Gå til sidens indhold

Manglen på arbejdskraft i industrien når nye højder

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -1
januar 2022
Ændring -6 point
December-januar 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -1
Januar 2022
Ændring -2 point
December-januar 2022

Konjunkturbarometer for erhvervene januar 2022

Andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft i industrien, steg fra 38 pct. i fjerde kvartal 2021 til 42 pct. i første kvartal 2022 og slog dermed endnu engang rekorden. Manglen på arbejdskraft er dog ulige fordelt mellem industribrancherne, hvilket ses i figuren nedenfor, som dækker de fem industribrancher med flest beskæftigede. For bygge- og anlægsbranchen steg andelen fra 41 pct. til 46 pct. og nærmer sig dermed igen efterårets rekordniveauer. I serviceerhvervet faldt andelen en smule fra 38 til 35 pct. Her var det primært turismebranchen, der trak ned med et dyk fra 52 til 33 pct., men det er også en branche, der er særligt påvirket, når der sker ændringer i de COVID-19-relaterede restriktioner.

Andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft, i udvalgte industribrancherKilde: www.statistikbanken.dk/baro3

Industriens forventninger til produktionen falder

Overvægten af virksomheder, der forventer stigende frem for faldende produktion i industrien, var skrumpet fra 23 pct. i december 2021 til 8 pct. i januar 2022. Der er tale om det laveste niveau siden 2020. Industrien har været igennem et år, hvor der er blevet meldt om både stigende produktion og beskæftigelse, men også om tiltagende produktionsbegrænsninger i form af mangel på arbejdskraft og materialer. Det er muligvis det, der nu får forventningerne til produktionen til at falde. På trods af et fald i ordrebeholdningen, ses der nemlig ikke et tilsvarende fald i forventningerne til ordreindgangen.

Detailhandlens konjunkturindikator stiger, mens industriens dykker

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i januar viste, at detailhandlen stiger markant, hvilket skyldes forbedring i den faktiske omsætning, der havde et meget lavt niveau i december. For industrien er det førnævnte fald både i ordrebeholdningen og i produktionsforventningerne, der trak den sammensatte indikator i minus. Bygge og anlægsbranchen og serviceerhvervet ligger på et næsten uændret niveau med fald på to points til begge sammensatte indikatorer.

Tillidsindikatoren dykker fortsat

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, faldt fra 111,6 i december til 107,4 i januar. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, faldt fra 109,2 i december til 105,4 i januar, grundet faldet i erhvervstilliden, da månedens forbrugerforventninger oplevede en lille stigning. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Januar 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Risiko for afvikling pga. COVID-19 er meget lille

I opslag og dataark for december ses, at virksomhedernes angivelse af risikoen for at måtte afvikle over de kommende måneder pga. COVID-19, anses som meget lille i de fire erhverv.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher, og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2021

2022

 

Jan.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

97,0

113,7

115,5

117,1

112,0

109,2

105,4

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

96,0

113,8

113,8

118,4

115,1

111,6

107,4

Industri

Sammensat (bk, sk)

-2

3

3

10

5

5

-1

 

Produktionsforventning (sk)

18

24

18

26

18

23

8

 

Ordrebeholdning (bk)

-18

-14

-11

-4

0

-1

-12

 

Færdigvarelagre (bk)

5

0

-3

-7

2

6

-1

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-5

1

3

2

1

1

-1

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

5

8

10

10

10

12

11

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-14

-6

-5

-6

-8

-11

-12

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-9

14

15

15

16

11

9

 

Faktisk omsætning (sk)

-10

14

16

14

20

14

8

 

Forventet omsætning (sk)

-5

12

13

16

16

11

14

 

Faktisk forretningssituation

-13

16

15

16

13

9

4

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-1

0

-2

0

0

-7

1

 

Faktisk omsætning (sk)

18

-11

-9

-7

-5

-19

-3

 

Forventet omsætning (sk)

-8

11

6

9

5

2

9

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

12

1

4

2

1

4

2

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -1
januar 2022
Ændring -6 point
December-januar 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -1
Januar 2022
Ændring -2 point
December-januar 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

28. januar 2022 - Nr. 27

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation