

79

Midtjylland

95

82

116

219

145

140

75

91

87

69

50

64

117

Nordjylland

37

39

49

69

44

61

40

33

43

31

20

40

52

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

867

736

1075

810

773

740

606

733

431

788

331

1248

808

Hovedstaden

252

295

664

382

290

297

201

275

152

195

79

555

321

Sjælland

113

78

144

146

109

104

70

106

70

83

24

184

55

Syddanmark

113

157

111

128

42

59

100

63

105

145

10

191

133

Midtjylland

331

103

136

92

299

119

152

251

76

285

70

178

154

Nordjylland

58

103

20

62

33

161

83

38

28

80

148

140

145

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
234
oktober 2021
+28,2 %
fra september til oktober 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

5. november 2021 - Nr. 393

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation