Gå til sidens indhold

Fald i industriens produktion i juni

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-4,3 %
maj 2021 til juni 2021

Industriens produktion og omsætning juni 2021

Industriens samlede produktionsindeks faldt 4,3 pct. i juni. Produktionen svinger en del på månedsbasis, og faldet kommer da også efter en stigning i maj. Set over perioden april-juni, så faldt produktionen 1,1 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Maskin- og medicinalindustrien trækker ned

Produktionen faldt med 11,3 pct. i medicinalindustrien og 16,3 pct. i maskinindustrien i juni, hvilket dermed var hovedårsagerne til det samlede fald. For begge brancher kommer faldet i juni efter en stigning i produktionen i maj. Set over perioden april-juni i forhold til de foregående tre måneder, så faldt produktionen i medicinalindustri med 7,5 pct., mens produktionen i maskinindustri steg med 4,5 pct.

Otte brancher med stigende produktion i juni

Produktionen steg i otte ud af tolv brancher i juni. Stigningerne var dog af mindre karakter og betydning. Således var den største stigning i produktionen i branchen kemisk industri og olieraffinaderier mv. på 7,9 pct., hvilket sker efter et fald i maj. Grundet de relativt store fald i de sidste fire brancher var stigningerne ikke nok til at trække indekset op.

Faldende omsætning i juni

Industriens samlede omsætning faldt med 3,4 pct. fra maj til juni, og lå i april-juni 1,1 pct. over omsætningen i de foregående tre måender. Omsætningen faldt 5,2 pct. på eksportmarkedet og 0,1 pct. på hjemmemarkedet i juni. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Juni 2021

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

April
- juni

Juni
 

April
- juni

Juni
 

April
- juni

Juni
 

April
- juni

Juni
 

April
- juni

Juni
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

1,5

-8,1

2,3

2,6

4,1

2,6

-5,5

-6,2

-1,1

-4,3

Omsætning2

I alt

0,7

-11,3

3,9

1,9

4,0

-2,8

-3,1

-2,1

1,1

-3,4

 

Eksport

3,7

-11,0

4,1

2,1

0,6

-7,0

-3,6

-3,7

1,3

-5,2

 

Hjemme

-6,8

-12,2

3,8

1,8

7,2

0,9

-1,5

2,3

1,0

-0,1

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 3,7 pct. i april og steg 2,9 pct. i maj. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således nedjusteret med 0,3 procentpoint i april og opjusteret med 0,3 procentpoint i maj. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for juni 2021 bliver offentliggjort 9. august.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Juni 2021

 

 

2021

Jan.-mar./
april-juni.

Maj/ juni

 

Vægte1

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

120,6

117,6

123,2

118,6

122,0

116,7

-1,1

-4,3

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

115,9

110,4

117,4

110,7

112,4

112,5

-2,4

0,1

Tekstil- og læderindustri

1,1

102,9

103,1

113,1

114,7

126,0

123,1

14,0

-2,3

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

95,4

100,7

95,8

97,2

93,8

94,7

-2,1

1,0

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

111,6

112,1

120,4

124,7

119,3

128,7

8,3

7,9

Medicinalindustri

20,1

141,5

142,6

145,9

137,2

138,0

122,4

-7,5

-11,3

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

111,4

109,7

127,5

116,2

123,0

123,9

4,2

0,7

Metalindustri

8,7

105,0

104,1

109,7

107,1

105,6

106,3

0,1

0,7

Elektronikindustri

6,0

134,0

118,4

118,0

114,9

129,2

121,6

-1,3

-5,9

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

110,8

116,4

121,8

118,6

117,6

119,9

2,0

2,0

Maskinindustri

14,0

104,7

101,4

104,3

101,6

121,3

101,5

4,5

-16,3

Transportmiddelindustri

1,5

115,1

109,0

118,0

113,0

107,6

113,6

-2,3

5,6

Møbler og anden industri mv.

13,0

137,4

127,8

135,7

131,6

128,2

129,2

-3,0

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

116,5

109,3

115,5

110,8

122,8

112,8

1,5

-8,1

Mellemproduktindustri

26,7

109,0

110,9

121,2

115,5

115,2

118,2

2,3

2,6

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

111,9

110,3

115,9

118,1

115,5

118,5

4,1

2,6

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

131,2

128,3

132,5

125,4

126,4

118,5

-5,5

-6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

115,4

111,3

117,5

113,9

118,0

115,3

0,9

-2,3

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

123,0

120,5

126,4

122,1

123,0

120,2

-1,2

-2,3

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-4,3 %
maj 2021 til juni 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

6. august 2021 - Nr. 283

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation