Gå til sidens indhold

Producent- og importpriser for varer stiger fortsat

Producent- og importprisindeks for varer oktober 2021

Det samlede producentprisindeks for varer er i oktober 2021 steget med 22,4 pct. i forhold til samme måned sidste år. Stigningen i producentprisindekset er den største årsstigning siden juli 2008. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 13,5 pct., hvilket er den største stigning i indeksets historie. Stigningerne for både det samlede producentprisindeks og importprisindekset skal ses i sammenhæng med, at indeksene var på et lavt niveau i oktober 2020 som følge af nedlukningen af Danmark i marts 2020 pga. COVID-19.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Fortsat stigende priser på årsbasis

Årsudvikling på 22,4 pct. i det samlede producentprisindeks er hovedsaligt drevet af en stigning i energiforsyning på 238,3 pct., samt stigninger for både råstofindvinding og industri på hhv. 110,5 og 5,6 pct. De enkelte hovedgrupper udgør hhv. 6,7, 4,3 og 88,3 pct. af det samlede producentprisindeks.

For importprisindeks for varer er årsudviklingen på 13,5 pct. hovedsageligt drevet af stigningen i industri på 10,3 pct. Udviklingen inden for industri er bl.a. drevet af metalindustri og kemivareindustri. Industri udgør 96,4 pct. af importprisindekset og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer, hvor råstofindvinding kun udgør 3,1 pct.

Fortsat store stigninger i energiforsyning på årsbasis

Energiforsyning har de sidste måneder været kraftigt stigende på årsbasis.  Årsstigningerne har været over 100 pct. i de sidste seks måneder for det samlede producentprisindeks og over 200 pct. de sidste syv måneder for importprisindekset. Denne måneds årsstigninger i energiforsyning for det samlede producentprisindeks og importprisindeks, har tilsvarende høje niveauer på hhv. 238,3 og 252,6 pct.

Producentpriserne stiger også i Europa

Siden februar 2021 viser det samlede producentprisindeks for varer for de 27 medlemslande i EU, EU-27 (uden Storbritannien), samme udvikling som i Danmark. Årsstigningerne har været på over 10 pct. for både EU-27 (uden Storbritannien) og Danmark siden juli. Tocifrede stigninger er ekstraordinære i EU, og er ikke forekommet før juli 2021. Tal for oktober er ikke offentliggjort på europæisk niveau endnu, men årsstigningen i september 2021, på 13,2 pct., er den største stigning for den tidsperiode, indekset er produceret. Det er 4,9 procentpoint større end den største stigning før COVID-19, som var i juli 2008. Indekset for EU-27 (uden Storbritannien) er tilbageregnet til 2000.

Årsudviklingen i energiforsyning for EU-27 (uden Storbritannien) stiger ligeledes markant med mere end 20 pct. for alle måneder siden maj. Stigninger over 20 pct. i energiforsyning er også ekstraordinære i EU, og er kun sket en enkelt gang før maj 2021, som var i september 2008 med en stigning på 20,3 pct. Stigningen i sidste opgjorte periode, september 2021, på 41,6 pct., er den største stigning i indekset, og var mere end dobbelt så stor, som den største stigning før COVID-19.

Tallene for EU-27 (uden Storbritannien) kan ses på Eurostats hjemmeside, se også ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database.

Fortsat stigende priser på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i oktober steget med 1,6 pct. set i forhold til september måned. I denne måned skyldes udviklingen hovedsageligt stigningen i industri på 1,6 pct. Stigningen i industri er bl.a. drevet af stigende priser i jern- og metalvareindustri, fødevareindustri og maskinindustri.

Importprisindeks for varer er i oktober steget med 1,8 pct. set i forhold til september måned. I denne måned skyldes udviklingen hovedsageligt en stigning i industri på 1,6 pct. Stigningen i industri er bl.a. drevet af stigende priser i kemivareindustri. fødevareindustri og beklædningsindustri.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2017

2020

2021

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Okt.
 

Aug.

 

Sept.

 

Okt.

Sept. - okt.
2021
 

Okt. 2020
- okt. 2021
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

101,5

116,3

122,2

124,2

1,6

22,4

Råstofindvinding og industri

92,53

101,5

109,4

109,9

111,6

1,5

10,0

Råstofindvinding

4,27

71,3

145,0

147,5

150,1

1,8

110,5

Industri

88,26

102,7

106,5

106,8

108,5

1,6

5,6

Energiforsyning

6,70

92,5

215,1

306,7

312,9

2,0

238,3

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,76

101,9

102,5

102,5

102,5

0,0

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

101,4

128,8

139,6

141,8

1,6

39,8

Råstofindvinding og industri

84,93

101,5

116,7

117,1

119,5

2,0

17,7

Råstofindvinding

6,77

66,9

139,8

142,4

143,4

0,7

114,3

Industri

78,16

104,6

112,4

112,6

115,2

2,3

10,1

Energiforsyning

13,31

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,76

101,9

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

101,0

106,6

108,8

110,7

1,7

9,6

Råstofindvinding og industri

98,34

101,3

104,5

105,0

106,3

1,2

4,9

Råstofindvinding

2,37

68,5

132,0

133,9

139,8

4,4

104,1

Industri

95,96

101,4

102,8

103,1

104,3

1,2

2,9

Energiforsyning

1,66

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

98,9

108,5

110,3

112,3

1,8

13,5

Råstofindvinding og industri

99,48

98,5

107,3

108,6

111,0

2,2

12,7

Råstofindvinding

3,11

87,5

149,3

156,6

177,2

13,2

102,5

Industri

96,36

98,6

105,9

106,9

108,8

1,8

10,3

Energiforsyning

0,52

97,5

308,2

436,3

343,8

-21,2

252,6

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for januar 2021 er beregnet med vægte fra 2017. Indekstallene for 2020 er beregnet med vægte fra 2016.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. november 2021 - Nr. 407

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation