Gå til sidens indhold

Producent- og importpriser for varer stiger fortsat

Producent- og importprisindeks for varer november 2021

Det samlede producentprisindeks for varer er i november 2021 steget med 29,1 pct. i forhold til samme måned sidste år. Stigningen i producentprisindekset er 6,7 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset steg med 22,4 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 14,3 pct. Stigningen er 0,8 procentpoint større end sidste måned, hvor indekset steg med 13,5 pct. For begge indeks er denne måneds årsstigninger de største i indeksenes historie, men det skal ses i sammenhæng med, at indeksene var på et lavt niveau i november 2020, som følge af øgede restriktioner i Danmark i slutningen af 2020 pga. COVID-19. Begge indeks er beregnet siden januar 2005.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Fortsat stigende priser på årsbasis

Årsudviklingen på 29,1 pct. i det samlede producentprisindeks er hovedsageligt drevet af en stigning i energiforsyning på 283,6 pct., samt stigninger for både råstofindvinding og industri på hhv. 145,4 og 6,8 pct. De enkelte hovedgrupper udgør hhv. 6,7, 4,3 og 88,3 pct. af det samlede producentprisindeks.

For importprisindeks for varer er årsudviklingen på 14,3 pct. hovedsageligt drevet af stigningen i industri på 10,9 pct. Udviklingen inden for industri er bl.a. drevet af kemi-, metal- og fødevareindustri. Industri udgør 96,4 pct. af importprisindekset og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer, hvor råstofindvinding kun udgør 3,1 pct.

Fortsat store stigninger i energiforsyning på årsbasis

Energiforsyning har de sidste måneder været kraftigt stigende på årsbasis. Årsstigningerne har været over 100 pct. i de sidste syv måneder for det samlede producentprisindeks og over 200 pct. de sidste otte måneder for importprisindekset. Denne måneds årsstigninger i energiforsyning for det samlede producentprisindeks og importprisindeks har tilsvarende høje niveauer på hhv. 283,6 og 490,7 pct.

Producentpriserne stiger også i Europa

Siden februar 2021 viser det samlede producentprisindeks for varer for de 27 medlemslande i EU (EU-27 (uden Storbritannien)) samme udvikling som i Danmark. Årsstigningerne har været på over 10 pct. for både EU og Danmark siden juli. Tocifrede stigninger er ekstraordinære i EU og er ikke forekommet før juli 2021. Tal for november er ikke offentliggjort på europæisk niveau endnu, men årsstigningen i oktober 2021, på 17,1 pct., er den største stigning for den tidsperiode, som indekset er produceret i, og den er mere end dobbelt så stor, som den største stigning før COVID-19, som var i juli 2008 på 7,1 pct. Indekset for EU-27 (uden Storbritannien) er beregnet for perioden januar 2000 op til oktober 2021.

Årsudviklingen i energiforsyning for EU-27 (uden Storbritannien) er ligeledes steget markant med mere end 20 pct. for alle måneder siden maj. Stigninger over 20 pct. i energiforsyning er også ekstraordinære i EU, og er kun sket en enkelt gang før maj 2021, som var i september 2008 med en stigning på 20,3 pct. Stigningen i sidste opgjorte periode, oktober 2021, på 64,2 pct., er den største stigning i energiforsyning i indeksets historie, og var mere end tre gange så stor, som den største stigning før COVID-19.

Ligeledes er årsudviklingen i råstofindvinding for EU steget markant med stigninger på mere end 30 pct. for alle måneder siden maj. Stigninger over 30 pct. i råstofindvinding er også ekstraordinære i EU, og er ikke sket før maj 2021. Stigningen i sidste opgjorte periode, oktober 2021, på 77,4 pct., er den største stigning i råstofindvinding i indekset, og er næsten tre gange så stor, som den største stigning før COVID-19, som var i august 2008 på 27,5 pct.

Tallene for EU-27 (uden Storbritannien) kan ses på Eurostats hjemmeside. Se også ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database.

Fortsat stigende priser på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i november steget med 6,1 pct. set i forhold til oktober måned. I denne måned skyldes udviklingen hovedsageligt stigningen i energiforsyning på 25,1 pct. samt i råstofindvinding på 24,3 pct.

Importprisindeks for varer er i november steget med 0,9 pct. set i forhold til oktober måned. I denne måned skyldes udviklingen hovedsageligt en stigning i industri på 0,7 pct. Stigningen i industri er bl.a. drevet af stigende priser i kemivare-, fødevare- og metalindustri.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2017

2020

2021

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Nov.
 

Sept.

 

Okt.

 

Nov.

Okt. - nov.
2021
 

Nov. 2020
- nov. 2021
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

102,1

122,2

124,2

131,8

6,1

29,1

Råstofindvinding og industri

92,53

101,5

109,9

111,6

114,8

2,9

13,1

Råstofindvinding

4,27

76,0

147,5

150,1

186,5

24,3

145,4

Industri

88,26

102,5

106,8

108,5

109,5

0,9

6,8

Energiforsyning

6,70

102,0

306,7

312,9

391,3

25,1

283,6

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,76

101,9

102,5

102,5

102,5

0,0

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

103,1

139,6

141,8

156,4

10,3

51,7

Råstofindvinding og industri

84,93

102,1

117,1

119,5

126,2

5,6

23,6

Råstofindvinding

6,77

71,3

142,4

143,4

195,5

36,3

174,2

Industri

78,16

104,8

112,6

115,2

116,1

0,8

10,8

Energiforsyning

13,31

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,76

101,9

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

100,9

108,8

110,7

113,1

2,2

12,1

Råstofindvinding og industri

98,34

101,0

105,0

106,3

107,1

0,8

6,0

Råstofindvinding

2,37

73,3

133,9

139,8

133,2

-4,7

81,7

Industri

95,96

100,9

103,1

104,3

105,3

1,0

4,4

Energiforsyning

1,66

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

99,1

110,3

112,3

113,3

0,9

14,3

Råstofindvinding og industri

99,48

98,7

108,6

111,0

111,7

0,6

13,2

Råstofindvinding

3,11

89,9

156,6

177,2

172,9

-2,4

92,3

Industri

96,36

98,8

106,9

108,8

109,6

0,7

10,9

Energiforsyning

0,52

70,0

436,3

343,8

413,5

20,3

490,7

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for januar 2021 er beregnet med vægte fra 2017. Indekstallene for 2020 er beregnet med vægte fra 2016.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. december 2021 - Nr. 451

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation