Gå til sidens indhold

Producent- og importpriser for varer stiger fortsat

Producent- og importprisindeks for varer september 2021

Det samlede producentprisindeks for varer er i september 2021 steget med 19,0 pct. i forhold til samme måned sidste år. Stigningen i producentprisindekset er den største årsstigning siden juli 2008. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 11,8 pct., hvilket er den største stigning i indeksets historie. Stigningerne for både det samlede producentprisindeks og importprisindekset skal ses i sammenhæng med, at indeksene var på et lavt niveau i september 2020 som følge af nedlukningen af Danmark i marts 2020 pga. COVID-19.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Fortsat stigende priser på årsbasis

Årsudviklingen på 19,0 pct. i det samlede producentprisindeks er hovedsaligt drevet af en stigning i energiforsyning på 177,3 pct., samt stigninger for både råstofindvinding og industri på hhv. 100,7 og 4,0 pct. De enkelte hovedgrupper udgør hhv. 6,7, 4,3 og 88,3 pct. af det samlede producentprisindeks.

For importprisindeks for varer er årsudviklingen på 11,8 pct. hovedsageligt drevet af stigningen i industri på 8,7 pct., samt en stigning i råstofindvinding på 80,0 pct. Udviklingen inden for industri er bl.a. drevet af metalindustri og kemivareindustri. Industri udgør 96,4 pct. af importprisindekset og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer, hvor råstofindvinding kun udgør 3,1 pct.

Alternative årsudviklinger

Producent- og importprisindekset for varer har i de seneste måneder haft store årsstigninger, som skal ses i sammenhæng med det lavere indeksniveau umiddelbart efter COVID-19 indtraf i marts 2020. Hvis man for sammenlignelighedens skyld ser på udviklingen mellem denne måneds indeks og den tilsvarende måned fra før COVID-19, dvs. udviklingen mellem september 2019 og september 2021, er udviklingen for det samlede producentprisindeks og importprisindekset hhv. 17,4 og 8,2 pct. De alternative årsudviklinger er således hhv. 1,6 og 3,6 procentpoint mindre end årsstigningen denne måned.

Fortsat store stigninger i energiforsyning på årsbasis

Energiforsyning har de sidste måneder været kraftigt stigende på årsbasis.  Årsstigningerne har været over 100 pct. i de sidste seks måneder for det samlede producentprisindeks og over 200 pct. de sidste fem måneder for importprisindekset. Denne måneds årsstigninger i energiforsyning på hhv. 177,3 og 241,4 pct. for det samlede producentprisindeks og importprisindeks, har tilsvarende høje niveauer. Årsudviklingerne for energiforsyning i producent- og importprisindeksene skal ses i sammenhæng med betydelige stigninger i de europæiske energipriser.

Fortsat stigende priser på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er steget med 5,1 pct. set i forhold til august måned. I denne måned skyldes udviklingen hovedsageligt stigningen i energiforsyning på 42,6 pct. Stigningen i det samlede producentprisindeks for varer er den største månedsstigning i indeksets historie.

Importprisindeks for varer er i september steget med 1,7 pct. set i forhold til august måned. I denne måned skyldes udviklingen hovedsageligt en stigning i industri på 0,9 pct. samt en stigning i energiforsyning på 41,6 pct. Stigningen i industri er bl.a. drevet af stigende priser i beklædningsindustri, kemivareindustri og elektronikindustri.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2017

2020

2021

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Sept.
 

Juli

 

Aug.

 

Sept.

Aug. - sept.
2021
 

Sept. 2020
- sept. 2021
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

102,7

114,3

116,3

122,2

5,1

19,0

Råstofindvinding og industri

92,53

101,6

107,6

109,4

109,9

0,5

8,2

Råstofindvinding

4,27

73,5

125,0

145,0

147,5

1,7

100,7

Industri

88,26

102,7

105,8

106,5

106,8

0,3

4,0

Energiforsyning

6,70

110,6

210,4

215,1

306,7

42,6

177,3

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,76

101,9

102,5

102,5

102,5

0,0

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

103,9

124,9

128,8

139,6

8,4

34,4

Råstofindvinding og industri

84,93

101,5

112,9

116,7

117,1

0,3

15,4

Råstofindvinding

6,77

68,1

114,8

139,8

142,4

1,9

109,1

Industri

78,16

104,5

111,4

112,4

112,6

0,2

7,8

Energiforsyning

13,31

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,76

101,9

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

101,3

105,9

106,6

108,8

2,1

7,4

Råstofindvinding og industri

98,34

101,4

103,9

104,5

105,0

0,5

3,6

Råstofindvinding

2,37

73,7

127,1

132,0

133,9

1,4

81,7

Industri

95,96

101,4

102,3

102,8

103,1

0,3

1,7

Energiforsyning

1,66

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

98,7

107,8

108,5

110,3

1,7

11,8

Råstofindvinding og industri

99,48

98,2

106,8

107,3

108,6

1,2

10,6

Råstofindvinding

3,11

87,0

147,4

149,3

156,6

4,9

80,0

Industri

96,36

98,3

105,5

105,9

106,9

0,9

8,7

Energiforsyning

0,52

127,8

255,9

308,2

436,3

41,6

241,4

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for januar 2021 er beregnet med vægte fra 2017. Indekstallene for 2020 er beregnet med vægte fra 2016.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. oktober 2021 - Nr. 374

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation